Hlavní navigace

Tisková zpráva z 6. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 21. a 22. března 2006

[Tisková zpráva] Tisková zpráva z 6. zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, konaného ve dnech 21. a 22. března 2006

Sdílet

 • Rada udělila společnosti DIRECT FILM s.r.o. licenci k televiznímu vysílání šířenému prostřednictvím kabelových systémů na 12 let
 • Rada vydala Českému rozhlasu/Region Střední Čechy souhlas k odeslání kmitočtů Benešov Kochánov 107,9 MHz alt. 101,6 MHz /3,2 kW a Beroun Záhrabská 94,4 MHz alt. 90,7 MHz alt. 88,4 MHz / 500 W na ČTÚ ke koordinaci.
 • Rada vydala provozovateli NONSTOP s.r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice Habří 91,9 MHz/300 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • Rada vydala provozovateli EVROPA 2, spol. s r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště vysílače Ostrava Slezská Ostrava 97,7 MHz / 1 kW podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • Rada vydala provozovateli Radio Černá Hora II. s. r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající ve změně stanoviště kmitočtu Liberec 87,6 MHz z kóty Liberec Černý vrch na kótu Liberec Bezová podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • Rada vydala provozovateli JUKE BOX, spol. s r.o. souhlas ke změně souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Uherské Hradiště 102,7 MHz/150 W podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb.
 • Rada vydala souhlas k odeslání kmitočtu Bruntál město 95,9 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci
 • Rada přerušila s provozovatelem JUKE BOX, spol. s r.o. řízení o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Bruntál – město 95,9 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
 • Rada vydala souhlas k odeslání kmitočtů Praha Jinonice 90,7 MHz/100 W, Praha Malešice 102,9 MHz/100 W a Praha Zelený pruh 104,3 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci
 • Rada přerušila s provozovatelem MAX LOYD, s.r.o. / Info Radio řízení o změně souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtů Praha – Jinonice 90,7 MHz/100 W, Praha – Malešice 102,9 MHz/100 W a Praha – Zelený pruh 104,3 MHz/100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., kterou je koordinace kmitočtu na ČTÚ
 • Rada vydala souhlas k odeslání kmitočtu Pardubice 107,8 MHz/100 W na ČTÚ ke koordinaci.
 • Rada přerušila s provozovatelem BROADCAST MEDIA, s.r.o. řízení o změnu souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Pardubice 107,8 MHz /100 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21, odst. 3, zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
 • Rada vydala provozovateli BROADCAST MEDIA, s.r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně společenské smlouvy, a to změně způsobu jednání jménem společnosti
 • Rada vydala provozovateli Rádio Student s.r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve změně seznamu společníků, výši vkladu společníků a jejich obchodních podílů, změně společenské smlouvy a změně spočívající v převodu 34% obchodního podílu na třetí osobu na Ing. Michala Plachého
 • Rada vzala na vědomí oznámení provozovatele Rádio Student s.r.o. o změnách ve složení statutárního orgánu v souladu s ustanovením § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající ve jmenování druhého jednatele společnosti pana Štěpána Plachého
 • Rada vydala provozovateli OCT Network s.r.o. souhlas ke změně seznamu společníků dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. a dle § 21 odst. 7 téhož zákona spočívající v převodu 100 % obchodního podílu Mgr. Andrey Janečkové na třetí osobu Marka Attily Janečka
 • Rada vzala na vědomí odvolání Mgr. Andrey Janečkové z funkce jednatelky společnosti a jmenování Marka Attily Janečka jednatelem společnosti s účinností ode dne 20. února 2006
 • Rada registrovala provozovateli Kabelová televize Kopřivnice s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté programy televizní české: ČT 4 Sport, FILM BOX, TV NOE, TOP TV, Cinemax 2; zahraniční: Eurosport 2, TV Deko, XXX XTREME (časový rozsah 23:00 až 05:00 hodin); rozhlasové české: Leonardo, D-dur, Rádio Česko, Rádio Wave, Český rozhlas 6. a změnu názvu programů Private Blue na Blue Hustler a Private Gold na Hustler TV.
 • Rada vydala provozovateli Kabelová televize CZ s.r.o. souhlas ke změně licenčních podmínek dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v rozšíření programové nabídky o program OIK TV (určený pro kabelové systémy) pro katastrální území Stochov, Chýně, Třebovice, Tábor, Pečky, Přívrat, Velké Opatovice, Jevíčko město, Jevíčko předměstí, Rybitví, Ořech, Sezimovo Ústí, Milevsko, Rožmitál pod Třemšínem, Malšice, Bechyně
 • Rada registrovala provozovateli AnSat TKR s.r.o. změnu programové nabídky dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v jejím rozšíření o nové převzaté televizní programy české: ČT 4 Sport, Film Box, Cinemax, Spektrum, Minimax, Nostalgie, zahraniční: Film +, TVP 1, Super RTL, PRO 7, ORF 1, RTL, De Lux Music, Terra Nova, Nautik TV, CNN.com, Viasat History, Viasat Explorer, Discovery Civilisations, Discovery Science, Boomerang, BR.
 • Rada přerušila s provozovatelem ELTRIS, s.r.o. řízení o změně programové nabídky a vyzývá ho k odstranění vad oznámení změny registrace Rg/31/04 ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení výzvy
 • Rada zastavila s Martinem Hrdličkou správní řízení o registraci podle ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 634/2004 Sb., neboť přihlašovatel ve stanovené lhůtě nezaplatil správní poplatek
 • Rada zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence udělené k vysílání programů TV Praha, TV Hradec Králové a TV Pardubice na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti.
 • Rada zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 11. kanál Praha – NTM na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • Rada zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 44. kanál Pardubice na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • Rada zastavila s Petrem Přistoupilem správní řízení o převod televizní licence 9. kanál Praha – Novodvorská na Petra Přistoupila podle § 66 odst. 1 písm. b) správního řádu z důvodu zjevné právní nepřípustnosti
 • Rada registrovala provozovateli UPC Česká republika, a.s. dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb. změnu programové nabídky spočívající v registraci nového převzatého televizního programu UPC EXPRESS provozovatele SAT PLUS s.r.o.
 • Rada vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu 1,25% obchodního podílu České spořitelny, a.s. na společnost VILJA, a.s.
 • Rada vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. souhlas ke změně skutečnosti uvedené v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. e) a odst. 7 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v převodu celého obchodního podílu CEDC Management Services GmbH na třetí osobu, společnost PPF (CYPRUS) LIMITED Ltd..
 • Rada zastavila s provozovatelem UPC Česká republika, a.s. řízení o vydání upozornění na možné porušení ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odpadl důvod řízení.
 • Rada zastavila s provozovatelem UPC Česká republika, a.s. řízení zahájené z moci úřední dle § 66 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. pro možné porušení ustanovení § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., spočívající v porušení povinnosti provozovatele převzatého vysílání požádat Radu předem o registraci změny programové nabídky spočívající v jejím rozšíření o program TV DEKO, neboť odpadl důvod řízení.
 • Rada odňala provozovateli UNRA s.r.o. licenci č.j. Ru/205/99 na základě ustanovení § 63 odst. 2 písm. b) zákona č. 231/2001 Sb., neboť v průběhu kalendářního roku 2005 nevysílal více než celkem 30 dnů
 • Rada stanovila provozovateli FATEM –TV, a.s. v souladu s ustanovením § 24a zákona č. 231/2001 Sb. územní rozsah zemského digitálního vysílání pro okresy Brno-město, Brno- venkov, Blansko, Břeclav a Vyškov dle doplnění ze dne 28. února 2006
 • Rada přerušila s provozovatelem EMURFILM. s.r.o., v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání z důvodu předběžné otázky
 • Rada přerušila s provozovatelem Studio CLIPPER s.r.o., v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání z důvodu předběžné otázky
 • Rada přerušila s provozovatelem GIMI, spol. s r.o. , v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání z důvodu předběžné otázky
 • Rada přerušila s provozovatelem V + J, s.r.o. , v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání z důvodu předběžné otázky
 • Rada přerušila s provozovatelem Českomoravská televizní s.r.o. , v souladu s ustanovením § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. řízení o stanovení územního rozsahu zemského digitálního vysílání z důvodu předběžné otázky
 • Rada přerušila se společností Eurotel Praha, spol. s r. o. řízení o registraci a vyzvala ji k doplnění obsahu přihlášky k registraci tak, aby přihláška byla v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. ve lhůtě do 14. dubna 2006 a nařídila se společností Eurotel Praha, spol. s r. o. ústní jednání podle ustanovení § 49 odst. 1 správního řádu ve věci její přihlášky k registraci na úterý 18. dubna 2006 od 13.30 hod.
 • Rada vydala provozovateli LONDA, spol. s r.o. souhlas ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci dle § 21 odst. 1 písm. d) zákona č. 231/ 2001 Sb. spočívající ve změně programového schématu.
 • Rada zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení 20 minutového odstupu mezi reklamami v pořadu Vždy tě budu milovat vysílaném dne 9. prosince 2005 na programu NOVA a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • Rada zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení 20 minutového odstupu mezi reklamami v pořadu Miss World vysílaném dne 10.prosince 2005 na programu NOVA a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/184/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 20. září 2005, neboť odpadl důvod řízení.
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/185/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 21. září 2005
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/186/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 22. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/187/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 23. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/188/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 24. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/189/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 25. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/190/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 26. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/191/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 27. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/192/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 28. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/193/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 29. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zastavila s provozovatelem Českou televizí správní řízení č.j. Rpo/194/05-V vedené pro porušení povinnosti stanovené v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb., tj. pro překročení denního limitu reklamy ve dnech 30. září 2005, neboť odpadl důvod řízení
 • Rada zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 231/2001 Sb. za nedodržení 20 minutového odstupu mezi reklamami v pořadu To nevymyslíš vysílaném dne 29. ledna 2006 na programu NOVA a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • Rada shledala podnět stěžovatelky jako neoprávněný, neboť provozovatel Stanice O, a.s. odvysílal SMS chat dne 8.března 2006 na programu O (óčko) v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • Rada zahájila s provozovatelem BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek programu BBC ve dnech od 1. února do 14. března 2006, spočívající v absenci pořadů v češtině a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • ada zahájila s provozovatelem BBC RADIOCOM (Praha), s.r.o. správní řízení pro možné porušení licenčních podmínek programu BBC vysílaného v době od 15. března 2006, spočívající ve vysílání převzatého programu Rádio Česko a vyzývá provozovatele k vyjádření
 • Rada shledala, že provozovatel Rádio Student, s.r.o. odvysílal program Radio STUDENT v kontrolovaných dnech 4. a 7. ledna 2006 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
 • Rada shledala, že provozovatel Radio Dragon, s.r.o. odvysílal program Radio Dragon v kontrolovaných dnech 17. a 27. prosince 2005 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č. 231/2001 Sb.
 • Rada shledala, že provozovatel JUDR. Ladislav Faktor odvysílal program RADIO FAKTOR GOLD v kontrolovaných dnech 5. a 7. ledna 2006 v souladu s licenčními podmínkami a zákonem č.231/2001 Sb.
 • Rada zahájila s provozovatelem Českou televizí správní řízení pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť odvysíláním repríz pořadu Otázky Václava Moravce dne 23. ledna 2006 od 1.05 hod. na programu ČT24 a dne 23. ledna 2006 od 3.35 hod. na programu ČT1 provozovatel neposkytl objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů.
 • Rada shledala, že provozovatel Česká televize odvysílal pořad Banánové rybičky dne 7. února 2006 na programu ČT1 v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • Rada shledala, že provozovatel CET 21 spol. s r. o. odvysílal pořad Poslední akční hrdina dne 28. ledna 2006 od 13.55 hod. na programu Nova v souladu se zákonem č. 231/2001 Sb.
 • Rada zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r. o. správní řízení pro možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., neboť v reportáži Tichá dohoda o zamítnutí obnovy procesu J. Kajínka, která byla součástí pořadu Na vlastní oči dne 8. března 2006 od 22.25 hodin na programu Nova, mohlo dojít k porušení povinnosti poskytovat objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a vyzvala provozovatele k vyjádření a nařídila ve věci ústní jednání za účasti zástupce Krajského soudu Plzeň.
 • Rada zahájila s provozovatelem CET 21 spol. s r.o.správní řízení z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. v souvislosti s odvysíláním reportáže Ojedinělý krok: Tajná služba se pokoušela ovlivnit justici, v pořadu Televizní noviny dne 7. února 2006 od 19.30 na programu NOVA
 • Rada zahájila se společností MEDEA, a.s. správní řízení pro možné porušení ust. § 2 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění zadáním televizní reklamy na spotřebitelskou loterii společnosti Mountfield, a.s. Soutěž o Cadillac
 • Rada zahájila se společností Euro – Agency CZ, a.s. správní řízení pro možné porušení ust. § 2 odst. 1 zákona č. 40/1995 Sb. v platném znění zpracováním televizní reklamy na spotřebitelskou loterii společnosti Mountfield, a.s. „Soutěž o Cadillac “
 • Rada uložila společnosti AAA Auto, a.s. pokutu ve výši 100 000,–Kč za porušení ust.§ 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., v platném znění za zadání reklamy na vlastní služby do vysílání programu Prima televize.
 • Rada vydala provozovateli PS Křídla, s.r.o. upozornění na porušení 5 60 odst. 2 písm. g) zákona Č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že ve dnech 16. a 20. listopadu 2005 nedodržel licenční podmínky
 • Rada vydala provozovateli Český rozhlas upozornění dle § 59 zákona č.231/2001 Sb. na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil odvysíláním komentáře Pavla Němečka v rámci pořadu Křesťanský magazín dne 10. prosince 2005 v 9,15 hodin na programu Český rozhlas 1 – Radiožurnál
 • Rada zastavila s provozovatelem Česká televize správní řízení zahájené z moci úřední pro možné porušení § 31 odst. 2 a § 32 odst. 1 písm. c) zákona č. 231/2001 Sb., kterého se měl dopustit odvysíláním reportáže Já, muslim v pořadu Infiltrace dne 7. října 2005 na programu ČT 2
 • Rada vydala provozovateli CET 21 spol. s r.o. upozornění na porušení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. v souvislosti s odvysíláním reportáže týkající se JUDr. Hany Šťastné v rámci pořadu Televizní noviny dne 10. října 2005 od 19.30 hod. na programu NOVA
 • Rada vydala provozovateli CET 21, spol. s r.o. upozornění na porušení ustanovení 5 32 odst. 1 písm. g) zákona Č. 231/2001 Sb., kterého se dopustil tím, že dne 7. prosince 2005 odvysílal upoutávku na pohádku „Z pekla štěstí 2“
 • Rada vyzvala Českou televizi dle § 137 Správního řádu k podání vysvětlení ve věci technických, ekonomických a právních okolností při pořizování dekódovacích karet pro příjem satelitního vysílání v ČR dne 4. dubna od 13.30 hodin v sídle RRTV.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).