Hlavní navigace

Trend Micro podporuje nový metodologický program Live Testing od NSS Labs

[Tisková zpráva] Společnost Trend Micro získala nejvyšší skóre v oblasti ochrany proti malwaru, a dokázala tak výhody své infrastruktury Smart Protection Network v nesponzorovaných praktických testech

Sdílet

Cupertino, Kalifornie – 23. září 2009 – Trend Micro doporučuje novou technologii pro testování antimalwarových produktů, která nepoužívá zastaralé metody, jež nepřipraví počítače na nejnovější hrozby přicházející z Internetu, a lépe odráží praktické podmínky dneška.

„Díky tomuto novému přístupu k testování antivirových produktů nabízí NSS Labs kromě tradičních ukazatelů detekce hrozeb také dvě klíčové metriky: První je měření míry detekce a blokování hrozeb na základě zdroje URL a druhou měření takzvané „doby zajištění ochrany“, tedy času, který uplyne od chvíle, kdy se dodavatel zabezpečení poprvé dozví o potenciální nové hrozbě, do chvíle, kdy mají koncové body zákazníků k dispozici ochranu proti této hrozbě,“ vysvětluje Raimund Genes, technologický ředitel Trend Micro.

„Trend Micro má samozřejmě radost, že si v těchto testech dobře vedla, ale hlavně se těší na lepší testování antimalwarových produktů, díky němuž budou nezávislé testy lépe odrážet skutečné zabezpečení, které testované produkty svým zákazníkům poskytují,“ uvedl Raimund Genes. „Nezávislé testování by se mělo zaměřit na ochranu zákazníků a ta se neomezuje na pouhou detekci.“

Ve skupinovém testu účinnosti předních bezpečnostních produktů pro jednotlivce i firmy v boji proti malwaru zaměřenému na vylákání důvěrných informací získala společnost Trend Micro nejvyšší skóre a znovu dokázala, že přístup vícevrstevné ochrany typu cloud-klient založený na infrastruktuře Trend Micro™ Smart Protection Network™ přináší lepší výsledky než konkurenční řešení a zajišťuje nejlepší dostupnou ochranu proti malwaru. Tyto testy nebyly určeny pro žádného konkrétního klienta a byly organizací NSS Labs prováděny nezávisle – nebyly nikým sponzorovány.

Do testu spotřebitelských produktů společnost Trend Micro nasadila Trend Micro™ Internet Security a do testu firemních produktů Trend Micro™ OfficeScan™ Client/Server Suite. Oba produkty Trend Micro snadno porazily konkurenci, k níž pařily Kaspersky, McAfee, Symantec, F-Secure, AVG, Panda, Sophos, Eset a Norman.

„Systémy kontroly reputace v cloudu podstatně zvýšily průměrnou účinnost ochrany a Trend Micro dosáhla nejlepší kombinované ochrany proti stahování a provádění,“ uvádí Rick Moy, president NSS Labs. „Z tohoto testu je zřejmé, že společnost Trend Micro podnikla významné kroky, aby do svého arsenálu přidala ochranu založenou na kontrole reputace v cloudu.“

Spotřebitelský produkt Trend Micro dosáhl celkové míry ochrany 96,4 % (viz Graf č. 1). Zastavil stahování 91 % malwaru a u dalších 5,5 % rozpoznal škodlivost a zastavil je po spuštění, takže zablokoval celkem 96,4 %.

Úplná zpráva o spotřebitelském testu je k dispozici po registraci na adrese: http://nsslab­s.com/host-malware-protection/consumer-anti-malware.html

Graf

Trend Micro OfficeScan Client/Server Suite, vlajkový produkt Trend Micro pro zabezpečení koncových bodů velkých a středních podniků, dosáhl nejvyššího skóre ze všech produktů pro zabezpečení podnikových koncových bodů.

Úplná zpráva o testech podnikových produktů je k zakoupení na adrese: http://nsslab­s.com/host-malware-protection/cor­porate-endpoint-protection-products.html

„Trend Micro OfficeScan využívá standardní architekturu klient-server. Správní konzola je optimalizovaná a intuitivní. OfficeScan byl snadno ovladatelný a v průběhu našeho testu neměl žádné potíže. Po celou dobu testování konzistentně zajišťoval vynikající ochranu,“ uvádí NSS Labs.

NSS Labs: Nová metodika testování
Nová metodika testování NSS Labs sleduje schopnost blokovat hrozby dřív, než dosáhnou koncových bodů, i detekci těch hrozeb, které ke koncovým bodům proniknou, a výsledkem je skóre celkové ochrany. NSS Labs Live Testing poměřuje výkon produktů vůči nejaktuálnějším hrozbám, s nimiž se mohou uživatelé setkat – ne vůči zastaralým vzorkům v uzavřeném laboratorním prostředí jako ostatní testy. Předkládané výsledky jsou založeny na empiricky ověřených datech získaných za 17 dní nepřetržitého testování, prováděného každých 8 hodin, v 59 samostatných zkušebních bězích, z nichž každý přidal nové, čerstvé zdroje malwaru ve formě URL. Každý produkt byl na začátku testování aktualizován na nejaktuálnější dostupnou verzi a během celého testování měl přístup k Internetu.

O produktu Trend Micro OfficeScan Client/Server Suite
Trend Micro OfficeScan je určen pro velké firmy a chrání stolní počítače, notebooky, servery, paměťová zařízení i inteligentní telefony — v podnikové síti i mimo ni — pomocí průkopnické kombinace špičkové ochrany proti malwaru a ochrany v internetovém cloudu zajišťované infrastrukturou Trend Micro Smart Protection Network. Díky přesunu souborů se vzory do cloudu uvolňuje nová kontrola reputace souborů prostředky koncových bodů. Kontrola reputace webů navíc blokuje přístup ke škodlivým webovým stránkám. Flexibilní architektura modulů plug-in, nová správa zařízení, funkce HIPS, virtualizace a rozšířená podpora platforem pomáhají snížit náklady na správu a zvýšit flexibilitu.

Další informace o produktu Trend Micro OfficeScan naleznete na adrese: http://us.tren­dmicro.com/us/pro­ducts/enterpri­se/officescan-client-server-edition/index.html

O produktu Trend Micro Internet Security
Trend Micro Internet Security nabízí rychlou, snadnou a inteligentní ochranu spotřebitelům, kteří chtějí nejlepší dostupnou online ochranu proti počítačové kriminalitě a krádežím identity. Trend Micro Internet Security lépe chrání data a osobní informace spotřebitelů před online hrozbami a nabízí podstatně menší zatížení paměti, rychlejší instalaci a účinnější ochranu.

Nejnovější verzi Trend Micro Internet Security si můžete stáhnout a koupit na adrese: http://store.tren­dmicro.com/ser­vlet/Controller­Servlet?Action=Dis­playHomePage&Si­teID=tmamer&a,ú;Lo­cale=en_US&En­v=BASE.

O společnosti Trend Micro Incorporated
Trend Micro Incorporated, globální leader v oblasti zabezpečení internetového obsahu, se zaměřuje na zajištění bezpečnosti výměny digitálních informací pro podniky a zákazníky. Trend Micro stojí v čele vývoje integrovaných technologií pro správu hrozeb, které chrání kontinuitu provozu, osobní informace a majetek před malwarem, spamem, datovými úniky a nejnovějšími webovými hrozbami. Více informací o takových hrozbách naleznete na http://www.tren­dmicro.com/go/tren­dwatch.

Flexibilní řešení Trend Micro dostupná v mnoha různých variantách jsou nepřetržitě podporovaná odborníky na webové a počítačové hrozby po celém světě. Tato řešení jsou často založena na platformě Trend Micro Smart Protection Network, nové generaci infrastruktury pro zabezpečení obsahu klientů v prostředí cloud computingu navržené se zřetelem na ochranu zákazníků před webovými hrozbami. Trend Micro je nadnárodní společnost se sídlem v Tokiu, jejíž bezpečnostní řešení se prodávají po celém světě prostřednictvím jejích obchodních partnerů. Navštivte prosím http://www.tren­dmicro.cz