Hlavní navigace

Televize 24cz podala žalobu na Českou televizi

[Tisková zpráva] Společnost REGION MEDIA s.r.o. (provozovatel satelitní a kabelové televize 24cz) podala dnes u Obvodního soudu pro Prahu 4 proti České televizi a jejímu zpravodajskému kanálu ČT24 určovací žalobu na ochranu práva používání ochranné známky 24.CZ proti používání ochranné známky a loga ČT24 spolu s návrhem na vydání předběžného opatření. Důvodem je míra podobnosti nejen vizuální, ale zejména významová, která zamezuje jednoznačné orientaci na poskytovatele předmětného televizního vysílání a vede ke klamání veřejnosti.

Sdílet

Cítíme se poškozeni, protože dochází k opakovaným případům záměny a mylné identifikace obou televizí, jak v obchodním styku, tak i ve vztahu k veřejnosti. Společnost Region Media s.r.o., která je provozovatele televize 24cz a která spustila své řádné vysílání 17.11. 2004, se opakovaně snažila na tuto skutečnost upozornit vedení České televize již od počátku letošního roku, tedy několik měsíců před plánovaným spuštěním třetího satelitního a kabelového kanálu České televize ČT24. Přes veškerou snahu naší společnosti však k dnešnímu dni nedošlo ze strany České televize k jedinému vstřícnému kroku, jak vzniklou situaci smírčím způsobem řešit, prohlásil Jan Fulín, generální ředitel a první jednatel televize 24cz.

Cílem návrhu žalobce (REGION MEDIA s.r.o.) je dosáhnout vydání soudního rozhodnutí, že žalovaná strana (ČESKÁ TELEVIZE) porušuje v rámci mediálního šíření informací při užívání své ochranné známky a loga práva žalobce k ochranné známce a logu 24.CZ. V rámci tohoto žalobního návrhu společnost Region Media s.r.o. rovněž požaduje, aby příslušný soud vydal i prozatímní rozhodnutí, které ČESKÉ TELEVIZI s okamžitou účinností od vydání soudního rozhodnutí o předběžném opatření zakáže v rámci svého vlastního televizního vysílání užívat ochrannou známku, logo či označení ČT 24.