Hlavní navigace

Tři čtvrtiny Čechů nemají zájem o interaktivní služby

[Tisková zpráva] Nejlépe hodnocenou vlastností digitálního vysílání je v 71,9 % kvalita obrazu. Následují rozšířená nabídka TV programů a vyšší kvalita zvuku. Zájem o interaktivní služby má 21 % dotazovaných respondentů.

Sdílet

Česká populace nejraději sleduje zpravodajství a české filmy. Jedenašedesát procent lidí má negativní postoj k televizní reklamě. Nejvíce informovaným o digitálním vysílání je Liberecký kraj, naopak nejméně jsou lidé informovaní na Ústecku. Digitální vysílání přijímá 22,5 % televizních diváků, z toho terestricky čtrnáct procent. Přejít na digitální vysílání chce polovina domácností až v roce 2009, tedy s avízovaným přechodem z analogového na digitální vysílání. Optimální měsíční platba za placený tv program je sto padesát korun.

Nejen to, ale řada dalších zajímavých informací vyplynula z marketingového
výzkumu Chování potencionálních zákazníků na digitálním trhu. Ten v rámci
projektu „Digitalizace – digitální vysílání jako nová technologie a nový
trh“ realizovaly v prvních dvou měsících tohoto roku občanské sdružení
Hermes a společnost Respond & Co.

Baterie otázek výzkumného rozhovoru se skládala z okruhů Chování
respondentů na TV trhu v současnosti, Jaká je současná informovanost české
populace o digitálním televizním vysílání, Identifikovat postoje a chování
české populace ve vztahu k digitálnímu vysílání, Jaké jsou preference
programů a služeb digitálního vysílání českou populací, Identifikovat
postoj a vztah české populace k reklamě a Identifikace dotazovaných
domácností -
sociodemografie.