Hlavní navigace

Tisková zpráva Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

[Tisková zpráva] INFORMACE Z 1. ZASEDÁNÍ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které se konalo ve dnech 10. - 11. ledna 2006.

Sdílet

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na tomto zasedání:

 • udělila společnosti TELEPACE s.r.o. licenci k televiznímu vysílání šířeném prostřednictvím družice na 12 let, název (označení) programu: Tv NOE; územní rozsah vysílání: Evropa dle vyzařovacího diagramu antény satelitu ASTRA 3A Česká republika
 • registrovala provozovateli Ing. Jiří Šulc – Sat Line změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT 24, CS Film, TOP TV, Nautik TV, TV Paprika, Film Box, Eurosport
 • registrovala provozovateli TV Osoblaha s.r.o. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy Galaxie sport, CS Film, Markíza TV, JOJ, STV 1, CT 24, Viasat Explorer, Viasat History, TOP TV, O (Óčko)
 • registrovala provozovateli KATRO-SERVIS, spol. s r.o. změnu: a) programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý televizní program ČT24 b) územního rozsahu převzatého vysílání spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Třemošnice nad Doubravou
 • registrovala provozovateli Teletrans, s.r.o., změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT24, Galaxie sport, JOJ a O (Óčko)
 • zastavila s provozovatelem AZ Rádio, s.r.o. řízení ve věci žádosti o předchozí souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající v převodu 100% obchodního podílu na třetí osobu, neboť provozovatel vzal svoji žádost zpět
 • zahájila s provozovatelem AZ Rádio, s.r.o. řízení o vydání upozornění pro možné porušení § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v porušení povinnosti požádat Radu předem o písemný souhlas s převodem obchodního podílu na třetí osobu a za porušení povinnosti zachovat alespoň 66% podíl nebo 66% hlasovacích práv osobám, které byly společníky právnické osoby (provozovatele vysílání) ke dni vydání rozhodnutí o udělení licence, po dobu 2 roků od udělení licence
 • vydala provozovateli Galaxie sport, s.r.o. souhlas ke změně zakladatelské listiny společnosti Galaxie sport, s.r.o. dle návrhu
 • vydala provozovateli REGION MEDIA s.r.o.upozornění na porušení § 21 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb., a to za nedodržení lhůty pro předložení výpisu z obchodního rejstříku
 • zahájila s provozovatelem REGION MEDIA s.r.o. správní řízení podle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. pro možné porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to nedodržení lhůty pro oznámení změny v osobě jednatele
 • udělila společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. pokutu za vysílání bez oprávnění podle zákona č. 231/2001 Sb. nebo podle zvláštního zákona, ve standardu T – DAB, ve dnech 1. listopadu 2005 – 30. listopadu 2005, ze stanoviště Praha – město a Praha – Strahov, podle ustanovení § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 20 000,– Kč
 • vydala provozovateli RADIO MOST, s.r.o. souhlas ke změně označení názvu programu z RADIO MOST na Hitrádio FM Most
 • vydala provozovateli North Music, s.r.o. souhlas ke změně označení názvu programu z RADIO LABE na Hitrádio FM Labe
 • zastavila s provozovatelem North Music, s.r.o. správní řízení ve věci změny licenčních podmínek licence Ru/121/02
 • vydala provozovateli RKR, s.r.o. souhlas ke změně programových licenčních podmínek, spočívající v přejímání zpráv Českého rozhlasu 1-Radiožurnál místo zpráv BBC
 • zastavila s provozovatelem RADIO CRYSTAL, s.r.o. správní řízení ve věci změny licenčních podmínek licence Ru/284/00
 • zastavila s provozovatelem RADIO FAKTOR, s.r.o. správní řízení ve věci změny licenčních podmínek licence Ru/20/00
 • zastavila s provozovatelem Definitely, s.r.o. správní řízení ve věci změny licenčních podmínek licence Ru/277/00
 • zastavila s provozovatelem ORION, společnost s r.o. správní řízení ve věci změny licenčních podmínek licence Ru/93/99
 • zastavila s provozovatelem RADIO FM Plus Plzeň společnost s ručením omezeným správní řízení ve věci změny licenčních podmínek licence Ru/106/01
 • zastavila s provozovatelem RADIO MOST, společnost s ručením omezeným ve věci správní řízení změny licenčních podmínek licence Ru/103/01
 • zahájila s provozovatelem PS Křídla, s.r.o./Rádio Petrov na základě provedené analýzy ze dnů 16. a 20. listopadu 2005 správní řízení pro nedodržení platné licenční podmínky – nesplněný podíl mluveného slova a neodvysílaný hodinový publicistický magazín
 • zahájila s provozovatelem Galaxie sport, s.r.o. správní řízení za odvysílání reklamního spotu BETANDWIN.COM ve dnech 7. a 8. listopadu 2005 pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. – reklama na služby v rozporu s právními předpisy – a vyzývá provozovatele k vyjádření
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. za pořad Výměna manželek, vysílaný ve dnech 31. října 2005 a 7. listopadu 2005 od 21.00 hodin
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s Českou televizí za pořad Objektiv, reportáž o rodišti Benita Mussoliniho, vysílaný dne 2. října 2005 od 10.30 hodin na ČT 2
 • zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace – za pořad Infiltrace – Já, muslim, vysílaný dne 7. října 2005 od 21.20 hodin na ČT 1 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost zajistit, aby pořady nepodněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatelstva – za pořad Infiltrace – Já, muslim, vysílaný dne 7. října 2005 od 21.20 hodin na ČT 1 a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. – odvysílání reklamního spotu NEXTRA, produkt Nextra ADSL, mutace 2 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. – nedodržení 20-minutového odstupu mezi reklamními bloky v pořadu dne 5. října 2005 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu reklamy(12960 s) o 43 s dne 14. října 2005 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu reklamy (12960 5) o 69 s dne 17. října 2005 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.za překročení denního limitu reklamy (12960 s) o 70 s dne 19. října 2005 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu reklamy (12960 s) o 44 s dne 21. října 2005 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb.za překročení denního limitu reklamy (12960 s) o 105 s dne 26. října 2005 – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. za překročení denního limitu reklamy (12960 s) o 23 s dne 31. října 2005 – a vyzývá provozovatele k vyjádření
 • nevydala souhlas České televizi, aby počínaje dnem 21 října 2005 (tj. zahájení řádného digitálního pozemního vysílání programu ČT24) odvozovala horní hranici denního limitu reklamního času programu ČT ze součtu vysílacího času tří programů (ČT1 ‚ ČT2 a ČT24)
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. za reality show VyVolení, vysílanou ve dnech od 24. listopadu 2005 do 11. prosince 2005 v časovém rozmezí 6.00 – 22.00 hodin
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6.00 do 22.00 hodin – za pořad Big Brother, odvysílaný dne 24. listopadu 2005 od 17.15 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona 231/2001 Sb. – vysílání pořadů ohrožujících fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých v době od 6.00 do 22.00 hodin – za pořad Big Brother odvysílaný dne 4. prosince 2005 od 20.00 hodin a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem FTV Prima, spol. s r. o. za způsob, jímž Prima referovala o vyklizení vily VyVolených v pořadech Zpravodajský deník, vysíláno 20. listopadu 2005 od 19.00 hodin, VyVolení – Noční show, vysíláno 20. listopadu 2005 od 23.00 hodin a VyVolení, vysíláno 21. listopadu 2005 od 19.50 hodin
 • uložila provozovateli North Music s.r.o. upozornění na porušení zákona o vysílání dle § 59 odst. 1 – nedodržení licenčních podmínek (schváleného názvu programu) ve dnech 28. a 31. srpna 2005
 • zastavila správní řízení vedené s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 231/2001 Sb. (tj. povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost a povinnost nezařazovat v době od 06.00 do 22.00 hodin pořady a upoutávky, které by mohly ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých), kterého se měla dopustit odvysíláním epizody ze seriálu Julie Lescautová s názvem Křest nováčků dne 14. září 2005 v době od 16.45 hodin na programu Prima
 • uložila provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění pro porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona o vysílání za odvysílání upoutávky na horor „Texaský masakr motorovou pilou “ v pořadu „Volejte Novu “ ze dne 24. září 2005 od 12.00 hodin
 • zastavila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. – neoznačené vysílání logem – v rámci pořadu „Volejte Novu “ dne 24. září 2005 od 12.00 hodin
 • udělila provozovateli CET 21 spol. s r.o. pokutu ve výši 150 000,– Kč za porušení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení hodinového limitu reklamy dne 16. září 2005
 • vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy dne 12. září 2005
 • vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušení § 50 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení denního limitu reklamy dne 26. září 2005
 • zastavila s Českou televizí správní řízení za možné porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné k svobodnému vytváření názorů, v souvislosti s odvysíláním reportáže Okupace Gazy skončila dne 12. září 2005 v pořadu Události na ČT 1
 • registrovala společnost KATEL spol. s r.o., IČ 46679065 jako provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro katastrální území Nová Pec, Vodňany
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).