Hlavní navigace

Televize ZAK připravuje cyklus magazínů Perspektivní Evropa

[Tisková zpráva] Západočeská televizní společnost ZAK TV zvítězila ve výběrovém řízení na natáčení a odvysílání série televizních magazínů Perspektivní Evropa. Projekt obecně prospěšné společnosti Úhlava si klade za cíl informovat veřejnost o pozitivních výsledcích česko-bavorské spolupráce. Dvacet dílů cyklu zmapuje významné úspěchy přeshraniční kooperace v oblasti hospodářství, životního prostředí, cestovního ruchu, volnočasových aktivit a dopravy.

Sdílet

„Je pro nás ctí přispět svým dílem k rozvoji vzájemných vztahů na obou stranách naší západní hranice. Ve spolupráci s televizemi GIMI z Českých Budějovic a DUHA z Karlových Varů poskytneme Perspektivní Evropu divákům v Plzeňském, Karlovarském a Jihočeském kraji a také v Bavorsku,“ sděluje své pocity výkonný ředitel televize, Jindřich Marek.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z programu INTERREG IIIA a jeho partnerem je i Bavorská zemská centrála pro nová média. Navazuje na zrcadlový projekt Perspektive Europa, produkovaný v nedávné minulosti na bavorské straně.

„Jsme teď ve fázi příprav. Vlastní natáčení začne zhruba na konci dubna a od poloviny května už se budou pravidelně – 1 x týdně – s magazínem Perspektivní Evropa setkávat naši diváci,“ doplňuje stručnou informaci o dalším postupu prací Miroslav Sedláček, redaktor ZAK TV pověřený koordinací projektu na české straně.