Hlavní navigace

Trend Micro zveřejnila výsledky studie o tom, k jakým posunům došlo u podnikových koncových uživatelů během let 2005 až 2007 ve vnímání bezpečnostních hrozeb

[Tisková zpráva] Cupertino, Kalifornie —26. června 2007 — Společnost Trend Micro Incorporated (TSE: 4704), leader na trhu síťového antivirového softwaru, softwaru pro zabezpečení internetového obsahu a souvisejících služeb, zveřejnila výsledky studie týkající se rozdílů mezi tím, jak koncoví uživatelé v podnicích vnímali bezpečnostní hrozby v roce 2005 a letos. Studie vyhodnotila odpovědi 1200 koncových podnikových uživatelů v USA, Spojeném království, Německu a Japonsku a porovnala je s analýzou provedenou globální výzkumnou sítí Trend Micro™ TrendLabsSM zabývající se bezpečnostními hrozbami v roce 2005.

Sdílet

Jak průzkum Trend Micro, tak výsledky průzkumu ukazují, že mezi lety 2005 až 2007 došlo k nárůstu spamu, ale méně koncových podnikových uživatelů ve Spojených státech uvádělo, že dostali spam. Respondenti ze Spojeného království v roce 2007 všeobecně považovali bezpečnostní hrozby za méně závažné než v roce 2005. Naproti tomu němečtí respondenti v roce 2007 považují všechny hrozby za závažnější než v roce 2005.

Podle průzkumu hrozeb provedeného TrendLabs vzrostl počet digitálních hrozeb mezi prosincem 2005 a listopadem 2006 o 163 procent. U webových hrozeb došlo mezi lednem 2005 a lednem 2007 k nárůstu o 540 procent. Koncoví uživatelé si však závažnost hrozeb příliš nepřipouštějí, pravděpodobně kvůli tomu, že mnoho nových infekcí probíhá nepozorovaně.

V celosvětovém měřítku si uživatelé dávají největší pozor na viry, spam a spyware. Zejména v Japonsku došlo ke značnému nárůstu pozornosti věnované spywaru – ze 76 procent v roce 2005 na 93 procent v roce 2007.

I když čtyři z deseti respondentů ve všech zemích uvedli, že dostali během posledních tří měsíců více spamu ve srovnání se studií z roku 2005, dotazovaní ze Spojených států hlásí celkový procentuální pokles počtu obdržených spamů (84 procent v roce 2005 ve srovnání se 72 procenty v roce 2007).

Naproti tomu při sledování spamů TrendLabs zjistily, že počet spamů ve francouzštině a němčině dosáhl minulé léto vrcholu (mezi květnem a srpnem 2006). Počty spamů byly značné a dosahovaly od jednoho do šesti miliónů kusů za měsíc. Tento trend se později zmírnil na sedm až deset tisíc zpráv měsíčně.

Od září 2006 do prosince 2006 dosáhlo množství spamu v japonštině téměř jednoho miliónu, ale poté se čísla vrátila zpět na průměrnou hodnotu 350 tisíc měsíčně. Anglické spamy kulminovaly v srpnu 2006 v počtu okolo 39 miliónů. Nyní se jejich počty ustálily na průměru dvou miliónů měsíčně. Rozdíly v počtu spamů zjištěné TrendLabs se připisují jak nárůstu obrázkového spamu, tak uvedení nových technologií, mezi něž patří i ty, které jsou schopné identifikovat a zablokovat obrázkové spamy.

Podobné výsledky jako u spamu ukazuje i průzkum uskutečněný Trend Micro u spywaru. Procento respondentů, kteří se setkali se spywarem, poklesl jak ve Spojených státech (ze 41 procent v roce 2005 na 35 procent v roce 2007), tak v Německu (z 23 procent v roce 2005 na 19 procent v roce 2007) a zejména ve Spojeném království (ze 42 procent v roce 2005 na 26 procent v roce 2007). Podobně jako u spamu i pokles spywaru má příčinu ve zvýšené komplexitě a propracovanosti útoků a v tom, že uživatelé obtížněji detekují nový škodlivý kód, který se instaluje nepozorovaně.

Mezi další pozoruhodné výsledky průzkumu patří:
Japonští koncoví uživatelé se nejvíce ze všech spoléhají na jejich IT oddělení. V posledních třech měsících před průzkumem se jich celých 44 procent obrátilo na své IT oddělení. Nejméně se tento útvar spoléhají američtí koncoví uživatelé, kteří u něj v témže období hledali radu a podporu pouze ve 24 procentech.

Respondenti ze Spojených států mají všeobecně mnohem větší důvěru v ochranu poskytovanou korporátními počítači, když okolo 40 procent uvedlo, že jejich pracovní počítače jsou lépe chráněny před spamem, spywarem a phishingem než domácí. Výsledkem je, že na svých pracovních počítačích ve větší míře klikají na podezřelé odkazy (17 procent), zejména ve srovnání se svými německými protějšky (8 procent).

Naproti tomu jsou američtí uživatelé mnohem více ochotni brát bezpečnostní hrozby vážně – zejména ve srovnání s britskými. Příkladem může být, že 60 procent amerických respondentů uvedlo, že považují spyware za vážnou hrozbu, zatímco u britských tomu tak bylo ve 48 procentech. Podobně 48 procent amerických koncových uživatelů rozpoznává nebezpečí spamu, zatímco pouze 27 procent britských jej vnímá jako nebezpečnou hrozbu.

48 procent všech respondentů, kteří se stali obětí spywaru nebo phisingu věří, že jejich IT oddělení mohlo incidentu zabránit.

Mezi největší obavy týkající se phishingu, pharmingu a spywaru patří odcizení identity, ztráta osobních informací a porušení soukromí. Největší obavy týkající se spamu, virů a trojských koní se týkají ztráty výkonnosti počítače nebo zhoršení produktivity. Škodlivá stahování také patří mezi klíčové obavy týkající se virů, trojských koní a webových hrozeb.

Hlavní aktivitou na ochranu proti pharmingu, spywaru, trojským koním, virům a webovým hrozbám je použití bezpečnostního softwaru. Podrobné monitorování e-mailů je hlavní aktivitou na ochranu proti spamu a phishingu.

Vzhledem k rostoucímu počtu a náročnosti spamových a phishingových útoků Trend Micro doporučuje pokračovat v nepřetržitém vzdělávání podnikových koncových uživatelů. Kromě toho, že spamové a phishingové útoky uživatele obtěžují, často obsahují odkazy na stránky obsahující škodlivý zdrojový kód, například spyware. Infekce touto cestou znamenají vážnou hrozbu, protože oběti takových útoků se stávají místem, kudy může dojít ke zcizení citlivých osobních i podnikových informací.

I když si koncoví uživatelé v některých zemích uvědomují vážnost hrozeb, jsou také mnohem ochotnější podstupovat riziko a na podnikových počítačích otevírají podezřelé dokumenty nebo klikají na podezřelé odkazy.

Pravděpodobně spoléhají na dostupnost a odpovědnost týmů technické podpory a cítí se méně osobně odpovědní za bezpečnostní pravidla a praktiky v práci a více odpovědní za jejich domácí počítač, kde je jejich osobní bezpečnost více v sázce.

Další informace týkající se bezpečnostních hrozeb, všeobecné bezpečnosti internetu, dat dostupných v reálném čase a malwarového blogu Trend Micro naleznete v Trend Micro Threat Resource Center na adrese www.itw.trendmi­cro.com. Tento nový centrální informační zdroj využívá výsledky zpravodajství o hrozbách v reálném čase, které poskytuje TrendLabs, globální organizace Trend Micro pro výzkum a podporu. Trend Micro Threat Resource Center soustřeďuje širokou škálu dynamicky se měnících informací o hrozbách a pomáhá návštěvníkům držet krok s výskytem nejnovějších hrozeb, mít přehled o vývoji hrozeb a souvisejících technologií a doporučených postupů k ochraně před nimi.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).