Hlavní navigace

Tři nová řešení společnosti Dell určená řešit nároky na ukládání dat

[Tisková zpráva] Praha, 20. února 2007 — Společnost Dell přichází se třemi novými storage systémy pro Evropu, blízký východ a Afriku (EMEA). Zejména zákazníkům z řad malých a středních podniků tak nabídne možnost reagovat na rostoucí nároky na ukládání dat a snižovat jejich nákladnost za využití systémů, původně určených pouze velkým společnostem. Tyto nové produkty jsou určeny zákazníkům v oblasti síťových paměťových zařízení, zálohování a obnovy formou jednoduchého, spolehlivého a cenově dostupného řešení, zahrnujícího řady Dell/EMC® a Dell PowerVault™.

Sdílet

Podle analyticko-výzkumné firmy Gartner řeší IT personál v malých a středních evropských podnicích v oblasti archivace a zálohování dat tři základní problémy. Je to uspokojování rostoucích nároků na kapacitu, výkon a absence spolehlivých zařízení pro zálohování a obnovu.

Dnešním dnem proto na trh přicházejí tři nové produkty, jež jsou těmto nárokům ideálně uzpůsobeny. Jedná se o Dell/EMC CX3–10 – diskové pole SAN (Storage Area Network) základní úrovně s inovačním řešením ochrany a dostupnosti dat a páskové knihovny PowerVault TL 2000 a TL 4000 určené k zajištění zjednodušené ochrany dat a spolehlivého, nepřetržitého a bezobslužného provozu. Předností těchto knihoven je jejich snadná instalace, nastavení a správa samotným zákazníkem.

„Společnost Dell v úzké spolupráci se svými zákazníky vyvíjí řešení, která ideálně odpovídají potřebám jejich podniků,“ řekl Paul Kaeley, ředitel oddělení storage pro oblast EMEA. „Správa storage systémů může být náročná na prostředky a velmi nepředvídatelná. Nedostatek kapacity může organizaci znemožnit rychle reagovat na nutné změny a vést k nárůstu nákladů, nezbytných ke splnění poptávky. Naše nová řešení jsou příslibem k uspokojení těchto potřeb na základě jednoduchosti, cenové dostupnosti a vynikajících parametrů.“

Společnost Dell také rozšířila funkčnost a flexibilitu Fibre Channel verzí svých diskových polí SAN Dell/EMC CX3–20f a CX3–40f, čímž zákazníkům usnadňuje přidávání dalších serverů s tím, jak roste jejich podnik.

Dell/EMC CX3–10
Dell/EMC CX3–10 je ideální pro zákazníky, kteří potřebují jak velkou dostupnost pro zvyšování kapacity, tak možnost upgradu pro investice a ochranu dat za přijatelné náklady. Systém podporuje iSCSI a Fibre Channel klienty a rozšiřuje dosah architektury UltraScale z korporátní sféry i na malé a střední podniky. iSCSI je klíčovou technologií ve strategii Dell, jež usiluje o snížení nákladnosti storage systémů. SAN založené na iSCSI jsou z hlediska nákladů značně výhodnější než tradiční Fibre Channel SAN, neboť mají nižší náklady na vlastní hardware, implementaci a údržbu.

CX3–10 zjednodušuje ukládání dat tím, že sdružuje nezbytný software pro failover a správu do balíčků a také nabízí konfiguraci zcela založenou na SATA discích pro zákazníky, kteří hledají velkou kapacitu za novou, nižší cenu. Flexibilita, nebývalá řada funkcí a cena činí z CX3–10 v kombinaci se servery Dell PowerEdgeTM ideální platformu pro virtualizaci serverů.

Dell/EMC CX3–10 má tyto hlavní charakteristiky a výhody:

  • Multi-Fabric konektivita: Konektivita Fibre channel a iSCSI serverů optimalizovaná pro maximální flexibilitu nasazení a vysoce účinnou konsolidaci storage systému.
  • Zjednodušená správa: Jednoduchá správa s využitím nového software Navisphere.
  • Pokročilá ochrana dat: podporuje úplnou sadu replikačních aplikací pro místní snímkování i vzdálený miroring.
  • Konfigurační flexibilita: Možnost kombinovat diskové jednotky Fibre Channel a SATA pro splnění požadavků na rozvrstvené ukládání nebo nasazení konfigurace kompletně se SATA disky pro zajištění co nejnižší počáteční ceny s maximální škálovatelností za nízké náklady.
  • Bleskové nasazení: S využitím konfigurace na objednávku (build-to-order) umožňuje Dell zákazníkům objednat na zakázku servery Dell PowerEdge uzpůsobené pro SAN s širokou škálou Fibre Channel karet a továrně instalovaných a testovaných karet síťového rozhraní pro iSCSI. Tímto je eliminováno hned několik kroků v nutnosti instalace SAN zákazníkem.

Dell/EMC CX3–20f a CX3–40f
Dell/EMC CX3–20f nabízí další front-end Fibre Channel porty pro zákazníky v menších provozech, kteří vyžadují jednoduchost nebo přímé připojení k řadě serverů a chtějí se vyhnout komplikovanosti spojené s nasazením a podporou celé infrastruktury SAN.

Dell/EMC CX3–40f nabízí další back-end smyčky pro větší konfigurační flexibilitu zákazníků, kteří chtějí svoje datové úložiště segmentovat podle aplikace nebo výkonu.

Dell PowerVault TL2000/4000
Páskové knihovny Dell PowerVault TL2000 a TL4000 představují přirozený doplněk diskových polí Dell/EMC. Usnadňují zákazníkům ochranu kritických dat, archivaci a správu informací během jejich životního cyklu. Páskové knihovny Dell řady PowerVault TL zajišťují spolehlivý, bezobslužný a nepřetržitý provoz v kompaktních knihovnách s vysokým výkonem, umožňujících instalaci zákazníkem a snadné nastavení a správu.

PowerVault TL2000/4000 mají tyto hlavní charakteristiky a výhody:

  • Všestranná automatizace výměny pásek: Umožňující bezobslužné, spolehlivé zálohování a archivaci v jediném celkovém řešení
  • Kompaktnost: 4U řešení se 44 zásobníky pro nativní kapacitu až 17,6TB nebo 2U řešení s 24 zásobníky pro nativní kapacitu až 9,6TB
  • Snadné použití: montovatelné do racku, umožňují instalaci zákazníkem, mají intuitivní ovládací panel a vzdálenou správu přes webové rozhraní