Hlavní navigace

TISKOVÁ ZPRÁVA o předkládání žádostí o licence a nabídek do druhého stupně - aukce výběrového řízení

[Tisková zpráva]

Sdílet

TISKOVÁ ZPRÁVA o předkládání žádostí o licence a nabídek do druhého stupně – aukce výběrového řízení na udělení telekomunikačních licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí v systému UMTS

Praha, 30. listopadu 2001 – Podle časového plánu výběrového řízení – aukce předložili dne 30.listopadu t.r. ve stanovené době zájemci o udělení výše uvedených licencí UMTS Českému telekomunikačnímu úřadu žádosti a nabídky do druhého stupně výběrového řízení na provozovatele sítí UMTS. Žádosti předložily společnosti RadioMobil a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.

Na výše uvedený akt navázalo 7. zasedání řídícího výboru pro výběrové řízení. Řídící výbor po uplynutí lhůty pro odevzdání žádostí o licence a nabídek zahájil proces posuzování žádostí uchazečů. Obálky s nabídkami budou otevřeny v souladu s podmínkami výběrového řízení dne 7. 12. 2001.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikač­ního úřadu

Kontakt:

Ing. Pavla Krauskopfová
tajemnice předsedy ČTÚ
tel: 02 24004 751
fax: 02 24004 811
e-mail: krauskopfovap@ctu­.cz