Hlavní navigace

Třetina českého internetu pod brněnským dohledem

[Tisková zpráva] Ač má brněnská technologická firma INVEA-TECH pouze kolem 20 zaměstnanců, dokázala vyvinout monitorovací řešení, které „hlídá“ třetinu českého internetu. Sondy FlowMon, které INVEA-TECH vyvinula a uvedla na trh, dnes spustil jeden z největších českých internetových poskytovatelů Casablanca INT.

Sdílet

INVEA-TECH vznikla jako univerzitní spin-off firma, která dnes sídlí  v prostorách Technologického inkubátoru Jihomoravského inovačního centra (JIC). Centrum dlouhodobě pomáhá spolupráci univerzitního a firemního sektoru. „Softwarovým firmám se v Brně tradičně daří. INVEA-TECH a její produkt je toho nejlepším důkazem. Sondu FlowMon koneckonců využívá také Jihomoravské inovační centrum,“ říká hlavní konzultant JIC Miloš Sochor.

Díky české  a unijní legisla­tivě mají pos­kytovatelé da­tových služeb povinnost uchovávat data o internetové ko­munikaci, což  řešení společnosti INVEA-TECH naplňuje. FlowMon sonda navíc uživatelům umožňuje také rozeznat bezpečnostní hrozby či analyzovat náklady na provoz sítě. Poskytovatel se tak může lépe bránit útokům virů či spamovým softwarům. „Škůdci sítě jsou vždy o krůček napřed. Nových malwarů, virů či spamových robotů je stále hodně a poskytovatelé musí být schopni rychle reagovat. FlowMon jim tohle umožní, navíc přináší poskytovatelům internetu i další provozně-ekonomické benefity,“ říká Rostislav Vocilka, ředitel firmy INVEA-TECH.

---

O společnosti INVEA-TECH a.s.

Společnost INVEA-TECH se zabývá vývojem síťových řešení pro sítě od 10 Mb/s do 100 Gb/s. Portfolio produktů společnosti zahrnuje zejména oblast monitorování a bezpečnosti síťového provozu (technologie NetFlow, SNMP, filtrování) a oblasti lawful intercept a data retention. Soukromá společnost INVEA-TECH a.s. vznikla v roce 2007 jako univerzitní spin-off a velmi úspěšně navazuje na výzkum a vývoj na brněnských univerzitách a v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Za svou poměrně krátkou dobu existence si společnost získala významné postavení na českém trhu v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí a celou řadu zákazníků napříč všemi sférami trhu.

O Jihomoravském inovačním centru (JIC)

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Centrum usiluje o intenzivní pro­pojení podnikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomo­ravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.