Hlavní navigace

TISKOVÁ ZPRÁVA Z 5. ZASEDÁNÍ RRTV

[Tisková zpráva] Rada na svém 5. zasedání, které se konalo ve dnech 28. února – 1. března 2006

Sdílet

 • rozhodla, že v licenčním řízení k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T ve vysílacích sítích „B“ a „C“ bude hlasovat v tomto pořadí:

  1. v licenčním řízení na síť „B“:
   • o udělení licence na plnoformátový program
   • o udělení licence regionálního programu
   • o udělení 2 licencí na tematický program, a to v pořadí dle nejvyššího počtu hlasů v provedeném hodnocení
  2. v licenčním řízení na síť „C“:
   • o udělení licence na plnoformátový program
   • o udělení licence regionálního programu
   • o udělení 2 licencí na tematický program, a to v pořadí dle nejvyššího počtu hlasů v provedeném hodnocení
 • odložila projednání bodu č. 1 pátého zasedání licenčních řízení k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB-T ve vysílacích sítích „B“ a „C“, v souladu s ustanovením §§ 3 a 32 zákona 71/1967 Sb., správního řádu, za účelem získání informací od provozovatelů sítí o bonitě užšího počtu uchazečů o programové licence v příslušných sí­tích

  Rozdílné stanovisko 6 členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání – Petra Pospíchala, Jiřího Šenkýře, Jana Kostrhuna, Katariny Vaculíkové, Petra Koláře a Dalibora Matulky k usnesení přijatému k bodu č. 1 pátého zasedání RRTV dne 28. února 2006 

  Rozhodnutí těsné většiny členů RRTV o dalším odkladu udělení licencí již znamená nečinnost státního orgánu na úkor televizních diváků, žadatelů o licenci a provozovatelů vysílacích sítí. Tento účelový krok oddaluje zkvalitnění konkurenčního prostředí ve vysílání a může vyjadřovat ekonomický zájem dosud dominantních komerčních subjektů. Použitý odkaz na správní řád je navíc ve zjevném rozporu se zákonem č. 231/2001 Sb. V platném znění. 

 • přerušila s provozovatelem Frekvence 1, a.s. řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Příbram – kulturní dům 104,1 MHz/50 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
 • prodloužila provozovateli JUKE BOX s.r.o. lhůtu pro zahájení vysílání na kmitočtu Opava 90,6 MHz/250 W do 10. března 2006
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Příbram – kulturní dům 104,1 MHz/50 W na ČTÚ ke koordinaci
 • neudělila provozovateli HBO Česká republika, spol. s r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek. Žádosti nelze vyhovět, protože změnou licence nelze přidělit další program a předmětná změna by vedla k neudělení licence na základě veřejného slyšení
 • nevydala společnost IMPERIUM TV, s.r.o. souhlas k registraci provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů pro katastrální území
 • vzala na vědomí, že provozovateli MWTv Local s.r.o. zanikne licence pro katastrální území Karlovy Vary a okolí ke dni nabytí právní moci registrace společnosti IMPERIUM TV s.r.o., dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.
 • vzala na vědomí, že provozovateli MWTv Local s.r.o. zanikne licence pro katastrální území Dobřichovice, Hlásná Třebáň, Karlík, Lety, Libušín, Mnichovice, Řevnice, Sázava, Všenory, Zadní Třebaň ke dni nabytí právní moci registrace, společnosti IMPERIUM TV s.r.o., dle § 24 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb.
 • registrovala provozovateli CORSAT s. r. o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy ČT 4 Sport, TV Paprika, TV DEKO
 • registrovala provozovateli Kabelová televize Přerov, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých programů televizní/české: ČT4 Sport, Tv NOE; televizní/zah­raniční: JOJ, RAI UNO, TVP 1, TVP 2, TVP 3, TVP Polonia; rozhlasové/české: ČRo Leonardo, ČRo 4 – Wave
 • registrovala provozovateli AQUA, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů – české: CS Film, Cinemax, ČT4 Sport, ČT24, 24.cz, Film Box, HBO, MeteoTV, Minimax, O (óčko), Spektrum, TOP TV; zahraniční: JOJ, MUSIC BOX, TV MARKÍZA
 • registrovala provozovateli Kabelová televize Třinec, spol. s r.o. dle § 29 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nových převzatých televizních programů českých: ČT 4 Sport, 24.cz, A +, Cinemax, Cinemax 2, Cs Film, ČT 24, Minimax, TOP TV; zahraničních: Boomerang, Pervy Kanal Vsemirniy Setj, CCTV 9, Club, Discovery Travel & Living, Eurosport 2, FILM BOX, Film +, Mooby-TV, Music Box, Nautik TV, TV Deko, TV Paprika, Viasat Explorer, Viasat History, XXX-XTREME (v časovém rozsahu 22:00–05:00 h); ve změně názvu z programu Private Blue na Hustler TV (v časovém rozsahu 22:00 – 06:00 hod.) a územního rozsahu spočívající v jeho rozšíření o katastrální území Bystřice nad Olší
 • udělila provozovateli REGION MEDIA s.r.o. pokutu podle § 60 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb. ve výši 50 000,– Kč za opakované porušení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., a to nedodržení lhůty pro oznámení změny v osobě jednatele
 • vydala provozovateli, Českému rozhlasu upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení souboru technických parametrů podle ustanovení § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a za porušení ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 483/1991, o Českém rozhlasu, spočívající ve skutečnosti, že Český rozhlas od 13. ledna 2006 vysílá namísto programu Region Střední Čechy program ČRo 4 — Radio Wawe. RRTV stanovuje lhůtu k nápravě do 15 dnů
 • přerušila s provozovatelem AZ Media, a.s. řízeni o změně licenčních podmínek a vyzvala ho k odstranění nedostatků (dodání programové struktury a kontrolovatelných parametrů) v žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení výzvy
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 1.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 182 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 2.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 377 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 3.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 457 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 4.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 432 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 5.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 842 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření,
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 6.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 852 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 7.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 447 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 8.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 532 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 9.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 457 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 10.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 472 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 11.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 532 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 12.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 702 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 13.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 707 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 14.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 167 s – a vyzývá provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 15.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 422 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 16.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 472 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 17.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 362 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 18.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 307 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 19.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 712 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 20.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 647 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 21.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 302 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 22.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 22 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 23.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 332 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 24.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 362 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 25.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 332 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 26.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 647 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 27.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 637 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 28.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 187 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 29.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 67 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., neboť dne 30.listopadu 2005 překročil denní limit reklamy (1728 s) o 247 s – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • rozhodla vyžádat si od provozovatele CET 21 spol. s r. o.ve smyslu § 137 odst. 1 správního řádu vysvětlení, na základě něhož se rozhodne o dalším postupu ve věci odvysílání pořadu ESO ze dne 7. ledna 2006
 • zastavila s provozovatelem SAT Plus, s.r.o. správní řízení podle § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., zahájené pro podezření, že na programu UPC EXPRESS v lokalitě Mohelnice v době od 18. – 25. září 2005 poskytoval nepřiměřeně větší prostor informacím a vyjádřením prezentovaným zástupci pouze jedné politické strany, neboť odpadl důvod řízení
 • vydala provozovateli SAT Plus, s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb., neboť neposkytl záznamy všech odvysílaných pořadů na programu UPC EXPRESS v lokalitě Mohelnice z období 18. – 25. září 2005
 • zahájila s provozovatelem SAT Plus, s.r.o správní řízení pro možné porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržuje licenční podmínky stanovené pro vysílání programu UPC EXPRESS v rozhodnutí o udělení licence č.j. Ru/95/04 a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem SRAM, s.r.o správní řízení pro možné porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržuje územní rozsah vysílání stanovený pro vysílání programu UPC EXPRESS v rozhodnutí o udělení licence č.j. Rpo/127/02, eventuelně pro možné porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržuje časový rozsah vysílání stanovený pro vysílání programu UPC EXPRESS v rozhodnutí o udělení licence č.j. Rpo/127/02 a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem převzatého vysílání UPC Česká republika, a.s. správní řízení pro možné porušení povinnosti stanovené v § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., neboť Radě předem neoznámil změnu programové nabídky a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 21, odst. 1, písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost požádat předem Radu o písemný souhlas se změnou označení názvu programu – a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 21, odst. 1, písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. – povinnost požádat předem Radu o písemný souhlas se změnou licenčních podmínek – a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32, odst. 1, písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. – uchovávat záznamy všech odvysílaných pořadů po dobu 30 dnů ode dne jejich vysílání a poskytnout je Radě – a nařídila ve věci ústní jednání
 • zahájila s provozovatelem SRAM, s.r.o. správní řízení pro možné porušení § 32, odst. 1, písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. – uvádět označení televizního programu (logo) – a nařídila ve věci ústní jednání
 • přerušila správní řízení vedené s provozovatelem CET 21, spol. s r.o. pod č.j. Rpo/164/05-V, a to do doby, než bude Městským soudem pravomocně rozhodnuto v řízení ve věci žaloby podané Českou televizí proti rozhodnutí Rady č.j. Rpo/107/05
 • rozhodla, že společnost A a A Marketing s.r.o. není účastníkem správního řízení vedeného pod č.j. Rpo/164/05, a to z důvodu, že pro stejné porušení zákona s ní bylo zahájeno samostatné řízení
 • zahájila se společností A a A, Marketing, s.r.o. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. za vysílání reklamy na kurzové sázení Betandwin na programu NOVA
 • zahájila se společností BAW International Ltd. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb. za vysílání reklamy na kurzové sázení Betandwin na programu NOVA
 • přerušila správní řízení vedené s provozovatelem Galaxie sport, spol. s r.o. ve věci televizní reklamy na kurzové sázení Betandwin, a to do doby, než bude Městským soudem pravomocně rozhodnuto v řízení ve věci žaloby podané Českou televizí proti rozhodnutí Rady zahájila se společností A a A, Marketing, s.r.o. pro klienta správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb. za vysílání reklamy na kurzové sázení Betandwin na programu Galaxie sport
 • zahájila se společností BAW International Ltd. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. a), zákona č. 40/1995 Sb. za vysílání reklamy na kurzové sázení Betandwin na programu Galaxie sport
 • vydala provozovateli Definitely s.r.o. upozornění dle § 59 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. na porušení povinnosti vyplývající z § 60 odst. 2 písm. g) zákona č. 231/2001 Sb., neboť nedodržel schválený název programu ve dnech 28. a 30. srpna 2005 udělila společnosti TELE 2, s.r.o. pokutu ve výši 1 000 000 Kč za porušení § 2 odst. písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, za odvysílání reklamy na telekomunikační službu poskytovanou společností TELE 2, s.r.o. pod názvem Komfort, která obsahovala klamavý údaj, ve dnech 4. – 14. července 2005
 • zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení o možném porušení ustanovení § 31 odst. 2 a 3 zákona č. 231/2001 Sb., pro odvysílání reportáže Jezy na Labi dne 5. září 2005
 • zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – zásada objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech – příspěvkem, který se týkal ombudsmanovy zprávy o zásahu policie při Czech Teku 2005, odvysílaným v rámci pořadu Události 31. ledna 2006 od 19:15 hodin
 • zahájila s provozovatelem Česká televize správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – zásada objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a publicistických pořadech – příspěvkem, který se týkal ombudsmanovy zprávy o zásahu policie při Czech Teku 2005, odvysílaným v rámci pořadu Události, komentáře 31. ledna 2006 od 22:30 hodin
 • zahájila se společností Budějovický Budvar, národní podnik správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. regulaci reklamy v platném znění, pro objednání vysílání reklamy na pivo Budvar šířené v televizním vysílání od 5. února 2006, která mohla být klamavá
 • nařídila se společností DIRECT FILM s.r.o. ústní jednání ve věci její žádosti o udělení licence k provozování televizního vysílání programu Kuřimské televizní noviny
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).