Hlavní navigace

TV Prima vnímá své diváky jako rukojmí

[Tisková zpráva] Vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě mezi provozovateli regionálního televizního vysílání sdruženými v Regionální Televizní Agentuře a.s. a provozovatelem centrálního programu pro regionální a lokální televizní vysílání, společností FTV Prima, spol. s r.o., o společném programovém schématu od 1.1.2007, zahájily tyto společnosti od 1. ledna 2007 vysílání dle svých platných licenčních podmínek.

Sdílet

Znamená to samostatné vysílání v rozsahu 3 hodin denně v následujících vysílacích časech: 1 hodinu ráno v časovém intervalu 7:00:00 hod. až 7:59:59 hod. a 2 hodiny odpoledne v časovém intervalu 16:00:00 hod. až 17:59:59 hod.

Regionální Televizní Agentura a.s., která sdružuje majetkové podíly ve výše uvedených společnostech, provozujících regionální a lokální televizní vysílání je nucena konstatovat, že televize Prima porušuje své licenční podmínky, bere své diváky za rukojmí a prostředek nátlaku na RRTV a dezinformuje diváky nepravdivými informacemi ve svém vysílání.. Během 1. ledna 2007 TV Prima opakovaně odvysílala běžící titulek tohoto znění:

„Vážení diváci, od 1. ledna 2007 může dojít k situaci, že vysílání Prima TV bude denně přerušováno od 7. do 8. hodiny ranní a mezi 16. a 18. hodinou odpolední vstupy regionálních televizí sdružených v síti RTA, tj. RTA Jižní Morava, RTA Jižní Čechy, RTA Zlín, RTA Ostrava, RTA Východní Čechy. Televize Prima s těmito vstupy nesouhlasí, považuje je za neoprávněné, bohužel však nemůže danou situaci momentálně ovlivnit. Omlouváme se za tuto situaci, přestože k ní nedošlo vinou Prima TV. Děkujeme za pochopení.“

Faktem je, že regiony RTA vysílají v souladu se zákonem 231/2001 Sb. i svými licenčními podmínkami. Je to naopak televize Prima, kdo porušuje licenční podmínku č. 33, která jí přikazuje, aby své vysílání strukturovala tak, aby nekolidovalo s vysíláním regionů. Pokud by TV Prima dodržovala toto své licenční ustanovení, nemuseli být někteří diváci Primy překvapeni změnou ve programu TV Prima. Prima se tak snaží vytvořit situaci, kdy zklamaní diváci budou atakovat členy RRTV, aby RRTV zasáhla. O tom, že regionální televize sdružené v RTA budou své licence od nového roku využívat beze zbytku, tzn. že budou vysílat plné tři hodiny denně, ví management Primy již dostatečně dlouhou dobu. Televize Prima se však zjevně rozhodla vyvolat konflikt a vzít si v něm diváky za rukojmí.

Regiony RTA zváží žalobu na TV Prima za poškozování svého dobrého jména a zároveň se obracejí na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se stížností vztahující se k nedoržování výše uvedené licenční podmínky a vysílání informací, které nejsou v souladu s příslušným zněním tzv. „mediálního zákona“.