Hlavní navigace

TV JOJ mení majiteľa

[Tisková zpráva] Televízia JOJ si vybudovala pevné postavenie na slovenskom mediálnom trhu a ukazuje sa ako veľmi dobre naštartovaný projekt. Chceme priniesť ďalšie impulzy, ktoré by jej mali priniesť zvýšenie dynamiky rozvoja a vybudovať silný mediálny dom. Žijeme v mediálnej dobe, hodnota médií stále rastie a preto je táto oblasť strategicky zaujímavá,“ povedal Peter Korbačka, majiteľ J&T MEDIA ENTEPRISES a partner skupiny J&T.

Sdílet

Vybudovaním televízie JOJ prakticky od základov sme urobili veľký kus práce, na ktorý sme hrdí. Získané skúsenosti chceme zúročiť v projekte televízie TA3. Našim zámerom je posilnenie pozície tejto spravodajskej televízie na mediálnom trhu,“ vysvetlil Pavel Horváth, zástupca GRAFOBAL GROUP, a.s.

Televíziu TA3 naďalej považujeme za veľmi perspektívny projekt a som presvedčený, že jej význam bude naďalej rásť. Predaj televízie skupine GRAFOBAL GROUP je však súčasťou transakcie.“ komentoval predaj TA3 Ivan Jakabovič, zakladajúci partner skupiny J&T.

Spoločnosť J&T MEDIA ENTERPRISES kúpila od GRAFOBAL GROUP, a.s. spoločnosti MAC TV s.r.o., ktorá je držiteľom licencie pre vysielanie televízie JOJ, a spoločnosti MAG MEDIA, a.s. a Slovenská produkčná, a.s., ktoré zabezpečujú predaj reklamného priestoru, resp. zabezpečujú výrobu programu pre TV JOJ.

Spoločnosť GRAFOBAL GROUP, a.s. zároveň od J&T FINANCE GROUP, a.s. získala 100 percentný podiel na spoločnosti CEN, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom spravodajskej televízie TA3. Podmienky zmluvy nebudú zverejnené. Obe transakcie podliehajú schváleniu Radou pre vysielanie a retransmisiu a Protimonopolným úradom SR.

TV JOJ je súkromná celoplošná plnoformátová televízia, ktorá vysiela na Slovensku od 2. marca 2002. Od roku 2002 bol súčasťou jej akcionárskej štruktúry GRAFOBAL GROUP, ktorý bol od roku 2004 jej majoritným vlastníkom. Počas svojho pôsobenia si vybudovala silné postavenie a dnes je jednoznačnou dvojkou slovenského televízneho trhu. Viac na www.joj.sk.

C.E.N. s.r.o, získala licenciu na prevádzkovanie spravodajskej televízie TA3 6. októbra 2000. Vysielanie televízie začalo 11. septembra 2001. Televízii sa vďaka vysokej profesionalite podarilo získať vysoký kredit a rešpekt nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Viac na www.ta3.com

J&T MEDIA ENTERPRISES je novozaložená spoločnosť ktorá má zastrešiť spoločnosti tvoriace televíziu JOJ a následne ďalšie spoločnosti v mediálnej oblasti, ktoré by mali byť súčasťou budúceho mediálneho domu. Majiteľom spoločnosti je Peter Korbačka, partner skupiny J&T, ktorá pomáha transakciu financovať a zároveň poskytuje garanciu pre zabezpečenie vysielania a plnú podporu v oblasti odbornej a manažérskej.

J&T FINANCE GROUP je jedným z najaktívnejších investorov na území Slovenska a Českej republike. Okrem privátneho bankovníctva a realitného developerstva, sa J&T sústreďuje predovšetkým na dlhodobé investície do českých a slovenských priemyselných podnikov. Hlavnými odvetviami sú energetika (napr. United Energy, Pražská energetika, Plzeňská energetika) a strojárstvo (napr. ČKD Blansko strojírny, SOR Libchavy, Východoslovenské strojárne). J&T je tiež aktívna v zdravotníctve (Európska zdravotná poisťovňa, Železničná nemocnica v Bratislave a Košiciach…) a potravinárskom priemysle. J&T dosiahla v uplynulom roku čistý konsolidovaný zisk 4,38 mld. Sk. Hodnota aktív skupiny dosiahla k 30. septembru minulého roka 103,75 mld. Sk. Skupina zamestnáva takmer 5000 pracovníkov. Viac na www.jtfg.com.

GRAFOBAL GROUP je vo svojej branži jednou z najsilnejších podnikateľských skupín v stredoeurópskom regióne. Aktivity holdingu založeného v roku 1998 sa sústreďujú predovšetkým na obalový priemysel (Grafobal Skalica), polygrafiu a distribúciu tlačovín (Slovenská Grafia, Versus, Mediaprint –Kapa Pressegrosso) a na reklamnú a mediálnu oblasť (Unimedia, Euro RSCG Artmedia, TV JOJ).

Jednotlivé výrobné podniky, tvoriace holding, pôsobia okrem slovenského trhu aj v Českej republike, Litve, Maďarsku, Bulharsku a Rusku. GRAFOBAL GROUP má takmer 6 000 zamestnancov. Výška obratu v uplynulom roku presiahla 20 mld. Sk. Viac na www.grafobalgrou­p.sk.