Hlavní navigace

Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[Tisková zpráva] TISKOVÁ ZPRÁVA Z 1. ZASEDÁNÍ RADY PRO ROZHLASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

Sdílet

  • Rada na svém prvním letošním zasedání byla především nucena zabývat se právními dopady nového správního řádu na svoji rozhodovací činnost. Dále mimo jiné zahájila správní řízení se společností Galaxie sport za odvysílání reklamy na BetandWin.com. Reklama byla odvysílána v rozporu s právními předpisy.
  • Rada neshledala důvody k zahájení řízení pro odvysílání pořadů Výměna manželek a s ohledem na možné porušení právních norem chránících práva dětí rozhodla o postoupení dokumentace Ministerstvu práce a sociálních věcí.
  • Rada dále zahájila správní řízení s Českou televizí za pořad Infiltrace – Já, muslim pro možné porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace a možné porušení povinnosti zajistit, aby pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva.

  • Rada rovněž posuzovala další soubory analýz jednotlivých pořadů realityšou. Posoudila celkem 24 analýz pořadů Vyvolení a neshledala v nich žádné porušení zákona o vysílání. U pořadů Big Brother posoudila celkem 31 analýz jednotlivých vysílaných pořadů a zahájila správní řízení ve dvou případech, a to za pořady ve dnech 24. listopadu od 17:15 hodin a 4.prosince od 20:00 hodin pro možné porušení povinnosti nezařazovat do vysílání pořady, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Byly tak posouzeny analýzy všech dosud odvysílaných pořadů tohoto programového formátu.

  • Rada mimo jiné vzala na vědomí rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu společnosti dada media proti rozhodnutí Rady o udělení licence společnosti Max Loyd k vysílání programu Info Rádio.

    Soud konstatoval, že hodnocení toho, které skutečnosti jsou podstatné pro posouzení zákonných kritérií v licenčním řízení, závisí na úvaze správního orgánu.

  • Rada rovněž vzala na vědomí rozhodnutí Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta žaloba společnosti CET 21 ohledně sankce uložené za pořad Tři muži v Bretani. Soud uvedl, že se identifikuje s argumentací Rady, která uvedla, že zmíněný film relativizuje etické hodnoty. Podle soudu je žádoucí, aby informace publikované v televizi v době, kdy je mohou sledovat chráněné skupiny osob, byly dostatečně zřetelně vymezeny tak, aby v případě jejich napodobování bylo zřejmé, co je většinovou populací přijímáno jako norma chování a co je nežádoucí.
  • Na základě dopisu České asociace kompetitivních komunikací se Rada zabývala otázkami vysílání jinými technickými prostředky, v daném případě tedy takovými, které využívají pro přenos současného, nezměněného a úplného šíření programu také rozhraní moderních elektronických sí­tí.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).