Hlavní navigace

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 3. ZASEDÁNÍ RRTV

[Tisková zpráva] které se konalo ve dnech 7. - 9. února 2006

Sdílet

 • nepřijala usnesení ve věci žádosti provozovatele Karneval Media s.r.o. o souhlas se změnou časového rozsahu vysílání registrovaného programu XXX Xtreme spočívající v rozšíření vysílání v čase od 05:00 do 23:00 h na 24 h denně a určeného k šíření výhradně prostřednictvím kabelových systémů v DVB-C za podmínek zabezpečení příjmu programu XXX Xtreme proti nekontrolovatelnému příjmu dětmi a mládeží
 • nevydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherský Brod – Králov 88,5 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • nevydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherské Hradiště 95,8 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Sokolov 90,5 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Jablunkov – Zápolí 93,2 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Náchod – Babí 103,1 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli Frekvence 1, a.s. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Znojmo – Kraví hora 94,9 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli Josefu Hejlovi souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice – Habří 95,6 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli RNDr. Pavlu Foretníkovi souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice – Habří 96,2 MHz/300 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli RADIO METUJE, s.r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Trutnov – Šibeniční vrch 97,0 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala společnosti Broadcast Media s.r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Liberec – Vratislavice 107,8 MHz/24 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vzala na vědomí, že kmitočet Praha – centrum 94,1 MHz/500 W dle sdělení ČTÚ nelze využít z důvodu neslučitelnosti se stávající sítí VKV vysílačů
 • neudělila provozovateli Radio Proglas, s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů spočívající ve zvýšení vyzářeného výkonu u kmitočtu Brno – Hády 107,5 MHz/2,88 kW z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (neslučitelnost s leteckou navigační službou)
 • neudělila provozovateli Pavlu Foretníkovi souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Olomouc 88,5 MHz/300 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (silné rušení užitečného signálu stávající sítí VKV vysílačů)
 • neudělila společnosti RADIO MORAVA ,s.r.o. souhlas se změnou skutečností uvedených v žádosti o licenci, a to změnou souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Šumperk – Kolšov 96,5 MHz/1 kW z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (nárůst rušení ve stávající sítí VKV vysílačů vlivem vyšších efektivních výšek
 • vzala na vědomí zamítavé stanovisko ČTÚ ke koordinaci změn vyzářených výkonů kmitočtů Mladá Boleslav – Doubek 100,3 MHz, Kladno – hotel 100,5 MHz, Rakovník – Louštín 100,4 MHz a Příbram – Drahlín 100,0 MHz
 • vydala provozovateli Radio Bonton a.s. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně názvu programu na Radio Bonton
 • vzala na vědomí, že provozovateli NOEL, v.o.s.zanikne dne 31. března 2006 dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. licence v rozsahu programu Info Čejč pro katastrální území Čejč a programu Info Hovorany pro katastrální území Hovorany
 • registrovala provozovateli NOEL, v.o.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nového převzatého televizního programu ČT4 Sport
 • zrušila provozovateli NOEL, v.o.s. registraci dle § 30 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. v rozsahu převzatého vysílání v kabelových systémech pro katastrální území Čejč a Hovorany
 • přerušila s provozovatelem AnSat – TKR s.r.o. řízení o změně programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů a vyzvala jej k odstranění vad oznámení změn skutečností uvedených v přihlášce k registraci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
 • prodloužila provozovateli EMURFILM, s.r.o. se sídlem Zlín, Filmová 174, dobu platnosti licence č.j. Ru/36/96 ze dne 12. března 1996 k provozování místního televizního vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 12 let, tj. do 12. března 2020
 • stanovila společnosti: EMURFILM, s.r.o., FATEM – TV, a.s., GENUS TV a.s., Studio CLIPPER s.r.o., GIMI, spol. s.r.o., Českomoravská televizní, s.r.o., TV Morava, s.r.o., TV Vřídlo s.r.o., V+J s.r.o., TV Lyra s.r.o. a ZAK TV s.r.o. účastníky řízení ve věci žádosti provozovatele FTV Prima, spol. s r.o. o změnu licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenční podmínky č. 34 odst. III, vyzvala je k vyjádření a nařídila ve věci ústní jednání
 • nařídila ústní jednání ve věci žádosti provozovatele Regionální televize DAKR, s.r.o. o změnu licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně připojovacích časů programu DAKR na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o.
 • vydala provozovateli Radio ProTon s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně v osobách společníků, ve výši vkladu společníků a jejich obchodních podílů a změně způsobu rozdělení hlasovacích práv na100% Radio Investments s.r.o.
 • vydala provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádostech o licence dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně zakladatelské listiny, a to sídla společnosti
 • registrovala provozovateli UPC Česká republika, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 231/2001 Sb. změnu vkladů jednotlivých akcionářů, výše jejich obchodních podílů, způsobu rozdělení hlasovacích práv a seznamu akcionářů spočívající v převodu obchodního podílu minoritního akcionáře ICT Atlanta Inc., Los Angeles, USA ve výši 0, 0263 % a vkladu na základním kapitálu společnosti UPC Česká republika, a.s. na majoritního akcionáře UPC Czech Holding, B.V., Amsterodam, Nizozemí
 • zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence udělené k vysílání programu TV Praha na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 58. kanál Praha – Malešice na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 28. kanál Praha – Strahov na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod kmitočtového listinného povolení k 44, 46 kanálu Hradec Králové na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 44, 46 kanálu Hradec Králové – Chlum na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • zastavila se společností RADIO INFO, s.r.o. správní řízení za vysílání bez oprávnění dne 25. listopadu 2005 ze stanoviště Příbram 104,1 MHz podle ustanoveni § 60 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odpadl důvod řízení
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 1.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 137 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 207 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 3.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 267 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 4.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 552 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 5.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 407 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 6.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 462 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 7.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 227 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 8.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 367 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 9.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 207 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 486 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 11.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 415 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 12.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 371 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 13.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 344 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 14.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 273 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 15.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 381 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 16.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 216 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 311 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 18.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 552 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 19.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 234 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 20.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 187 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 21.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 102 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 22.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 161 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 96 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 25.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 48 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 26.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 153 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 27.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 55 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 29.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 138 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 30.října 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 28 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • vydala provozovateli RADIO BONTON, a.s. předchozí souhlas k částečnému omezení programu Deejay v době od 22. února 2006 na základě § 32 odst. 1 písm. o) zákona č. 231/2001 Sb.
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Českou televizí za odvysíláni pořadu Kosmopolis dne 30. listopadu 2005 od 17.30 hod. na programu ČT 2
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Českou televizí za odvysílání pořadu Barvy života dne 16. prosince 2005 od 12.30 hod. na okruhu ČT1 (reportáž o výstavě Jana Saudka)
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem United Teleshop s.r.o., neboť analýza vysílání ze dne 28.prosince 2005 neprokázala porušení zákona o vysílání
 • zahájila s provozovatelem Český rozhlas správní řízení pro možné porušení 31 odst. 2 zákona č. 231 /2001 Sb. v souvislosti s odvysíláním komentáře Tomáše Němečka v rámci pořadu Křesťanský týdeník dne 10. prosince 2005 na programu Český rozhlas 1– Radiožurnál a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • neshledala důvody k zahájeni správního řízení z moci úřední s provozovatelem Radio Relax, protože dvoudenní analýza ze dnů 16. a 20. listopadu 2005 neprokázala porušení zákona o rozhlasovém a televizním vysílání
 • zahájila s provozovatelem SAT Plus, s.r.o./FUN1 správní řízení pro možné porušeni 32, odst. 1, písm. j) zákona Č. 231/2001 Sb. – povinnost uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. za odvysílání scénky v rámci pořadu Silvestr 2005, vysíláno 31. prosince 2005 od 19.30 hodin
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem Region Media, s. r. o. ve věci části přímého přenosu z XVI. kongresu ODS, vysíláno 26. listopadu 2005
 • zastavila správní řízení, které bylo zahájeno se společností EVROPA 2 spol. s r.o. za odvysílání reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o pod názvem „TISCALI Internet 24“, neboť u společnosti EVROPA 2 spol. s r.o. v daném případě nebyl dán důvod k zahájeni správního řízení, jelikož ze strany tohoto subjektu nedošlo k porušení zákona
 • zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro porušení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb. za odvysílání pořadu Bez obalu dne 16. října
 • rozhodla před vydáním rozhodnutí ve věci sponzorského vzkazu TELKA odvysílaného dne 1. srpna 2005 v 19:43:26 hod. na programu ČT 1, že vyčká rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/199/05 – V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení dne 21. října 2005
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/200/05 – V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 22.října 2005
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/201/05 – V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 23. října 2005
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/202/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 24. října 2005
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/203/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 25. října 2005
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/204/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 26. října 2005
 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. ve správním řízení č.j. Rpo/225/05 V na porušení § 48 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání skryté reklamy v pořadu VyVolení ve dnech 19. listopadu 2005
 • vydala provozovateli ESA Radio, s.r.o. ve smyslu § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornění na porušení ustanovení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání pořadu Udání dne 4. listopadu 2005
 • vydala provozovateli ESA Radio, s.r.o. ve smyslu § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., za odvysílání pořadu Udání dne 12. října 2005
 • registrovala provozovateli TKW s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT 4 Sport, Filmbox, TOP TV, FUN 1, ETV Medicus, JETIX max, TV Deko a změnu názvu programu z Private Blue na Blue Hustler (časový rozsah vysílání 23:00 – 05:00 hodin)
 • stanovila Českému rozhlasu v souladu s ustanovením 24a zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání v systému DVB – T ve vysílací síti „A“ pro programy ČR0 1 a ČRo 4
 • prodloužila provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. lhůtu k odstranění vad oznámení o změně skutečností uvedených v přihlášce k registraci spočívající ve změně programové nabídky do 28. února 2006
 • udělila společnosti Radiospol s.r.o., IČ: 276 66 395 se sídlem v Hodoníně, J. Suka 2943/3, licenci k provozování rozhlasového vysílání programu s názvem Rádio DYJE s využitím souboru technických parametrů Hodonín 91,4 MHz/500 W na dobu 8 let od právní moci tohoto rozhodnutí a zamítla žádosti dalších účastníků v téže věci
 • zvolila k 1. březnu 2006 předsedu Rady Václava Žáka a místopředsedy Rady Alenu Mackovou, Petra Pospíchala a Jiřího Šenkýře