Hlavní navigace

TV v kapse získala diváky; spuštění je závislé na změně zákona

[Tisková zpráva] Praha 6. února 2007 - Výsledky komerčního testování "Televize v kapse", které proběhlo na území Prahy od 23. října do 5. prosince loňského roku, dnes zveřejnila společnost T-Mobile. Cílem testu, jehož se zúčastnilo přes 250 uživatelů z řad zákazníků, partnerů a zaměstnanců společnosti T-Mobile, bylo ověřit potenciál služby a získat podklady pro její komerční spuštění.

Sdílet

„Výsledky potvrdily, že o Televizi v kapse je mezi zákazníky zájem, a že služba má velký potenciál,“ říká Jiří Dvorjančanský, marketingový ředitel T-Mobile, a doplňuje: „Komerční spuštění je nyní závislé v podstatě pouze na udělení licencí. Jsme však přesvědčeni, že se všem zainteresovaným stranám společně podaří v dohledné době tuto bariéru odstranit.“

Většina respondentů sledovala televizi v mobilu minimálně jednou denně, v průměru po dobu 20 minut, nejčastěji v hromadné dopravě, na zastávkách MHD, nebo v čekárně u lékaře. Hitparádu programů vede ČT24, následovaná Óčkem, Filmboxem a t-music. Zákazníci vyzdvihovali především mobilitu a kvalitu obrazu. Určité výhrady měli ke slabšímu pokrytí, jež bylo způsobeno testovacím provozem, který probíhal pouze z jednoho vysílače. Z platebních modelů zákazníci preferují měsíční paušál za balíček programů, ale většina projevila zájem i o možnost jednorázového zakoupení vybraného pořadu.

Uživatelské chování

Během 14 dnů, což byla obvyklá délka testování DVB-H, zapnuly zkušební telefon alespoň jednou denně čtyři pětiny respondentů. Průměrná délka jednoho sledování byla 20 minut, 34 % respondentů věnovala televiznímu vysílání v mobilu 20–30 minut, 26 % pak 10–20 minut a 23 % více než 30 minut.

Televize v kapse nejčastěji sloužila – pro plných 78 procent respondentů – pro ukrácení dlouhé chvíle během cestování a na zastávkách MHD. Lidé často používali televizi v mobilu také v práci a dokonce doma jako alternativu k běžnému televiznímu vysílání.

Sledovanost a hodnocení nabízených kanálů

Do testu byly zařazeny následující programy: ČT24, EuroNews, Filmbox, Jetix, National Geographic, Óčko, Playboy, t-music, Tourist Info a TOP TV.

Diváky nejvíce zajímaly zprávy, hudba a filmy – nejpopulárnějším kanálem byla ČT24, na druhém místě se umístilo Óčko, na dalších místech pak Filmbox a t-music. ČT24 a Óčko byly také nejlépe hodnocenými programy. Pokud respondenti něco postrádali, pak to byly programy, na jejichž sledování jsou zvyklí z analogového vysílání: Nova, Prima a ČT1 a ČT2.

Hodnocení služby

Na TV v kapse byla nejčastěji oceňována mobilita a kvalita obrazu, mezi klady patřila také jednoduchost použití a srozumitelnost službu. Na opačné straně stupnice se v hodnocení ocitla kvalita pokrytí, resp. signálu, a „zamrzání“ mobilního telefonu, tedy skutečnosti, které se vzhledem k podmínkám pilotním provozu očekávaly a s jejichž odstraněním se do komerčního spuštění počítá.

Cena

Jednoznačně preferovanou variantou je měsíční paušál za balíček programů, oproti poplatku za sledování jednoho kanálu, ať už denně či měsíčně. Průzkum potvrdil, že očekávaná cena základního programového balíčku se pohybuje kolem 100 Kč, prémiového pak kolem 200 Kč.

Komerční spuštění se blíží

Výsledky testů jasně ukázaly, že Televize v kapse si své uživatele rozhodně najde, a proto T-Mobile připravuje její komerční spuštění. Zásadní překážkou v této oblasti je však především současné znění zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, který subjektům zajišťujícím síť elektronických komunikací a s nimi spřízněným osobám zakazuje získání obsahové licence či registrace k provozování televizního vysílání šířeného prostřednictvím vysílačů. T-Mobile tedy zatím nemůže Televizi v kapse komerčně poskytovat.

Jiří Dvorjančanský je však optimistou: „Jsme přesvědčeni, že všechny zúčastněné strany najdou společnou řeč a stávající překážky nebudou bránit ostrému startu Televize v kapse. Poté už bude jen třeba najít v éteru prostor pro ‚mobilní televizi‘. A ani zde není situace beznadějná – aktivity ČTÚ signalizují jeho silnou vůli tento stav řešit.“

DVB-H ve světě

V současné době je služba komerčně nabízena v Itálii, Finsku, USA, Vietnamu a pilotní test proběhl v dalších 23 zemích. V letošním roce plánují uvedení DVB-H v následujících zemích: Francii, Německu, Nizozemí, Rusku, Jihoafrické republice a Španělsku.

Analytici očekávají, že v roce 2011 bude DVB-H nejvíce rozšířeným formátem pro vysílání televize v mobilu, službu by mělo používat více než 210 milionů zákazníků.