Hlavní navigace

Tržby skupiny T-Systems poklesly meziročně o 5,8% na 8,8 miliard EUR v roce 2009.

[Tisková zpráva] Pokles také nastal u služeb poskytovaných uvnitř skupiny Deutsche Telekom, a to o 8,7 procent. Tento pokles souvisí se snahou o snižování nákladů.

Sdílet

Významné zlepšení ziskovosti se projevilo růstem ukazatele EBIT, který hodnotou 229 milionů EUR překonal výsledky roku 2008 více než trojnásobně. Rychlost růstu 52,1 procent byla ve čtvrtém čtvrtletí také velmi vysoká. Upravená obchodní marže EBIT dosáhla hodnoty 2,6 procenta za celý rok, přičemž došlo k jejímu zvýšení z hodnoty 0,7 procenta v minulém roce. V období od října do prosince 2009 tato míra dokonce vzrostla až na 3,1 procenta. V současné době musí T-Systems systematicky pokračovat v nastaveném kurzu zvyšování efektivity ve stále složitých ekonomických podmínkách, aby byla dosažena plánovaná úroveň ziskovosti, která společnosti umožní udržet krok s konkurencí. Tento cíl vyžaduje i nadále efektivní řízení v oblasti nákladů.

I společnost T-Systems Czech Republic dosáhla v roce 2009 opět velmi dobrých výsledků. Tržby se meziročně zvýšily o 7 procent a podařilo se udržet i vysokou míru ziskovosti, která zůstala na obdobné úrovni jako v roce 2008. Zásluhu na trvalém rozvoji společnosti v České republice má inovační a aktivní přístup k místním zakázkám.

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2008 činily výnosy společnosti přes 2,9 miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 46.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2008 činily přibližně 11 miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti. Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.