Hlavní navigace

Tisková zpráva ze dne 25. 8. 2005

[Tisková zpráva] Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém 15. zasedání dne 23. srpna 2005:

Sdílet

 • nařídila ústní jednání se společností HELP FILM, s.r.o.
 • zamítla žádost provozovatele EVROPA 2, spol. s r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtu Náchod 104,0 MHz/100 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (nárůst rušení sítě stávajících VKV vysílačů)
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtu Domažlice 107,8 MHz/500 W na ČTÚ ke koordinaci a s provozovatelem Radio FM Plus Plzeň, s.r.o. přerušila řízení o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající ve zvýšení vyzářeného výkonu kmitočtu Domažlice 107,8 MHz/500 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • vydala souhlas k odeslání kmitočtů Trutnov 97,0 MHz/200 W a Trutnov 91,0 MHz/200 W na ČTÚ ke koordinaci a přerušila řízení společnosti RADIO METUJE, s.r.o. o změnu územního rozsahu vysílání a souboru technických parametrů spočívající v přidělení kmitočtů Trutnov 97,0 MHz/200 W nebo Trutnov 91,0 MHz/200 W z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce podle § 21 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb.
 • zamítla žádost společnosti NONSTOP, s.r.o. o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Boskovice 91,9 MHz/300 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (rušení užitečného signálu stávajícími VKV vysílači)
 • zamítla žádost společnosti Esa radio, s.r.o. o změnu souboru technických parametrů a územního rozsahu vysílání spočívající v přidělení kmitočtu Praha centrum 94,1 MHz/100 W z důvodu zamítavého stanoviska ČTÚ (rušení v síti stávajících VKV vysílačů)
 • vzala na vědomí, že kmitočet Praha – centrum 94,1 MHz/150 W se dle sdělení ČTÚ nepodařilo z důvodu rušení v síti stávajících vysílačů zkoordinovat
 • vydala souhlas společnosti RADIO MOST, s.r.o. ke změně skutečností uvedených v žádosti o licenci spočívající ve změně společenské smlouvy
 • vydala společnosti Galaxie sport, s.r.o. upozornění na porušení ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v opožděném oznámení o odstoupení jednatele společnosti Ing. Michala Kratochvíla a vzala na vědomí oznámení o odstoupení jednatele společnosti Ing. Michala Kratochvíla
 • nařídila se společností OMNICOM Praha, s.r.o. ústní jednání, které se uskutečnilo dne 23. srpna 2005
 • udělila společnosti OMNICOM Praha, s.r.o. krátkodobou licenci ke zkušebnímu televiznímu vysílání programu O (Óčko) šířenému prostřednictvím pozemních vysílačů v systému DVB – T v síti C v Praze a v Brně
 • prodloužila provozovateli GENUS TV, a.s. dobu platnosti licence č.j. Ru/35/96 ze dne 12. března 1996 k místnímu televiznímu vysílání prostřednictvím pozemních vysílačů o dobu 12 let, tj. do 12. března 2020
 • vyzvala provozovatele převzatého rozhlasového a televizního vysílání v kabelových systémech Karneval Media, s.r.o. a UPC Česká republika, a.s., aby ve lhůtě do 31. prosince 2005 doložili oprávnění pro provozování vysílání jednotlivých programů šířených v jejich kabelových sítích s uvedením doby platnosti takového oprávnění a orgánu, který jej vydal
 • vzala na vědomí žádost M. Kindernaye o ukončení vysílání, v jehož důsledku zanikla platnost licence ke dni 10. srpna 2005
 • konstatovala, že o žádosti M. Kindernaye podané dle § 68, odst. 6 zákona č. 231/2001 Sb. nemůže rozhodnout, neboť M. Kindernay není provozovatelem vysílání s licencí
 • zahájila správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r.o./NOVA pro možné porušení § 50 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb. – překročení hodinového limitu reklamy – a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neoddělená reklama – odvysílání reklamy na LYBAR jako sponzorského vzkazu a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • zahájila správní řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. pro možné porušení § 48 odst. 4 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb. – neoddělená reklama – odvysílání reklamy na koření KOTÁNYI jako sponzorského vzkazu a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • vydala souhlas provozovateli RKR, s.r.o./Classic FM ke změně licenčních podmínek, spočívající ve změně vysílacího schématu – volnější časování pořadů uvnitř stávajících programových bloků
 • zahájila správní řízení s provozovatelem M+M, spol. s r.o. pro nedodržování platných licenčních podmínek vysílání programu Rádio AGARA a vyzvala provozovatele k vyjádření
 • vzala na vědomí analýzu vysílání provozovatele MAX LOYD, s.r.o./Info Radio z 28. června 2005
 • odložila podnět na možné porušení § 31, odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – poskytování objektivních a vyvážených informací nezbytných pro svobodné vytváření názorů – pořadem Za zdí, premiéra pořadu vysílána dne 27. července 2005 ve 21:00 h na ČT 2, repríza pořadu vysílána dne 4. července 2005 ve 3:45 h na ČT 1
 • odložila podnět na pořad Černé ovce, vysílaný dne 14. června 2005 od 18:30 h (v repríze 20. 6. 2005 od 5:00 h na ČT 1)
 • odložila podnět na TELETEXT televize PRIMA – pohoršující textová reklama na erotické služby – ze dne 11. 6. 2005 po 23:00 h
 • zastavila řízení s provozovatelem FTV Prima, spol. s r.o. ve věci možného závažného porušení licenčních podmínek z důvodu posunu časů regionálního vysílání
 • vydala provozovateli Regionální televize Dakr, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. j) zákona č. 231/2001 Sb. – nedodání záznamu vysílání
 • vydala provozovateli Regionální televize Dakr, s.r.o. upozornění na porušení § 48 odst. 1 písm. g) a § 53 odst. 5 zákona č. 231/2001 Sb. – skrytá reklama v souvislosti s pořadem Extra bar Romana Lukáše
 • vydala společnosti V+J, s.r.o. upozornění na porušení § 32 odst. 1 písm. l) zákona č. 231/2001 Sb. – neoznačování programu logem
 • vydala České televizi upozornění na porušení § 53 odst. 1 zákona č. 231/2001 Sb. spočívající v odvysílání sponzorského vzkazu NOKIE, která byla prezentována jako sponzor reklamní znělky dne 1. dubna 2005 v 19:13 h na ČT 1
 • zastavila správní řízení s provozovatelem CET 21 spol. s r.o. ve věci zařazení upoutávky na erotický pořad Peříčko během pohádky Jezerní královna dne 29. prosince 2001 od 12:14 h
 • odložila podnět na možné porušení ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb. – poskytování objektivních a vyvážených informací nezbytných pro svobodné vytváření názorů – podané společností Alphaduct, a.s. v souvislosti s pořadem České televize Černé ovce o minerálních vo­dách
 • zahájila správní řízení s Českou televizí pro možné porušení § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 40/1995 Sb. – kurzovní sázení prostřednictvím internetu provozované pod názvem Betandwin
 • zastavila správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. (porušení zákazu klamavé reklamy) se společnostmi Agentura TRS, spol. s r.o., Broadcast Media, s.r.o. a Evropa 2, spol. s r.o. (šiřitelé reklamy)
 • zastavila správní řízení pro možné porušení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb. (porušení zákazu klamavé reklamy) se společnostmi Seznam.cz, a.s. (zadavatelem reklamy) a All In Agency, s.r.o. (zpracovatelem reklamy)
 • schválila návrh připomínek k Evropské směrnici o televizi bez hranic
 • vzala na vědomí rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterým potvrdil rozhodnutí Rady ohledně porušení zákona 231/2001 Sb. § 32 odst. 1 písm. g) společností CET 21 spol. s r.o. odvysíláním pořadu Nájemný vrah 11. září 2004 od 10:55 h
 • vzala na vědomí rozhodnutí Městského soudu v Praze, který potvrdil rozhodnutí Rady ohledně porušení zákona 231/2001 Sb. § 48 odst. 4 písm. a) – neoddělená reklama – Českou televizí vysíláním reklam na přípravky Stopangin a Agrinmax zařazených tak, jako by šlo o sponzorské vzkazy
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).