Hlavní navigace

Unikátní materiály o vysílání Československé televize v srpnu 1969 na webu ČT

[Tisková zpráva] Česká televize zveřejňuje na svém webu autentické protokoly (mj. bodový obsah zpravodajských relací, hlasatelské texty) z vysílání Televizních novin Československé televize v době od 18. do 24. srpna 1969. Laická a odborná veřejnost má tak vůbec poprvé možnost se seznámit s obsahem zpravodajského vysílání ČST v době prvního výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy.

Sdílet

Tyto protokoly jsou jediným dokladem o podobě zpravodajských relací ČST vysílaných v době prvního výročí srpnové okupace. Zpravodajské relace totiž nebyly v té době ještě zaznamenávány a archivovány jako dnes. S touto praxí se v ČST začalo až v roce 1980.

Do spisového archivu ČST se v té době ukládaly pouze protokoly o vysílání Televizních novin s bodovým výčtem příspěvků, případně text filmové reportáže se schvalovacím razítkem cenzurního orgánu – Hlavní správy tiskového dohledu.

Proto jsou protokoly o vysílání Televizních novin s dochovanými hlasatelskými texty z dnů, kdy režim tvrdě zasáhl proti lidem protestujícím proti okupaci naší země vojsky Varšavské smlouvy, dokumenty s vysokou historickou hodnotou.

Dochované materiály ukazují, do jaké míry byla v té době Československá televize, řízená čerstvě dosazeným ústředním ředitelem Janem Zelenkou, již podřízena novému normalizačnímu vedení KSČ. Z dokumentů je možné si udělat představu, jakým způsobem státní televize informovala o tehdejších domácích politických událostech i jaké zahraniční události ji zajímaly, zvláště 21. srpna 1969.

Unikátní materiály naleznete na http://www-int/ct/histori­e/1968–1969.php?leta1968_1969k­apitola=18.