Hlavní navigace

Tiscali podává žalobu na Český Telecom o zaplacení 44 miliónů korun za nesplacené pohledávky

[Tisková zpráva] TISCALI Telekomunikace Česká republika podala žalobu na dominantního telekomunikačního operátora Český Telecom k Městskému soudu v Praze.

Sdílet

TISCALI v tomto procesu požaduje úhradu částky ve výši téměř 44 miliónů Kč Českým Telecomem z důvodu neproplacení faktur TISCALI za terminaci vytáčeného připojení k internetu v jejich plné výši v období duben – září 2005.

Nárok TISCALI se zakládá na smlouvě o propojení s Českým Telecomem, podle které je každá ze stran povinna platit řádně a včas vystavené faktury druhé strany, bez ohledu na to, zda protistrana souhlasí s vyúčtovanou částkou.

Český Telecom podle TISCALI odmítá plnou úhradu faktur TISCALI za terminaci vytáčeného internetového připojení v průběhu výše specifikovaného období. Místo toho hradí Český Telecom pouze minimální ceny za terminaci vytáčeného internetového připojení podle cenového rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu 05/PROP/2005 vydaného v dubnu 2005.

Libor Ulovec, právní zástupce TISCALI v této záležitosti, řekl: „Chování Českého Telecomu je v rozporu se smlouvou o propojení mezi TISCALI a Českým Telecomem. TISCALI se u soudu domáhá rozhodnutí, že Český Telecom je povinen splnit smluvní závazky smlouvy a uhradit vyúčtované částky v plné výši, a to s denním úrokem z prodlení 0,05% z neuhrazené částky.“