Hlavní navigace

Telefonní operátoři sdružení v AODT propojili své sítě

[Tisková zpráva] Praha, 30.4.2008 - Asociace operátorů digitální telefonie, z.s.p.o. (AODT) oznamuje, že poskytovatelé telefonních služeb, sdružení v této zájmové organizaci, úspěšně ukončili několikaměsíční testování společného propojovacího uzlu. Ten je nyní v plném provozu a umožňuje vzájemné předávání hovorů přímo mezi sítěmi zúčastněných členů, a to bez využití tranzitu přes tradiční telefonní síť. Propojení je realizováno prostřednictvím internetového protokolu (VoIP), a to jak na vyhrazených spojích, tak na páteřní síti Internetu. K signalizaci je použit Session Initiation Protocol (SIP) ve verzi 2.

Sdílet

Propojení vlastní sítě s partnerskými sítěmi ostatních členů za ekonomicky výhodných podmínek je dle stanov základní podmínkou řádného členství v asociaci. AODT však již přímo nezasahuje do konkrétního způsobu realizace spojení, cenových ujednání mezi jednotlivými subjekty, či do cenové politiky vůči zákazníkům. Proto je účast na projektu společného propojovacího uzlu pro členy dobrovolná.

Alternativou k němu je například vybudování linek operátora ksítím všech partnerů. Přes možnost jiných variant se však k projektu společného uzlu postupně přihlásili všichni současní řádní členové, a to zejméma z důvodu jeho zjevné výhodnosti.

„Společný uzel je samozřejmě jen jednou z možností, jak lze partnerské sítě vzájemně propojit. Po zvážení okolností však tuto variantu nakonec všichni operátoři sdružení v AODT upřednostnili“, říká Roman Vithous, výkonný ředitel asociace. „Takové řešení totiž umožňuje již nyní lepší řízení kvality služby, je ekonomičtější a do budoucna usnadní doplnění o další funkcionality, jako je již připravovaná vlastní on-line dostupná databáze čísel přenesených do sítí členů, či zatím zvažované zpřístupnění volání našich klientů do globální sítě Univerzálních personálních telekomunikací, které doposud žádný český telefonní operátor nenabízí", dodává Vithous.

Asociace mimo jiné v současné době též analyzuje klady a zápory technologie ENUM z pohledu operátorů a reálné možnosti jejího využití, včetně testování vlastního modelu neveřejného, tzv. operátorského ENUM. Zabývá se také příbuznou technologií směrování hovorů podle ISN, vycházející ze systému numerických internetových domén dle RFC3219. Dále jsou předmětem jejího zájmu legislativní podmínky využívání běžných geografických a negeografických telefonních čísel v ČR, srovnání s podmínkami v zahraničí a s dokumenty ITU-T a ERG, analýza jejich faktické zajistitelnosti ze strany operátorů a přijetí doporučení k zajištění dodržování stanovených podmínek členy AODT. Ke svému podílu na odpovědnosti za rozvoj českých komunikací se asociace hlásí též aktivní účastí na „workshopech“ a konzultacích, pořádaných ČTÚ u příležitosti analýz jednotlivých segmentů trhu elektronických komunikací, či při jiných podobných přležitostech. Asociaci založila minulý rok pětice významných českých operátorů, Český bezdrát s.r.o., FAYN Telecommunications s.r.o., IPEX, a.s., MATTES AD, spol. s r.o. a Voinet s.r.o., poskytujících zákazníkům hlasové služby prostřednictvím internetového protokolu. Společný tržní podíl členů asociace představuje více než 50 % takto poskytovaných služeb. Operátoři sdružení v asociaci aktuálně disponují kapacitou pro připojení více než 650 tisíc telefonů. AODT je sdružením otevřeným pro přístup dalších právnických osob a na svých projektech uvítá i účast partnerů-nečlenů.