Hlavní navigace

TISCALI SLUČUJE VEDENÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH A OPTICKÝCH SÍŤOVÝCH HOLDINGŮ V ČESKÉ REPUBLICE

[Tisková zpráva]

Sdílet

TISCALI SLUČUJE VEDENÍ SVÝCH INTERNETOVÝCH A OPTICKÝCH SÍŤOVÝCH HOLDINGŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Praha, 9. října 2001 – Celoevropská internetová komunikační společnost Tiscali oznámila sloučení vedení svých holdingů v České republice. Naveed Gill, generální ředitel české divize Tiscali (dříve World Online), nyní bude rovněž zastávat funkci generálního ředitele v dceřinné společnosti firmy Tiscali ČD-Telekomunikace s.r.o., která provozuje celostátní optickou telekomunikační síť .

Naveed Gill, kterému je 38 let, vedl internetovou divizi Tiscali v České republice od jejího vzniku v únoru 2000 (jako dceřinnou společnost nizozemské World Online International) a úspěšně dovedl společnost z pozice subjektu na českém trhu neznámého k jejímu momentálnímu postavení jedničky mezi poskytovateli Internetu v zemi. Gill, původem z Velké Británie, má rozsáhlé zkušenosti v oblasti informačních technologií ze střední a východní Evropy. Dříve pracoval v České republice pro firmu Xerox jako její Vrchní obchodní manager pro ČR a později ve Slovinsku jako Manažer regionálních průmyslových řešení celé její divize pro východní a střední Evropu.

„Vzhledem k tomu, že se nadále zvyšuje poptávka po vysoce kvalitní, vysokorychlostní telekomunikační konektivitě, bude rozsáhlá optická síť Tiscali v České republice sloužit jako klíčový zdroj pro rostoucí trh alternativních telekomunikačních operátorů“, uvedl Naveed Gill. „Navíc, koordinace internetových a optických síťových infrastruktur Tiscali – jak v České republice tak po celé Evropě – bude znamenat velké kvalitativní a cenové výhody pro její podnikové uživatele Internetu. Jako jediný poskytovatel připojení k Internetu v České republice s vlastní celostátní optickou páteřní sítí, stejně jako největší vlastněnou optickou páteřní sítí v Evropě, bude společnost Tiscali schopna nabízet svým firemním zákazníkům vysokorychlostní domácí a celoevropskou internetovou konektivitu bez nutnosti využívat služeb třetích poskytovatelů páteřních sítí.“

Společnost ČD-Telekomunikace byla založena v roce 1994 za účelem zúčastnit se veřejného výběrového řízení státní organizace České dráhy na vybudování a provoz celostátní 2 200 km dlouhé optické telekomunikační sítě pro signalizační účely železnic a pro komerční využití. Společnost ČD-Telekomunikace byla společným podnikem třech českých firem – PROCON, Železniční telekomunikace a ComSys Trade – které zvítězily v tenderu na vybudování sítě a získaly práva na její provoz a prodej jejích služeb do roku 2029. V roce 1999 byla smlouva rozšířena o rozšíření sítě na 4 000 km.

V roce 2000 získala Tiscali ve společnosti ČD-Telekomunikace 80procentní podíl a spolu s druhým investorem, Liberco Holding Limited, zaručené vlastnictví společnosti. V roce 2001 Tiscali převzala nad společností 100procentní kontrolu.

Síť ČD-Telekomunikace v současné době zahrnuje zhruba 2 200 km 36vláknových nebo 72vláknových optických kabelů, z nichž 800 km je vedeno povrchově a 1 400 km pod povrchem. Síť má šest hlavních smyček, dvě hlavní páteřní sítě (ze severozápadu na jihovýchod: SRN-Děčín-Praha-Brno-Břeclav-Rakousko/Slovensko a z východu na západ: Polsko-Ostrava-Brno-Plzeň-Cheb-SRN) a 280 koncovek. Síť, založená na SDH technologii a využívající zařízení dodané společností Marconi, má 76 uzlů umístěných ve středu významných měst republiky. Její schopnost proniknout do území ve středu měst spolu s dohodou s Českými drahami o možnosti využívat železniční stanice jako přístupové body je podle Naveeda Gilla jedinečnou výhodou této sítě.

Kromě zajištění signalizačních potřeb pro České dráhy získaly ČD-Telekomunikace v roce 1997 licenci na zajištění telekomunikačních služeb pro jakoukoliv třetí stranu a v současné době nabízejí širokou škálu komerčních služeb včetně tmavého vlákna, pronájmu linky, vlnové délky, řízených širokopásmových služeb, datového a hlasového přenosu, IP přenosu, IP VPN služeb a mezinárodní konektivity.

Jako součást sloučení bude dceřinná společnost přejmenována na „Tiscali ČD-Telekomunikace“ a brzy bude rovněž oznámena její nová organizační struktura.

– konec –

Tiscali (World Online, s.r.o., pobočka společnosti Tiscali S.p.A.) je vedoucí internetová komunikační společnost v České republice poskytující celou řadu on-line služeb, mezi které patří celonárodní přístup do sítě internet za místní telefonní poplatky v rámci tarifu Internet 2001, zdarma elektronická pošta a prostor pro umístění webové stránky a navíc dynamický portál – www.tiscali.cz (přístupný rovněž na adrese www.worldonli­ne.cz) – s bohatou nabídkou zpráv a informací v českém jazyce, on-line chaty s významnými osobnostmi, vyhledáváním v Internetu, službami chat a odesílání SMS zpráv, virtuálním obchodním domem, on-line hrami a přenosy živých událostí. Podle nejnovějšího průzkumu uživatelů Internetu v domácnostech, který provedla agentura nezávislého průzkumu Taylor Nelson Sofres Interactive a který byl zveřejněn v šestém vydání Zprávy o českém internetu/iPanel (srpen 2001), je společnost Tiscali v současnosti nejpoužívanějším poskytovatelem internetových služeb v České republice. Informace o všech službách společnosti jsou rovněž k dispozici na jejím internetovém portále nebo na bezplatné telefonní lince zákaznického centra Tiscali 0800 184 184.

Tiscali S.p.A. (Nuovo Mercato, Milan: TIS; Nouveau Marché, Paris: 005773), jedna z největších celoevropských internetových komunikačních společností, poskytuje přístup do sítě Internet a širokou škálu internetových obsahů, aplikací a služeb 7,1 miliónu aktivních uživatelů. V průběhu prvního pololetí 2001 strávili uživatelé sítě Tiscali na Internetu více než 19 miliard minut a portály Tiscali zaznamenaly měsíční návštěvnost více než 13 miliónů unikátních přístupů (údaje ke dni 30. června 2001). Stránky společnosti Tiscali jsou k dispozici na adrese: www.tiscali.com

Kontakt:

Eva Štípková
02/24 590 400