Hlavní navigace

Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[Tisková zpráva] Rada na svém druhém letošním zasedání rozhodla mimo jiné o uložení sankcí podle zákona. Provozovateli programu televize Nova udělila Rada celkem 19 pokut v rozmezí od 400 000 do 2 500 000 korun za období od 13.října do 18.listopadu za pořady z cyklu Reality šou, tedy pro zařazení pořadu, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Celková výše uložených pokut byla 16 800 000 korun.

Sdílet

Provozovateli programu televize Prima udělila Rada pokutu ve výši 500 000 korun za pořad Vyvolení dne 15.října pro zařazení pořadu, který by mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Udělila rovněž pokutu společnosti Eurotel za provozování vysílání bez povolení, které spočívá v šíření programu stanice O (Óčko) v síti mobilních telefonů.

Rada rovněž vydala závazné stanovisko, ve kterém souhlasí, aby Český telekomunikační úřad vyhradil kmitočty umožňující provozování televizního programu ČT Sport v systému digitálního vysílání v síti A.

Rada na svém zasedání dokončila základní vyhodnocování projektů podaných do licenčních řízení na digitální televizní vysílání včetně podrobné analýzy ekonomické připravenosti jednotlivých uchazečů.