Hlavní navigace

Tiscali bojuje s proti-soutěžní nabídkou ADSL Českého Telecomu

[Tisková zpráva]

Sdílet

Tiscali bojuje s proti-soutěžní nabídkou ADSL Českého Telecomu

Praha, 19. ledna 2005 – TISCALI, přední internetová společnost v České republice, se brání proti záměrnému poškozování ze strany Českého Telecomu v rámci nové služby Internet Expres Optimal.

Český Telecom představil 17. ledna t.r. novou službu Internet Expres Optimal. TISCALI tuto nabídku prostudovalo a vyhodnotilo první sporné body:

– Český Telecom nabízí koncovým zákazníkům službu Internet Expres Optimal s rychlostmi 1024/256 kb/s bez omezení přenesených dat. Velkoobchodní nabídka ADSL služby 1024/256 kb/s od Českého Telecomu, učiněná operátorům, však nezahrnuje neomezený přenos dat. Velkoobchodní cena, kterou by operátoři zaplatili Českému Telekomu za své zákazníky využívající službu 1024/256 s vysokou úrovní datového přenosu, by značně překračovala maloobchodní cenu, kterou Český Telecom účtuje svým zákazníkům za stejnou úroveň využití. Maloobchodní ceny Českého Telecomu za tuto službu jsou z tohoto důvodu proti-soutěžní a dravé.

– Český Telecom nabízí službu Internet Expres Optimal ve spojení s datovými limity v rámci Fair Use Policy. Při nedostupnosti služby 1024 kb/s nabízí službu 512 kb/s, ale s vyšším datovým limitem. Operátoři však žádnou možnost změny datových limitů nemají a nemohou je tedy ani nabídnout svým koncovým zákazníkům. Pokud by TISCALI chtělo nabídnout svým zákazníkům stejné podmínky, pak by tak mohlo učinit jen na své vlastní náklady, protože stávající velkoobchodní nabídka změny datových limitů neumožňuje. Velkoobchodní podmínky Českého Telecomu za tuto službu, ve srovnání s maloobchodními podmínkami, jsou proto proti-soutěžní a dravé.

– Český Telecom službu Internet Expres Optimal nabízí v takzvaném „pilotním provozu“ jehož délka se rovná 12 měsícům. Využitím termínu „pilotní provoz“ se Český Telecom vyhýbá regulačním povinnostem, které se vztahují na standardní komerční službu. TISCALI se ptá: „Jak je možné, že služba, která je komerčně nabízena již 2 roky potřebuje ověřovat již dávno fungující technologie, procesy zřizování, provoz, účtování služby atd.? Nejedná se jen o opakování pilotního projektu Českého Telecomu IOL Platinum?“

– Velkoobchodní nabídka, která byla předložena operátorům dne 17.12.2004 a na které je postavena i služba Internet Expres Optimal, obsahuje nabídku služeb, jejichž ceny jsou pod cenami z cenového rozhodnutí ČTÚ ze dne 1.4.2004. Toto je velice zarážející, jelikož sám Český Telecom deklaroval, že ceny v tomto rozhodnutí jsou pod jeho náklady a nyní sám bez donucení nabídne cenu o 89,– Kč nižší než stanovuje toto cenové rozhodnutí.

První zjištěné důkazy proti-soutěžního chování při poskytování služby Internet Expres Optimal byly společností TISCALI zdokumentovány a předány k posouzení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dalším krokem TISCALI bude podnět na ČTÚ k revizi cen stanovených cenovým rozhodnutím v roce 2004.

TISCALI je přesvědčeno, že Český Telecom touto nabídkou záměrně poškozuje ty operátory, kteří více než rok usilovali o propojení za účelem poskytování kvalitních a cenově dostupných produktů pro své koncové zákazníky. Toto diskriminační jednání je pro TISCALI neakceptovatelné a podnikne všechny nezbytné kroky pro vytvoření stejných podmínek pro zákazníky TISCALI.