Hlavní navigace

Teletext České televize i v roce 2007 posiloval své pozice na trhu v ČR

[Tisková zpráva] Teletext České televize nadále dominuje v údajích o sledovanosti teletextů v ČR.

Sdílet

Podíl sledovanosti teletextů České televize má trvale vzestupnou tendenci. Celkový podíl na trhu teletextů ČT1 a ČT2 činil v loňském roce 66 %, což je o 2 % více než v roce 2006 (64 %), o 5 % více než v letech 2004 a 2005 (vždy 61 %) a o 9 % více než v roce 2004 (57 %).

Teletext ČT na programu ČT1 navštívilo v jednom týdnu průměrně 1 306 520 diváků. Teletext Expres na ČT2 zhlédlo 957 140 diváků. Průměrný týdenní počet přístupů činil v roce 2007 na ČT1 u Teletextu ČT 8 459 160 a na ČT2 u Expresu 8 702 520.

Česká televize nabízí divákům teletext na ČT1 v rozsahu přibližně 1500 stránek, na nichž najdou nejen zpravodajské informace, ale i široký okruh zájmových rubrik, a teletext Expres na ČT2, který nabízí cca 300 stránek nejžádanějších informací – zejména zprávy, sport, počasí a průběžně aktualizovaný program ČT. Od roku 2007 Česká televize poskytuje teletextovou službu i na programu ČT4 SPORT. Jedná se výhradně o sportovní teletext.

Aktuální výsledky sledovanosti teletextů jsou zveřejňovány každý týden na Teletextu ČT1 na stránce 342. Veškeré údaje pochází z elektronického měření sledovanosti, tzv. peoplemetrů. Výpočet je prováděn podle metodiky schválené společností Mediaresearch – Asociací televizních organizací. Podíl na trhu se vypočítává na základě počtu diváků starších 4 let a času, který čtením teletextu strávili. Týdenní kumulovaná sledovanost je údaj o počtu diváků starších 4 let, kteří v uvedeném týdnu alespoň jedenkrát sledovali daný teletext. Počet přístupů je údaj o počtu přepnutí na dálkovém ovladači do režimu teletext.