Hlavní navigace

Tiskové sdělení spol. dada media k OS Hermés

[Tisková zpráva] Vzhledem k podivným okolnostem vzniklých v souvislosti s realizacví projektu PMKC sdružení Hermés se společnost dada media s.r.o. rozhodla vydat toto oficiální prohlášení - tiskové sdělení:

Sdílet

Společnost dada media s.r.o. byla při podání žádosti o finanční dotaci z fondů EU uvedena jako partner projektu Pražského mediálního a komunikačního centra, tj. projektu, na který sdružení Hermés nakonec získalo dotace z EU ve výši cca. 15 mil. Kč. (Text celého projektu je ke stažení na adrese www.dadaradio­.cz/centrum. – projekt ke stažení ve formátu pdf: http://dadara­dio.cz/centrum/show­page.php?name=pro­jekt.

Partner projektu dada media je tedy vedle sdružení Hermés nedílnou součástí projketu a je vedle OS Hermés též nedílným příjemcem podpory.

Včera v podvečerních hodinách se konala Valná hromada sdružení Hermés, na kterém byl ing. Miroslav Pýcha vyloučen ze sdružení. Tímto krokem pokračuje iracionální chování pp. Jiřího Koubka a Jana Vávry, kteří zjevně mají v úmyslu za pomoci paní Maríny Landové – manželky Jiřího Koubka – zajistit zachování dotací pro projekt a současně se zbavit partnera projketu.

Vzhledem k absurdním a lživým obviněním, která pan Jiří Koubek na Valné hromadě sdružení Hermés vznesl, zvažuje spol. dada media dokonce i podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci možného podezření ze spáchání trestného činu podvodu, když zde existuje vážné podezření, že členka sdružení pí Marína Landová by jako autorka projektu PMKC a některých dalších projketů se mohla podílet na zajišťení vyhotovení některých projektů a následně se pak mohla ze své funkce podílet na ovlivňování jejich následného prosazování a schvalování. Toto podezření je o to závažnější, že se jedná o nakládání s finančními prostředky z veřejných zdrojů. Spol. dada media s.r.o. v současné době vyhodnocuje některé důkazy a zvažuje další postup v této věci.

Spol dada media s.r.o. již v listopadu a prosinci 2005 vyzvala několikrát zástupce sdružení k podpisu partnerské smlouvy a zároveň vznesla dotaz ohledně nehospodárného nakládání s finančními prostředky /zejména šlo o neúnosné náklady sdružení spojené s drahým nájmem prostor v Praze na Příkopech a pod./ Dodnes však společnost nedostala žádnou odpověď.

ing. Miroslav Pýcha požádal též na včerejším shromáždění členů zástupce sdružení, aby byla objasněna role pí Maríány Landové, odpovědí mu bylo následné vyloučení ze združení Hermés.

Spol. dada media s.r.o. na základě všech výše uvedených skutečností proto požádala o prošetření činnosti sdružení Hermés a prošetření role paní Maríny Landové i příslušné kompetentní orgány – magistrát hl. Prahy a přísušné Ministerstvo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).