Hlavní navigace

Trend Micro Enterprise Security minimalizuje dobu potřebnou k ochraně proti novým a neznámým webovým hrozbám

[Tisková zpráva] Nová softwarová virtuální zařízení a řešení Trend Micro Enterprise Security běžící na Trend Micro Smart Protection Network urychlují provoz a zjednodušují správu

Sdílet

New York, NY – 18. června 2008 – Společnost Trend Micro Incorporated (TSE: 4704), globální leader v oblasti zabezpečení internetového obsahu, ohlásila nové produkty, služby a řešení, které velkým podnikům umožní minimalizovat dobu potřebnou k ochraně proti novým a neznámým webovým hrozbám. Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám se čas stal kriticky důležitým faktorem při prevenci velkých podniků před malwarovými a insiderovými hrozbami, které snižují produktivitu jejich zaměstnanců, poškozují vztahy se zákazníky, dodavateli a partnery a mají negativní vliv na dobrou pověst organizací.

Trend Micro Enterprise Security poskytuje řešení, která kombinují výkonné internetové technologie pro ochranu před hrozbami v reálném čase a architekturu nenáročnou na zdroje. Výsledkem je okamžitá a automatická ochrana před novými a neznámými hrozbami, ať už zaútočí odkudkoli. Trend Micro čelí prudkému nárůstu rychlejších a složitějších webových hrozeb. Proto optimalizuje své současné bezpečnostní portfolio produktů určených pro velké podniky a zároveň vyvíjí nová řešení, která se vyznačují vyšší úrovní automatizovaných odezev na hrozby v reálném čase. Společnost toho dosahuje následujícími aktivitami:

Využití Trend Micro Smart Protection Network
Nová generace bezpečnostní infrastruktury typu cloud-client postavená na Smart Protection Network je navržena tak, aby chránila uživatele před webovými hrozbami bez ohledu na to jak nebo kde se objeví. Trend Micro Enterprise Security kombinovaná s patentovanými internetovými technologiemi Trend Micro poskytuje okamžitou ochranu, která se automaticky vylepšuje a uzavírá prostor pro využití zranitelností podnikového prostředí ještě před tím, než dojde k poškození organizace. Zákazníkům navíc poskytuje více času na proaktivní správu zabezpečení napříč celým podnikem.

Technologie pro ochranu před hrozbami v reálném čase a odlehčená klientská architektura umožňuje vytvořit v Trend Micro Enterprise Security rozsáhlé a vícevrstvé zabezpečovací funkce a proaktivní správu bezpečnosti, které urychlí odezvu na hrozby a omezí počet časově náročných bezpečnostních aktualizací. (Viz tiskovou zprávu o Smart Protection Network: http://trendmi­cro.mediaroom­.com/index.php?s=43&i­tem=642.)

Aktualizace firemní strategie v oblasti bránových zařízení posunem k softwarovým virtuálním zařízením
Trend Micro uvádí dvě nová softwarová virtuální zařízení, jejichž účelem je pokrýt stále rostoucí tržní poptávku po bezpečnostních řešeních, která snižují náklady, zvyšují flexibilitu IT, zrychlují výkonnost, zjednodušují provoz a upgrady, zlepšují proces zotavení po selhání a přispívají k udržení kontinuity podnikových činností. Tato softwarová zařízení kombinují odolnější operační systém s aplikacemi, které mohou optimálně běžet na standardizovaném „holém“ hardwaru nebo alternativně ve virtuálním stroji. Jde o následující produkty:

InterScan™ Web Security Software Virtual Appliance (IWSVA), který poskytuje obsáhlou a včasnou ochranu před webovými hrozbami, jako jsou spyware a boty. IWSVA v sobě zahrnuje přídavnou obrannou vrstvu tvořenou internetovými technologiemi pro ochranu před webovými hrozbami a umožňuje zjišťovat důvěryhodnost webových stránek v reálném čase, skenování obsahu a filtrování URL adres. Tím účinně chrání organizace před nejnovějšími webovými hrozbami.

InterScan Messaging Security Software Virtual Appliance (IMSVA) poskytuje rozsáhlé možnosti obrany před hrozbami využívajícími e-mail, jako jsou spam, viry, malware a botnety, což jsou dnes nejrychleji rostoucí zdroje spamu. Díky využití internetové služby Trend Micro pro zjišťování důvěryhodnosti e-mailů může být až 80 % spamu zachyceno na úrovni internetového připojení, čímž dojde k výraznému zvýšení propustnosti sítě a kapacity storage. Součástí IMSVA je také internetová služba Trend Micro pro zjišťování důvěryhodnosti webových stránek, která v reálném čase umožňuje blokovat přístup k závadným webovým stránkám.

Trend Micro navíc uvádí i Software Virtual Appliance Certification Program, který slouží k zajištění kompatibility mezi řešeními Trend Micro postavenými na softwarových virtuálních zařízeních hardwarovými platformami jiných dodavatelů. Tento program snižuje riziko zákazníků při využívání řešení Trend Micro postavených na softwarových virtuálních zařízeních díky rozsáhlému testování a validaci produktů dodávaných výrobci hardwarových zařízení. Program také pomáhá těmto partnerům získat „certifikát kompatibility“ pro jejich hardwarové platformy.

Ceny a dostupnost IWSVA a IMSVA
IWSVA a IMSVA ve formě softwarových zařízení budou k dispozici ve třetím čtvrtletí roku 2008. Ceny za jednoho uživatele se liší podle počtu pracovních míst, přičemž se stoupajícím počtem klesá. Přesné cenové relace budou stanoveny později.

Ohlášení nových produktů a řešení využívajících Trend Micro Smart Protection Network
V následujících měsících budou uvedeny další nové produkty a řešení, které využívají Trend Micro Smart Protection Network:

  • Řešení pro zabezpečení webových aplikací navržené pro velké podniky, které chtějí zajistit bezpečnost a integritu svých webových stránek a důvěrných dat, s nimiž tyto stránky pracují. Toto řešení bude zahrnovat jak internetové služby, tak instalované produkty, které společně nabídnou maximální přínos pro podniky. Komponenta pro skenování bude pravidelně testovat nejnovější zranitelnosti webových stránek a firewall pro webové aplikace poskytne ochranu v reálném čase před útoky zvenčí. Služba pro monitorování a výstrahy bude zjišťovat zda a kdy došlo k průniku do podnikového webu a jeho uživatelé jsou přesměrováni na nebezpečné stránky. Prohlížečový plug-in bude přímo chránit podnikové uživatele před útoky, které je mohou přesměrovat na nebezpečné stránky. Toto řešení bude podporovat akce vedoucí k zajištění shody s legislativou, které zajistí, že podnikové webové aplikace nemají slabá místa zneužitelná k útokům poškozujícím podnik nebo jeho zákazníky.
  • Řešení pro zabezpečení koncových bodů, která chrání rychle se zvyšující počty mobilních koncových bodů před stále se měnícími hrozbami a zároveň poskytují flexibilní architekturu umožňující kdykoli přidat další funkce, čímž zajišťují, že všechny koncové body jsou chráněny odpovídající technologií. Toto řešení nejen zajišťuje ochranu koncových bodů před webovými hrozbami v reálném čase, ale také ochrání duševní vlastnictví zákazníků a podniková data před jejich únikem.
  • Integrované bezpečnostní řešení, které chrání UCC (Unified Communication and Collaboration) systémy (e-mail, instant messaging, nástroje pro spolupráci atd.) před rozvíjejícími se webovými hrozbami a brání průnikům do sítě a datovým únikům tak, aby nedošlo ke ztrátě produktivity, důvěryhodnosti a schopnosti podniku se dále rozvíjet. Řešení je integrální součástí Smart Protection Network a poskytuje okamžitou ochranu. Navíc je postaveno na technologiích, u nichž se prokázalo, že ke své správě potřebují nejméně času.

Některé z nejvýznamnějších produktů a řešení Trend Micro pro zabezpečení koncových bodů, webových stránek a mesagingu již Trend Micro Smart Protection Network využívají. Patří mezi ně produkty InterScan Web Security 3.1, InterScan Messaging Security, OfficeScan™ 8.0 SP1 a IM Security for Microsoft Office Communications Server 2007.

„Nové hrozby změnily poměr rizik, kterým dnes čelí velké podniky. To vede k tomu, že sílí požadavky na ochranu v reálném čase,“ řekl Tom Miller, globální viceprezident a generální manažer divize Trend Micro pro zákazníky z řad velkých podniků. „Trend Micro Enterprise Security využívající naši jedinečnou platformu Smart Protection Network poskytuje bezprostřední ochranu, která se dovede automaticky vylepšovat, umožňuje zacelit slabá místa dříve než dojde ke škodám a dává podnikům více času k proaktivní bezpečnostní správě napříč celou organizací.“