Hlavní navigace

Telekom Austria Czech Republic dodává služby do JENA - nábytek

[Tisková zpráva] 30. října 2008 –Telekom Austria Czech Republic vyhrál ve výběrovém řízení a od začátku letošního roku poskytuje komplexní telekomunikační služby společnosti JENA - nábytek. Jedná se o konvergované řešení hlasových a datových služeb s použitím špičkové technologie MPLS, která zabezpečí kvalitní datové přenosy mezi jednotlivými prodejnami společnosti a její centrálou.

Sdílet

Nové řešení je založeno na využití technologie MPLS (Multiprotocol Label Switching), která umožňuje vybudování Virtuální Privátní Sítě (VPN) s plnou garancí kapacity pro data přenášená mezi jednotlivými pobočkami prostřednictvím veřejné sítě na bázi TCP/IP. MPLS zároveň umožňuje plné logické oddělení dat přenášených v rámci dané VPN od ostatních dat přenášených ve veřejné síti TCP/IP, čehož se využívá pro zajištění bezpečnosti přenášených dat.

„Společnost JENA – nábytek patří k významným firmám na našem trhu, a jsme proto rádi, že si vybrali telekomunikační služby právě od naší společnosti,“ říká Jiří Šebesta z oddělení Business Solutions Telekomu Austria Czech Republic. „Kvalitní služby a komplexní pokrytí nám umožnily nabídnout klientovi řešení přímo na míru, které odpovídá všem jeho požadavkům. Navíc u JENA – nábytek dojde k významných úsporám nákladů za tyto služby,“ dodává Šebesta.

Centrála i jednotlivé pobočky JENA – nábytek jsou zapojeny do centralizované MPLS VPN s garantovanými datovými toky. Pomocí prioritizace dat dle typu služby je možné v rámci VPN dále upřednostňovat datové toky patřící například podnikové aplikaci, přenosům hlasu VoIP či videa. Celá MPLS VPN je proti útokům z internetu chráněna jedním centrálním firewallem – ten zabezpečuje chráněný přístup k internetu jak pro centrálu, tak pro všechny pobočky.

Z důvodu odstranění vysoké zátěže hlavní přípojné linky do centrály bylo také uskutečněno přestěhování serverů s důležitými daty společnosti JENA – nábytek do housingového centra Telekom Austria Czech Republic v Brně. V housingovém centru mají servery vedle optimálních provozních podmínek k dispozici více než dostatečnou datovou konektivitu přímo na páteřní síti Telekom Austria.

„Většina prodejen JENA – nábytek má otevřeno sedm dní v týdnu po celý rok, proto byl při výběru vhodného telekomunikačního řešení kladen důraz na kvalitu i stabilitu hlasových a datových služeb. Zásadním požadavkem byl přitom aktivní on-line monitoring provozu. Telekom Austria Czech Republic splňuje všechny naše nároky na kvalitní telekomunikační řešení a jsme proto rádi, že můžeme využívat jejich služeb,“ říká Ctirad Kolářík, finanční ředitel ze společnosti JENA – nábytek.

Jednotlivé lokality jsou připojeny radiovými spoji se symetrickou garantovanou datovou propustností 10 Mbit/s, kromě toho na každé lokalitě paralelně funguje ještě rozhraní PRI pro připojení stávající pobočkové ústředny. Na všech lokalitách je v případě potřeby možné okamžitě zprovoznit garantované hlasové služby VoIP s přístupem do veřejné telefonní sítě (VTS). Samozřejmostí byla možnost zachování starých telefonních čísel, které společnost JENA – nábytek používala v rámci původního řešení.

V rámci nového řešení došlo i k výrazným úsporám nákladů na telekomunikační služby. Těch bylo možné dosáhnout jednak účinnou integrací celého řešení do jedné síťové struktury a zároveň konvergencí datových a hlasových služeb do jednoho přenosového kanálu. Konkrétně tak celé řešení vedlo jak k výrazným úsporám za paušální platby za hlasové i datové služby, tak i k úsporám za provoz u hlasových služeb.

Celé řešení je škálovatelné, takže v případě požadavku na navýšení kapacity pro jakoukoli prodejnu lze provést rozšíření rychle a bez nutnosti výměny stávající přípojné technologie. Rovněž je možné velmi snadno řešit přidání dalších lokalit v případě otevření nových prodejen prostým začleněním další pobočky do infrastruktury MPLS VPN. Na případných nově připojovaných pobočkách se lze rozhodnout mezi pořízením nové klasické pobočkové ústředny či zřízením centralizovaného řešení s využitím VoIP.

Společnost JENA – nábytek působí na trhu již téměř deset let. Za tuto dobu rozšířila své působení do nejvýznamnějších krajských měst v České republice. Svojí rozsáhlou prodejní plochou a moderním pojetím svých prodejen jednoznačně dominuje v rámci českých firem působících na trhu s nábytkem.