Hlavní navigace

Tradiční Adventní koncerty na obrazovce České televize

[Tisková zpráva] Již sedmnáctým rokem bude Česká televize vysílat přímým přenosem od neděle 2. prosince na ČT1 od 17.50 hodin Adventní koncerty, kterými provázejí Marta Kubišová, Táňa Fischerová a Jan Kačer.

Sdílet

O týden dříve, v neděli 25. listopadu na ČT1 od 16.30 hodin uvede Vzpomínku na Adventní koncerty 2006, z níž se diváci dozvědí, jak jednotlivé organizace využily finanční prostředky vybrané v rámci této charitativní akce České televize v loňském roce.

První Adventní koncert, vysílaný 2. prosince z Tereziánského sálu Břevnovského kláštera, je věnován občanskému sdružení Život 90. Toto sdružení pomáhá již 17 let seniorům nejen v Praze, pobočky má také v Hradci Králové, Jihlavě, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami. V pražské pobočce mají divadelní sál, kavárnu, klubovny, počítačovou učebnu, lůžka respitní péče a dispečink tísňové sítě. Diváci by měli svými dary podpořit rozšíření tísňové péče Areíon. Jedná se o zařízení, které umožňuje i velmi nemocným a osamělým seniorům žít ve svém bytě a přitom být 24 hodin denně napojen na dispečink, který jim v případě nějakého problému může okamžitě zajistit pomoc. Dále potřebují upravit mikrobus pro vozíčkáře a do půjčovny pomůcek potřebují dva elektrické vozíky a polohovací lůžka. Účinkují: J. Suk, M. Ambroš, K. Untermüller, T. Jamník, I. Kahánek a další.

Druhý Adventní koncert, vysílaný 9. prosince z chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, je věnován Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a mládeže Kamarád z Rožnova pod Radhoštěm. Název evokuje dětské zařízení, ale za deset let existence Sdružení už děti vyrostly a tak dnes slouží především mladým mentálně a tělesně postiženým lidem. Denní stacionář má kapacitu 27 lidí a nabízí možnost zácviku v terapeutických dílnách, nácvik sebeobsluhy a dalších dovedností a samozřejmostí je i svoz klientů do zařízení. Cílem projektu, který by diváci měli podpořit, je rekonstrukce půdních prostor, kde by vznikla společenská a rehabilitačně relaxační místnost pro klienty, díky níž by se zvýšila kapacita zařízení. Dalším bodem projektu je střecha, která je v havarijním stavu a nutně potřebuje opravit. Účinkují: Ž. Vokálková, Z. Kloubová, A. Bárta, Hradišťan, T Najbrt, Kvarteto sv. Vavřince a další.

Třetí Adventní koncert, vysílaný 16. prosince z Pražské Lorety je věnován Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách. Bylo založeno v roce 1990 a má celorepublikovou působnost. Pořádají rekondiční pobyty, přednášky, zřizují a provozují komunitní centra a kluby, mají sociální a zdravotní poradenství, právní servis, pomáhají zaměstnávat zdravotně postižené občany. Otevíráme opravdu důležité téma, protože mozkovými příhodami je u nás postiženo až padesát tisíc lidí ročně a zdaleka už to není „nemoc stáří", jak se mnoho lidí mylně domnívá. Projekt, který by diváci měli podpořit, je rekonstrukce prostor, kde by vzniklo rehabilitační centrum pro klienty z Prahy. Právě včasná rehabilitace takto postižených lidí často rozhoduje o tom, zda a jak se vrátí do normálního života, zda budou moci komunikovat, věnovat se své profesi apod. Účinkují: P. Šporcl, I. Ženatý, Ars instrumentalis pragensis, pěvecký sbor Voks a další.

Čtvrtý Adventní koncert, vysílaný 23. prosince z chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně, je věnován Armádě spásy v ČR. Tato organizace zajišťuje křesťansky zaměřenou pastorační a sociální péči a službu starým, osamělým, ohroženým, nemocným, zdravotně postiženým a sociálně vyloučeným lidem. V Ostravě provozují Domov se zvláštním režimem – pro seniory bez přístřeší a se sníženou soběstačností. Je to jediné zařízení, které v Moravskoslezském kraji poskytuje služby seniorům se sociálním i zdravotním handicapem, alkoholikům, lidem s psychickými poruchami, demencí atd. Diváci by měli svými dary přispět na rekonstrukci tohoto objektu a na nákup speciálních zdravotnických pomůcek. Účinkují: V. Chramostová, J. Hošek, D. Hošková, I. Kusnjer, A. Bárta, PhilHarmonia Octet, Pražský filharmonický sbor.

Konto Adventních koncertů: 933011/0100 – Komerční banka, Praha 4. SMS zpráva: DMS ADVENT číslo pro všechny operátory 87777. Cena DMS je 30 Kč plus DPH, příjemci vaší pomoci obdrží nejméně 27 Kč. Službu zajišťuje ATS Praha.