Hlavní navigace

Unesl vlastní rodinu

[Tisková zpráva] Současné Thajsko není jen exotická destinace pro movité turisty a pomalu blednoucí vzpomínka na tisíce obětí tsunami. V tamních horách žijí v těžkých podmínkách lidé kmene Akha, jejichž kultura je systematicky a násilně likvidována. Americký bojovník za lidská práva M. McDaniel tam poznal ženu svého života. Unesl ji do USA a snaží se odtamtud bojovat za práva původních obyvatel. Několik let shromažďovaný materiál z Asie i Spojených států amerických v dokumentu Tomáše Ryšky a Jana Bělohlavého, uvidíte 4. prosince 2008 na ČT2 ve 20:00 hodin.

Sdílet

Thajsko není jen báječné místo k dovolené. Je to také země, ve které se likvidují původní obyvatelé horských kmenů. Mezi nejnuznějšími jsou ti, kteří si říkají Akha. Jsou vykořisťováni kolonizátory i misionáři, nemají ani na základní ošetření a potraviny, slouží jen jako kulisy ve skanzenech pro turisty. Autoři dokumentu Jan Bělohlavý a Tomáš Ryška tuto skutečnost obnažili před televizními diváky už před několika lety. V rámci volného cyklu Infiltrace Televizního studia Ostrava jsme uvedli v roce 2005 dokument Já, Akha. Tehdy poprvé oba dokumentaristé poukázali na odvrácenou tvář misijní činnosti, na neprůhlednost hospodaření s prostředky získanými v humanitárních sbírkách a na postupnou ztrátu identity původního obyvatelstva, kterou takto šířený civilizační pokrok likviduje.

K tématu se znovu vracíme v dokumentu Unesl vlastní rodinu, jehož hlavním hrdinou je Američan, bojovník za lidská práva, M.McDaniel, který se rozhodl zasvětit svůj život kmenům Akha. Založil v USA Akha Foundation, snaží se do celého světa vykřičet pravdu o likvidaci nevinných lidí. Několik let jezdil do Thajska i Laosu, vozil léky, naučil se jejich řeč, snažil se pomáhat. Zároveň poukazoval na příkoří, které se původním obyvatelům děje. Začal tím být nepohodlný a byl ze země vyhoštěn.

Úsilí motivované snahou podpořit zachování identity příslušníků jednoho národa prolnulo i do jeho vlastního soukromí, když si mezi Akhajci našel ženu, se kterou má dnes již čtyři děti. Několik měsíců se za svou ženou nesměl ani podívat, a tak se rozhodl pro riskantní krok, únos přes řeku Mekong, který proběhl za přímé účasti televizního štábu. Útěk se zdařil, po dalším dlouhém čekání na víza se nakonec oba i s rodinou dostali do USA. Tady pokračuje nešťastná anabáze M.McDaniela. Dočkal se sice slyšení ve své věci přímo před Valným shromážděním OSN, jinak je ale jeho boj stále marný. Ani rodina není v Americe šťastná, jeho žena si na tuto civilizaci nikdy nezvykla, on sám má starosti se zajištěním rodinného rozpočtu.

Otáčí se tedy trochu v bludném kruhu. Chystá informační kampaň, se kterou na koni či v autobuse objede celé Spojené státy. Bude to však pro něj i horské kmeny Akha nějaké řešení? Je možné podpořit rozvoj krajiny, aniž by při tom vzala za své identita a samostatnost domorodého obyvatelstva? Můžeme důvěřovat lidem, kteří se zaštiťují humanitární pomocí a do jejichž rukou jsou v nemalé míře svěřeny prostředky pro původně ušlechtilý záměr? Tyto a další úvahy staví náš dokument před televizní diváky. Jen povrchnímu pozorovateli by mohlo připadat, že aktuální starosti vzdáleného kmene v Thajsku nás nemusí zajímat. Zejména v kontextu stále žhavých otázek oslabení identity národnostních menšin i latentního rasismu, který na třecích plochách soužití majoritní společnosti s etnickými skupinami, vždy znovu a znovu obnažuje svou pravou tvář, můžeme i my sami nacházet řadu paralel. A boj jednotlivce na rozhraní dvou kultur může být osamělý jen zdánlivě.

Vyrobilo: Centrum publicistiky a dokumentu Televizního studia Ostrava
Dramaturg: Lenka Poláková
Scénář, kamera, režie: Jan Bělohlavý
Kamera: Tomáš Ryška
Premiéra: 4. 12. 2008 na ČT2 ve 20:00 hodin
Stopáž: 57´