Hlavní navigace

Třetinu českého internetu monitoruje řešení z brněnského inovačního centra

[Tisková zpráva] Inovativní spin-off firma INVEA-TECH dnes zahájila produkční provoz jedné z největších instalací řešení FlowMon na českém trhu, které nyní monitoruje již třetinu českého internetu. Bezpečnostní a monitorovací řešení bylo nasazeno u předního poskytovatele internetových, datových a hlasových služeb, společnosti Casablanca INT, která díky tomu splnila svou zákonnou povinnost v podobě uchovávání dat o IP komunikacích. Zařadila se tak mezi další velké národní ISP a mezi významné poskytovatele internetu jako jsou ČD-Telematika či Sloane Park.

Sdílet

Díky těmto instalacím došlo k výraznému zvýšení pokrytí českého Internetu monitoringem realizovaným řešením FlowMon, které nyní zahrnuje desítky monitorovaných 10 GE a 1 GE linek s průměrným datovým provozem téměř 100 Gb/s. Tyto obrovské objemy dat jsou monitorovány za využití desetigigabitových a gigabitových FlowMon sond a informace o provozu jsou ukládány na velkokapacitní FlowMon kolektory, jejichž celková úložná kapacita v součtu činí stovky TB. 

Společnost Casablanca INT se rozhodla vyřešit soulad se zákonnými požadavky kladenými na každého poskytovatele internetového připojení v České republice (zákon o elektronické komunikaci a prováděcí vyhláška 485/2005) ale i Evropské Unii implementací monitorovacího a bezpečnostního řešení FlowMon. Toto řešení postavené na technologii sledování datových toků umožňuje v reálném čase ale i dlouhodobě historicky zaznamenávat informace o dění na počítačové síti a kromě splnění zákonných požadavků přináší uživatelům i další benefity při sledování, správě a zvýšení bezpečnosti počítačové sítě. Prostřednictvím FlowMon sond jsou ve společnosti Casablanca INT monitorovány všechny linky vedoucí do a ze sítě společnosti, což v současné době znamená čtyři 10 GE linky a několik gigabitových linek, mezi které patří připojení do NIXu, přímé peery a zahraniční tranzit linky. O uložení statistik se stará FlowMon kolektor s kapacitou téměř 50 TB, který zajišťuje uchování statistik po zákonem požadovanou dobu 6-ti měsíců. 

„Řešení FlowMon nám umožnilo efektivně se vypořádat s požadavky zákona o elektronické komunikaci. Prostřednictvím rozšiřujících pluginů jsme navíc získali užitečné nástroje, které nám umožnily detekovat bezpečnostní hrozby v síti či optimalizovat náklady na provoz sítě sledováním a vyhodnocováním peering dohod. Přestože se jedná o monitoring několika desetigigabitových linek, vlastní implementace systému proběhla během jednoho dne a po tříměsíční zkušební fázi přechází systém v těchto dnech do plného provozu,“ přiblížil technologický ředitel společnosti Casablanca INT, Lubomír Pinkava. 
 

O společnosti INVEA-TECH a.s.

Společnost INVEA-TECH se zabývá vývojem síťových řešení pro sítě  od 10 Mb/s do 100 Gb/s. Portfolio produktů společ­nosti zahrnuje zejména oblast monitorování a bezpečnosti síťového provozu (technologie NetFlow, SNMP, filtrování) a oblasti lawful intercept a data retention. Soukromá společnost INVEA-TECH a.s. vznikla v roce 2007 jako univerzitní spin-off a velmi úspěšně navazuje na výzkum a vývoj na brněnských univerzitách a v rámci sdružení CESNET z.s.p.o. Za svou poměrně krátkou dobu existence si společnost získala významné postavení na českém trhu v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí a celou řadu zákazníků napříč všemi sférami trhu. 

O společnosti Casablanca INT s.r.o.,

Společnost CASABLANCA INT je předním poskytovatelem internetových, datových a hlasových služeb; patří do nejsilnější pětky dodavatelů na českém telekomunikačním trhu. Jedná se o ryze českou firmu, založenou a nadále podporovanou pouze českým kapitálem. Ve svém oboru je jednou z nejzkušenějších a nejstabilnějších firem – své služby poskytuje již 14 let. Casablanca INT si postupně vybudovala kompletní portfolio vlastních telekomunikačních služeb vyznačující se šíří záběru i nespornou kvalitou a nabídkou svých komplexních řešení je schopna uspokojit i tu nejnáročnější klientelu. Celková plocha DataCentra Casablanca INT určeného službě ServerHousing a novým Serverovým řešením v současnosti přesahuje 1600 m2. Mezi několik tisíc stávajících klientů společnosti patří renomované firmy z oblasti obchodu, průmyslu, finanční sféry, reklamy a marketingu a také z oblasti státní správy, školství a zdravotnictví.

O Jihomoravském inovačním centru (JIC)

Jihomoravské inovační centrum pomáhá inovačním firmám, studentům s originálními nápady, výzkumným pracovníkům a vynálezcům. JIC podporuje spolupráci mezi průmyslem a výzkumnými pracovišti. Centrum vytváří prostředí pro snadnější inovační podnikání na jižní Moravě.

Centrum usiluje o intenzivní  propojení pod­nikatelského prostředí s vědecko-výzkumnou sférou jihomo­ravského regionu. Kromě jiného vytváří JIC platformu pro partnerství všech důležitých jihomoravských vědecko-výzkumných pracovišť, čímž přispívá ke zvýšení přínosu vědy a výzkumu na regionální i celorepublikové úrovni.

Pro inkubované  firmy zajišťuje Jihomoravské i­novační centrum finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci a pomoc při transferu technologií. Za dobu šesti let takto pomohlo vzniknout více než pěti desítkám firem, z nichž již 26 inkubační program úspěšně ukončilo.

JIC vzniklo v roce 2003 jako zájmové sdruže­ní právnických osob. Členy sdružení  jsou: Jihomoravský kraj, statutární město Brno, Masarykova univerzita, Vysoké učení technic­ké v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).