Hlavní navigace

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 4. ZASEDÁNÍ RRTV

[Tisková zpráva] TISKOVÁ ZPRÁVA Z 4. ZASEDÁNÍ Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, které se konalo ve dnech 14. - 15. února 2006.

Sdílet

RRTV na tomto zasedání:

 • vydala provozovateli FTV Prima, spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně licenční podmínky č. 34 ve vztahu k Regionální televizi DAKR, s.r.o., a to ke změně připojovacích časů na: Po – Ne v časovém intervalu 19.15 hod. – 19.45 hod. koprodukční pořad o dohodnuté stopáži včetně 70 sec. regionální reklamy
 • vydala provozovateli Regionální televize DAKR, s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb.spočívající ve změně připojovacích časů programu DAKR na sdílených kmitočtech s FTV Prima, spol. s r.o. na Po – Ne v časovém intervalu 19.15 hod. – 19.45 hod. koprodukční pořad o dohodnuté stopáži včetně 70 sec. regionální reklamy
 • udělila společnosti OMNICOM Praha, spol. s r.o., IČ: 457 97 111, krátkodobou licenci ke zkušebnímu televiznímu vysílání programů O (Óčko), brněnská 1 (Tvb 1) a TOP TV šířených prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB – T v síti C v Praze a Brně. Licence se uděluje na dobu 60 dnů v průběhu jednoho kalendářního roku, přičemž zkušební televizní vysílání bude zahájeno do 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, nejdéle však do doby zahájení řádného digitálního vysílání na základě licenčního řízení v síti C
 • vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Blansko – Olešná 94,6 MHz/200 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Cheb – Špitálský vrch 94,9 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Prachatice – Šibeniční vrch 89,3 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • nevydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Frýdek-Místek – centrum 95,4 MHz/100 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Žďár nad Sázavou 101,5 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila s provozovatelem Evropa 2, spol. s r.o. /Rádio Evropa 2 řízení o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Žďár nad Sázavou 101,5 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
 • stanovila Českému rozhlasu soubor technických parametrů Třebíč – jih 90,1 MHz/200 W jako součást oprávnění k provozování vysílání podle § 5, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Praha – Michle 94,1 MHz/ 50 – 70 W na ČTÚ ke koordinaci
 • přerušila s provozovatelem ESA – radio, s.r.o. řízení o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Praha – Michle 94,1 MHz/ 50 –70 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace na ČTÚ
 • vydala provozovateli SATER v.o.s. souhlas ke změně licenčních podmínek podle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v rozšíření programové nabídky o program KT Zdice v katastrálním území Zdice (Informační kanál)
 • vzala na vědomí změnu kanálového obsazení programů KT Dolní Benešov v katastrálním území Dolní Benešov, KT Dobruška v katastrálním území Dobruška a KT Meziměstí v katastrálním území Meziměstí
 • registrovala provozovateli SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o. změny v přihlášce k registraci podle § 29 odst. 1 písm. c) a písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající a) v registraci nových převzatých televizních programů českých: ČT 24, ČT 4 Sport, A +, Cinemax, CS Film, Galaxie Sport, O (Óčko), Spektrum, TOP TV, 24.cz, HBO 2,zahraničních: Jetix, ESPN, CNN International, Discovery Civilisation, Discovery Science, Discovery Travel & Liveng, MTV Europe, TV Paprika, TV Deko, Viasat Explorer, Viasat History, Film +, převzatého rozhlasového programu Radio Čas a ve vyjmutí převzatých televizních programů 1 Plus, Babylon Blue, Kabel Plus Film, CMT, Galaxie, MAX 1, MTV, Private Blue, Super MAX, TV3 Cz, VTV; b) v rozšíření územního rozsahu vysílání o katastrální území Podhradí u Luhačovic a Pozlovice
 • registrovala provozovateli 4M Rožnov, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy – české: ČT4 Sport, FILMBOX, TV NOE; zahraniční: TV Deko
 • registrovala provozovateli F.C.A., a.s. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté rozhlasové a televizní programy: rozhlasové české: ČRo4 – Wave, ČRo – Leonardo, ČRo D-Dur, Radio VALC, Radio VALC 1, Radio VALC 2, Radio VALC 3, Radio VALC 4, Radio VALC 5, Radio VALC 6, televizní české: ČT4 Sport, FILM BOX, FILMBOX EXTRA, NOSTALGIE, televizní zahraniční: Das Vierte
 • registrovala provozovateli CABTEL mont ZLÍN, s,r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy SUPER RTL, CNN, AXN Europe Limited, JOJ TV, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, ČT 24, ČT 4 SPORT, MINIMAX
 • registrovala provozovateli Kabelová televize Klášterec nad Ohří spol. s r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nový převzatý televizní program ČT 4 Sport
 • zastavila správní řízeni s provozovatelem BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. podle ustanovení § 66 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, neboť provozovatel vzal svoji žádost zpět
 • neshledala důvody k zahájení správního řízení z moci úřední s provozovatelem CET 21, spol. s r. o. za odvysílání reportáže o požáru ve Vladivostoku v rámci pořadu Televizní noviny, vysíláno 16. ledna 2006 od 19.30 hodin
 • nezahájila s Českou televizí správní řízení z moci úřední za odvysílání pořadu Uvolněte se, prosím, vysílaný dne 6. ledna 2006 ve 21.35 hodin
 • zahájila s Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 31, odst. 2, zákona č. 231/2001 Sb., neboť reportáž ČOI: pohřební služby šidí, která byla součástí pořadu Události vysílaného 28. listopadu 2005 na okruhu ČT1, neposkytla objektivní informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • vydala souhlas k posečkání se zaplacením pokuty 1 000 000,– Kč uložené provozovateli SELF servis, spol. s r.o. rozhodnutím Rady č.j. Rpo/32/03 ze dne 29. července 2003 za porušení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., do ukončení řízení o kasační stížnosti
 • zahájila se společnosti OMD Czech, a.s. správní řízení pro možné porušeni ust. § 5d písm. d) zákona č. 40/1995 Sb. zadáním televizní reklamy na doplněk stravy prodávaný na trhu pod názvem Proenzi3, neboť z předmětné reklamy vyplývá, že má léčivé účinky
 • zahájila se společností Médea, a.s. správní řízení pro možné porušeni ust. § 5a odst. 6 písm. b) zákona č. 4011995 Sb. zadáním televizní reklamy na humánní léčivý přípravek volně prodávaný na trhu pod názvem TANTUM VERDEI neboť v předmětné reklamě je naznačeno, že tento přípravek má lepší účinky než jiné humánní léčivé přípravky
 • schválila znění Výroční zprávy za rok 2005