Hlavní navigace

Trend Micro ohlašuje Total Web Threat Protection

[Tisková zpráva] Cupertino, Kalifornie – 26. března 2007 — Společnost Trend Micro Incorporated (TSE: 4704, NASDAQ: TMIC), leader na trhu antivirového a bezpečnostního softwaru a souvisejících služeb, představila moderní technologii dodávanou zákazníkům pro ochranu proti webovým hrozbám. Technologie Trend Micro™ Web Reputation provozovaná v prostředí internetu je klíčovou novou inovací přidanou k vícevrstvému přístupu Trend Micro s cílem hájit uživatele před nastupujícími webovými hrozbami složenými z více částí, které využívají příležitostí vyplývajících z interaktivní povahy internetu.

Sdílet

Total Web Threat Protection je klíčovou komponentou v rámci portfolia bezpečnostních řešení Trend Micro pro správu zabezpečeného obsahu a hrozeb (Secure Content & Threat Management). Nezávislá analytická firma IDC odhaduje na základě vývoje hrozeb a bezpečnostních řešení vytvořených s cílem bojovat s těmito hrozbami, že trh s řešeními pro správu zabezpečeného obsahu a hrozeb dosáhl v roce 2005 úrovně 11,6 mld. USD. Světový web se stal největším semeništěm infekce a hrozeb vhodných pro dnešní útoky. Webové hrozby se nyní často skládají z několika součástí včetně prvků využívajících email a stahování souborů z webu. Kvůli spojení emailových a webových hrozeb jsou potřeba řešení, která poskytnou zpětnou vazbu mezi těmito dvěmi oblastmi, což umožňuje centrálně spravovat a chránit podnikové sítě před všemi těmito hrozbami. Trend Micro jako vedoucí společnost zabývající se zabezpečením obsahu je odborníkem jak na bezpečnost messagingu, tak bezpečnost webu s dlouhodobě prověřenými řešeními, která vzájemně spolupracují s cílem poskytnout rychlou a efektivní totální ochranu před webovými hrozbami.

Webové hrozby
Webové hrozby jsou vytvářeny s cílem maximálního finančního zisku a zvyšují více než kdykoli předtím riziko úniků informací a krádeží v podnicích a u spotřebitelů. Tyto rozvíjející se a velmi silné hrozby pronikají do podnikové sítě nepozorovaně a v reálném čase a znamenají bezprostřední nebezpečí pro data, produktivitu, důvěryhodnost a tržby společnosti. Trend Micro se zaměřuje na poskytování celkové ochrany před webovými hrozbami všude tam, kde takové webové hrozby mohou být ničeny co možná nejefektivněji: v prostředí internetu, na bráně i v koncovém bodě.

Klasická bezpečnostní řešení založená na skenování sama o sobě neposkytují efektivní ochranu proti těmto zákeřným hrozbám. Většina řešení využívajících filtrování URL adres a sledování obsahu pouze reaktivně chrání před známými hrozbami. Aby bylo možné s webovými hrozbami efektivně bojovat, je zapotřebí využívat nová řešení založená na zjišťování důvěryhodnosti webových stránek pracujících v součinnosti s filtrováním URL adres.

„Když zaměstnanec nějakého podniku používá internet – ať už pro potřeby své práce, pro běžné surfování nebo ke styku s jinými lidmi – automaticky se zvyšuje bezpečnostní riziko pro jeho organizaci. Podnikoví manažeři potřebují nástroje, které jim umožní lépe pochopit toto riziko a rozhodovat o tom,“ uvedla Eva Chen, CEO společnosti Trend Micro. „Schopnost sledovat důvěryhodnost a reputaci určitého webu ještě před jeho návštěvou se podobá možnosti ověřit si kredit obchodního partnera ještě před uzavřením obchodní smlouvy. Vinou takových zákeřných a často cílených útoků může být normální důvěryhodný web proti vůli svých vlastníků kompromitován škodlivým kódem. Trend Micro Total Web Threat Protection poskytuje bezpečnostní pravidla a omezení, která snižují riziko úniku důvěrných informací, ztráty identity a poškození image společnosti jako výsledek útoků mířících z internetu.“

Důvěryhodnost webů
Trend Micro využívá jednu z největších databází informací o důvěryhodnosti webů na světě a každý den mapuje přes 300 milionů domén a přes dvě miliardy kliků na odkazy. Technologie Trend Micro pro zjišťování důvěryhodnosti webů využívá nejdelší historii záznamů o důvěryhodnosti webů a nepřetržitě poskytuje aktualizace. To umožňuje společnosti Trend Micro rychle ragovat na nové emailové a webové hrozby a nabídnout řešení s odpovídajícími funkcemi a spolehlivostí.

Strategie Trend Micro Total Web Threat Protection je vícevrstvá obrana proti více webovým hrozbám, která se skládá z novátorských technologií provozovaných na bráně, v síti, na osobním počítači i ve vnějším prostředí internetu. Tyto technologie bezproblémově spolupracují, aby proaktivně reagovaly na nové a nastupující webové hrozby. Bezpečnostní řešení Trend Micro využívají k obraně před webovými hrozbami těsně svázanou kombinaci nástrojů pro zjišťování důvěryhodnosti webů, filtrování URL adres, antivirovou, antispamovou a antispywarovou technologii.

Funkce pro zjišťování důvěryhodnosti webů je zabudována do portfolia bezpečnostních řešení od spotřebitelských řešeních přes řešení pro malé a střední podniky až po řešení pro velké korporace. Technologie sleduje důvěryhodnost webových domén a rozšiřuje a uplatňuje na webové hrozby již existující prvotřídní služby Network Reputation Services společnosti Trend Micro, které ochraňují přes 78 miliónů emailových účtů po celém světě.

Řešení pro potírání webových hrozeb
Mobilním podnikovým uživatelům, kteří nejsou připojeni k podnikové síti, poskytuje tato nová technologie pro zjišťování důvěryhodnosti webů ještě více výhod – chrání je, ať jsou nebo nejsou připojeni k síti. Služba Trend Micro poskytovaná v prostředí internetu nemá vliv na provoz podnikových serverů ani na IT prostředky a propustnost sítě.

Trend Micro OfficeScan™ 8.0 (v současnosti v beta verzi) bude první korporátní řešení, v němž je zakomponována funkcionalita technologie pro zjišťování důvěryhodnosti webů. Beta verze OfficeScan 8.0 pracuje i v prostředí Microsoft Vista, podporuje 64bitové platformy a poskytuje lepší ochranu před hrozbami z internetu díky funkci Web Security Rating a vylepšené antispywarové technologii.

Více informací ohledně účasti v beta programu OfficeScan najdete na adrese: https://www.tren­dbeta.com/index­.php?get=297.

Mezi domácími uživateli se staly velmi populárními weby pro sociální networking, které umožňují internetové komunitě vzájemně aktivně komunikovat. Tyto možnosti interaktivní komunikace však také přinášejí zvýšená rizika návštěv potenciálně nebezpečných webových stránek.

Společnost Trend Micro nedávno ohlásila novou službu TrendProtect pro zjišťování důvěryhodnosti webů, která nepřetržitě ochraňuje spotřebitele a domácí firmy před nežádoucím webovým obsahem a skrytými webovými hrozbami, kdykoli vyhledávají nebo surfují po internetu. Proto jsou potřeba informace týkající se celkové reputace daného webu a důvěryhodnosti jednotlivých webových stránek webu a pocházející z rozsáhlých nepřetržitě aktualizovaných zdrojů. Další techniky pro kontrolu obsahu sledují, zda web obsahuje nežádoucí obsah. Rozhodují se přitom podle specifikovaných kategorií filtrování obsahu.

Beta verzi TrendProtect stahujte z adresy www.trendsecu­re.com.