Hlavní navigace

Úprava společných televizních antén - je nejvyšší čas

[Tisková zpráva] Přechod na digitální televizní vysílání s sebou, kromě velkého nárůstu televizních programů, přináší i nutné změny v domácnostech a bytových domech. Nejde však jen o pořízení set-top-boxu či televize s integrovaným digitálním tunerem. Technologicky, časově a většinou i finančně nejnáročnější je v tomto směru úprava společných televizních antén (dále jen STA). To je nejčastěji případ bytových družstev nebo sdružení vlastníků bytových jednotek. Jejich členové musí nejprve dojít k dohodě, jaký způsob příjmu digitální televize zvolí.

Sdílet

Zda budou přijímat vysílání přes kabelovou televizi (DBV-C), přes satelit (DVB-S), přes pevnou linku prostřednictvím IPTV, nebo u nás prozatím nejčastějším způsobem - z pozemních vysílačů (DVB-T). Právě v posledně jmenovaném případě je třeba včas vyřešit úpravu STA.

Úpravy STA jsou s blížícími se termíny vypínání analogového signálu stále ožehavějším tématem. Někdy se jedná pouze o úpravu takzvané „hlavní stanice“, jindy je nutné vyměnit celé rozvody v objektu. „Dílčí úpravu či kompletní výměnu rozvodů provádíme přibližně ve 40 % případů. Nejlepší je ovšem nejdříve upravit hlavní stanici a digitální signál pustit do stávajícího rozvodu. Poté se ukáže, zda je třeba provést nějakou úpravu i na rozvodech,“ říká Milan Kohout, majitel společnosti Profisat, která se úpravou STA v Praze zabývá.

Je nejvyšší čas
Národní koordinační skupina pro digitální televizní vysílání v České republice (dále jen NKS) již ve fázi přípravy na digitalizaci sestavila materiál „Alternativy řešení příjmu signálu DVB-T prostřednictvím STA“. Ten pak v listopadu 2008 aktualizovala a začátkem února 2009 ještě obeslala pražská bytová družstva a společenství vlastníků speciálním informačním dopisem, ve kterém je na potřebu úpravy STA znovu upozornila.

Mnohá bytová družstva a společenství vlastníků však nechala řešení na poslední chvíli. V Praze se bude totiž vypínat analogové vysílání z vysílače Praha Žižkov již 30. dubna 2009. „V poslední době jsme zaznamenali velký nárůst poptávky právě v oblasti úpravy STA, zatím však máme stále dostatečnou kapacitu i pro nové zákazníky a poptávku řešíme během 14 dnů. Pokud se jedná pouze o výměnu hlavní stanice, stíháme realizovat 4 až 5 zakázek denně. V případě výměny rozvodů však úprava může trvat i 14 dní. Je tedy nejvyšší čas, aby se začali hlásit ti, kteří tento problém ještě neřešili,“ doporučuje Milan Kohout.

Podobně vidí situaci i Jakub Haney ze společnosti Satcom: „Největší nárůst zakázek ohledně STA jsme měli při spuštění digitálního vysílání na finálních frekvencích, nyní je již většina lidí na vypnutí analogu připravena. Ti, kteří STA ještě upravenou nemají, by se měli přihlásit nyní, abychom stihli termín vypnutí Žižkova.“

Definitivní úpravy STA je možné provádět od podzimu loňského roku. Digitální televize totiž začala na finálních frekvencích vysílat již na konci října 2008. „Naštěstí ve většině případů stačí upravit hlavní stanici STA a není třeba měnit rozvody,“ říká Jakub Haney a dodává: „Problémy s rozvody se většinou týkají jen objektů s 60 byty a více.“

„Z naší zkušenosti vyplývá, že výměna rozvodů není nutná až v 90 % případů,“ sděluje své zkušenosti Václav Bílek, obchodní manažer společnosti Promsat, která má více než 100 zaměstnanců. K otázce vytíženosti v poslední době konstatuje: „Zatím zakázky bez problémů stíháme. Nové poptávky přijímáme, do 5 dnů zařídíme průzkum a rozpočet. Harmonogram máme zaplněný tak na 14 dní dopředu, takže 30. duben i nyní ještě stihneme.“

Hrozí v Praze kolaps?
Nejasnosti panují kolem skutečného počtu funkčních STA. Obavy z naprostého zahlcení všech servisních firem se však zatím nepotvrdily. „Bohužel neexistují žádné ověřitelné údaje o počtu společných televizních antén, které jsou skutečně využívány pro příjem zemského vysílání. V mnoha případech je totiž STA využívána pro rozvod kabelové televize či signálu ze satelitu a úpravu tedy nepotřebuje, někde není STA využívána vůbec,“ konstatuje předseda NKS Ing. Zdeněk Duspiva a dodává: „Abychom byli obeznámeni se skutečným stavem problému a mohli na něj případně reagovat, sestavili jsme databázi společností, které se úpravou STA v Praze a Středních Čechách zabývají. Průběžně tyto společnosti kontaktujeme a monitorujeme jejich vytíženost a volné kapacity. Většina dotázaných společností řeší úpravy STA do 14 dnů a u nových zákazníků, kteří se nyní přihlásí, termín vypnutí vysílače Praha Žižkov ještě stihne.“

Finanční náročnost
Finanční náročnost úpravy STA se v jednotlivých případech velmi liší. „Nejlevnější varianta pro všechny tři multiplexy se vejde do 25 tisíc korun, druhou variantou je konvertovat signál do nižších frekvencí, tam se pohybujeme do 45 tisíc korun. Další náklady pak záleží na stavu rozvodů,“ říká Milan Kohout ze společnosti Profisat.

V zásadě platí, že ti, kteří STA a rozvody po domě pravidelně udržovali, neměli by mít s úpravou STA žádné větší problémy. Naopak ti, kteří nechali STA celé roky bez údržby a o špatný stav své antény i rozvodů se nestarali, budou muset do změny investovat výrazně více peněz.