Hlavní navigace

TESCO SW zavádí v Pardubické krajské nemocnici systém na evidenci a správu majetku

[Tisková zpráva] Praha, 28. dubna 2010 – Společnost TESCO SW letos v březnu úspěšně dokončila v Pardubické krajské nemocnici (PKN) 1. etapu zavádění svého informačního systému FaMa+, který podporuje realizaci centrálního dispečinku pro řízení vnitřních požadavků v nemocnici (tzv. service desk) a jejich následné zpracování v rámci provozních útvarů. Realizace 1. etapy projektu probíhala společně s rozsáhlým paralelním zaváděním dalších nových informačních systémů v PKN od června 2009. Na jeho implementaci se podílelo 5 členů projektového týmu za podpory dalších pracovníků olomoucké firmy.

Sdílet

„Implementované řešení nám umožňuje zefektivnit a zkvalitnit vybrané podpůrné procesy v nemocnici, zrychluje přenos informací mezi jednotlivými organizačními složkami a vytváří standardizované vstupy pro řízení kvality a manažerské rozhodování,“ říká Ing. Josef Šimurda, ředitel Pardubické krajské nemocnice. „S průběhem projektu jsme spokojeni, zavedený systém plní naše očekávání a i proto uvažujeme o jeho pokračování,“ doplňuje Šimurda.

Projekt kromě podpory procesů centrálního dispečinku pokrývá oblast evidence a správy zdravotnických prostředků v souladu se zákonem č. 123/2000 Sb. (např. vedení evidence v požadované struktuře, přikládání informací o vydání prohlášení o shodě, podpora hlášení a evidence nežádoucích příhod, sledování opakovaných činností apod.) a oblast vedení operativní evidence drobného hmotného majetku včetně jeho přesunů.

„Řešení realizované v 1. etapě je momentálně v rutinním provozu a v současné chvíli se pro zájem Pardubické krajské nemocnice připravuje návrh 2. etapy, kdy implementovaný systém bude rozšířen na veškerý majetek nemocnic – nejen zdravotnických prostředků, na zavedení mezinárodního číselníku UNSPSC pro jeho kategorizaci a na zpracování grafických dat výkresové dokumentace pro využití ve FaMa+,“ uvádí Josef Tesařík, jr., obchodní ředitel společnosti TESCO SW.

Rozsah projektu zahrnoval implementaci produktu FaMa+ do prostředí PKN, identifikaci a realizaci specifických úprav dle potřeb zákazníka, zavedení kompletního elektronického požadavkového systému pro oblast zdravotnických prostředků, zavedení systému centrálního dispečinku a analýzu a provedení integračních vazeb na systém FEIS společnosti Arbes. TESCO SW také zajišťuje službu dlouhodobé servisní podpory systému FaMa+.

Součástí celého řešení je vytvoření a zavedení prostorového a technického pasportu, evidence zdravotnických prostředků, operativní evidence DHM, termínového plánování, žádanek, zakázek, externích vztahů, dokumentace a inventarizace. Byly také vytvořeny integrační vazby na účetní IS FEIS pro přenos potřebných číselníků do FaMa+ a pro přenos majetkových karet z FaMa+ do FEIS.

O společnosti:
Společnost TESCO SW a.s. zahájila svou činnost již v roce 1991 a za 19 let svého působení na trhu získala jedinečné know-how a zkušenosti v oblasti vývoje a implementace informačních systémů a poskytování IT řešení a služeb na míru. Ke klíčovým produktům v současné době patří softwarová řešení pro správu a údržbu majetku, provozně-ekonomické systémy nabízející komplexní přístup k řízení toku informací podniku, informační systémy pro správu projektů, kontaktů, dokumentů a událostí a systémová integrace. Ke speciálním produktům patří monitorovací systémy strukturálních fondů, které představují skupinu integrovaných a datově i technologicky kompatibilních řešení pro podporu řízení projektů spolufinancovaných ze státního rozpočtu a fondů Evropské unie.

TESCO SW sleduje od počátku svého podnikání vizi dlouhodobě udržitelného rozvoje a sociálně zodpovědného podnikání. Proto v roce 2005 významně podpořilo vznik Moravské vysoké školy Olomouc (www.mvso.cz), se kterou úzce spolupracuje a každoročně ji podporuje finančním příspěvkem. V letošním roce TESCO SW jako hlavní investor zahájí 1. fázi výstavby Inovačního centra a vysokoškolského kampusu v Olomouci (www.icol.cz)

TESCO SW také pravidelně podporuje kulturní či sportovní aktivity a již několikátý rok je partnerem mezinárodního hudebního festivalu Struny podzimu, Moravské filharmonie Olomouc a jejího festivalu Dvořákova Olomouc, Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem z dětských domovů v Olomouckém kraji i řady drobných sportovních či kulturních akcí místního charakteru.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).