Hlavní navigace

Trask jako první získal certifikát společnosti Eurekify

[Tisková zpráva] Trask solutions získal certifikát svého obchodního partnera společnosti Eurekify, předního dodavatele řešení na poli ERM. Lukáš Jeník jako první v České republice absolvoval kurz Eurekify Basic Sage User Course, který umožňuje implementovat a spravovat softwarová řešení Eurekify.

Sdílet

Partnerství společnosti Trask solutions a Eurekify spočívá ve vzájemné podpoře při poskytování služeb a implementaci softwarových řešení v oblasti ERM (Enterprise Role Management – management podnikových rolí).

Služby Trask solutions a software Sage ERM poskytují zákazníkům prostředky, které potřebují pro zavedení životního cyklu správy identit na principu rolí (RBAC – Role Based Access Control) a pro dlouhodobý monitoring a zvyšování kvality přístupových oprávnění.

Sage ERM je analytický nástroj, který katalogizuje role v aplikacích s ohledem na stávající pozice či profese v organizaci. Sage ERM vychází (oproti ostatním nástrojům) z existujícího stavu oprávnění, který načte do své databáze. Pomocí sofistikovaných algoritmů pak hledá a navrhuje model business rolí pro přístup do IT systémů, který je srozumitelný pro libovolného zaměstnance a nejlépe vyhovuje dané společnosti.

Řešení založené na Sage ERM vede k přehledné a jednoznačně dokumentované sadě oprávnění, která respektuje potřeby organizací, např. svou návazností na organizační strukturu. Jeho významnou součástí je automatizované ověřování souladu s požadavky, které vycházejí z regulativů, jako jsou např. Sarbanes-Oxley nebo Basel II.

„Získání certifikátu společnosti Eurekify je potvrzením našich kvalit v poskytování špičkových služeb zákazníkům a je dalším krokem v rozšíření našich rozsáhlých zkušeností v oblasti ERM,“ říká Filip Tománek, generální ředitel společnosti Trask solutions. „Pod vedením Lukáše již pracuje tým zkušených a certifikovaných specialistů, kteří tento produkt podporují.“

Eurefiky je partnerem společnosti Trask od roku 2006. Cílem této spolupráce je pomáhat zákazníkům definovat procesy, které vedou k zavedení řízení přístupu na základě business rolí a dosažení shody s vnitřními i vnějšími standardy. S nástrojem Sage ERM je dosaženo těchto cílů velmi rychle a díky podpoře procesů je zajištěn jejich dlouhodobý přínos.