Hlavní navigace

Telekom Austria Czech Republic podporuje celostátní projekt zaměřený na školy

[Tisková zpráva] Společnost Telekom Austria Czech Republic (VOLNÝ) je partnerem projektu ŠIK – Školní informační kanál. V rámci projektu obstarává spojení koncových míst projektu, základních a středních škol v ČR, s centrálou projektu a přenos dat v rámci projektu.

Sdílet

Telekomunikační společnost Telekom Austria Czech Republic, a.s., známá pod značkou VOLNÝ, se stala hlavním partnerem projektu Školní informační kanál (ŠIK). Tento projekt je zaměřený na vzdělání dětí i učitelů, prevenci kriminality ve školství a mezi mládeží a v neposlední řadě na snižování nezaměstnanosti v ČR.

Společnost Telekom Austria Czech Republic se rozhodla podpořit projekt, který je v oblasti školství ojedinělý. Společnost dodává vysokorychlostní internetové připojení pro koncová místa projektu, tedy školy, prostřednictvím něhož budou do škol z centrály projektu proudit veškeré informace pro studenty a žáky.

„Projekt ŠIK nás oslovil zejména svou invencí a moderním způsobem komunikace. Díky projektu můžeme oslovit mladé lidi, kteří jsou budoucností internetu. Kromě toho, že bychom se rádi podíleli na informovanosti v oblasti technických novinek a moderních komunikačních nástrojů, cílem naší spolupráce se ŠIKem je spolupracovat i v oblasti prevence, tedy upozornit na nebezpečí, se kterým se mladí lidé mohou v souvislosti s využíváním moderních komunikačních nástrojů a internetu setkat,“ říká Clemens Wohlmuth, generální ředitel společnosti Telekom Austria Czech Republic, a.s.

„Velmi si vážíme spolupráce se společností Telekom Austria Czech Republic a faktu, že se nám s naším projektem podařilo oslovit tak silnou společnost v oblasti telekomunikací jakou je Telekom Austria Czech Republic. Díky této spolupráci jsme schopni rychle a efektivně dostat informace tam, kam potřebujeme, a jsme tak schopni rychle a bezprostředně komunikovat jak s žáky a studenty škol, tak i s jejich pedagogy a rodiči,“ dodává Jana Vosáhlová, obchodní a marketingová ředitelka společnosti ŠIK CZ, s.r.o., která projekt ŠIK realizuje.

Projekt ŠIK bude oficiálně zahájen 7. dubna 2008. Do projektu se aktuálně zapojí na dvacet středních a základních škol z celé ČR. V těchto školách bude zřízena internetová přípojka o rychlosti 2 Mbit/s, na kterou bude připojen řídící počítač, prostřednictvím nějž se budou zaslané informace zobrazovat na velkoplošných obrazovkách. Tyto obrazovky jsou ve školách umístěny na nejfrekventova­nějších místech – studovny, vstupní haly, prostory školních kiosků apod. V rámci projektu budou žákům nabídnuty informace o možnostech dalšího vzdělávání, možnostech přivýdělku a budování další kariéry, dále informace o aktivitách pro volný čas v rámci jejich regionu, informace o zdravém životním stylu a technických novinkách. Dalším důležitým úkolem je i prevence, a to jak v sociální oblasti, tak i prevence v oblasti kriminality. Kromě informací pro studenty a žáky projekt poskytne informace i pedagogům a rodičům.

Projekt Školní informační kanál (ŠIK) byl doposud intenzivně testován a oficiálně bude zahájen na dvoudenní odborné konferenci v Liberci 6. a 7. dubna 2008 za účasti zástupců Libereckého kraje, Ministerstva vnitra, Ministerstva školství, Ministerstva životního prostředí, dále za účasti ředitelů jednotlivých škol zapojených do projektu, spolupracujících organizací (Sdružení Linky bezpečí, preventivně informační skupina Policie ČR, organizace zabývající se protidrogovou problematikou, Úřady práce atd.) a partnerů projektu.

Více informací o společnosti Telekom Austria Czech Republic a službách pod značkou VOLNÝ naleznete na www.telekomau­stria.cz. Více informací o projektu naleznete na www.sikcz.cz.