Hlavní navigace

Podle ICT Unie musí pokračovat rozvoj e-governmentu i další inovativní projekty

[Tisková zpráva] Praha, 20. září 2010 – ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, přikládá zásadní význam pokračování již probíhajících i plánovaných projektů směřujících k efektivně fungující a elektronizované veřejné správě. Stejně tak je přesvědčena o nutnosti koncepční podpory investic do rozvoje informačních a komunikačních technologií (ICT) v ČR ze strany vlády i širší politické reprezentace. To vše v konečném důsledku s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a prosperity naší země.

Sdílet

„Věříme, že projekty v oblasti e-governmentu, zejména vybudování základních registrů veřejné správy a návazných aplikací, budou úspěšně dokončeny a významně zjednoduší agendy státu,“ prohlásil Svatoslav Novák, prezident ICT Unie. „Z toho následně bude profitovat nejen celá podnikatelská sféra, ale i běžný občan.“

Jak dále upozorňuje Svatoslav Novák, proklamace současné vlády i konkrétní prohlášení jejích představitelů vzbuzují naději, že tato oblast nebude odsunuta na periferii zájmu nebo vystavena drastickým úsporným opatřením. Svědčí o tom například vystoupení premiéra Petra Nečase před delegáty Sněmu Svazu průmyslu a dopravy ČR (zúčastnila se jej i ICT Unie), které se uskutečnilo 13. září v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Mezi šesti klíčovými oblastmi, na něž se vláda hodlá soustředit, premiér uvedl i „rozvoj infrastruktury, včetně dopravy, telekomunikací, energetiky, e-governmentu apod.“ (záznam celého projevu najdete zde).

ICT Unie komunikuje s politickou reprezentací a např. v rámci činnosti svých pracovních skupin dává doporučení pro rozvoj klíčových oblastí souvisejících s ICT. V průběhu října uspořádá na půdě Parlamentu ČR seminář, jehož cílem bude mj. podrobněji seznámit poslance a senátory se stanovisky expertů ICT Unie ohledně strategického směřování naší země a možných forem podpory rozvoje ICT sektoru. Ty byly rámcově zformulovány v programovém dokumentu nazvaném „Strategie ICT průmyslu v České republice“ s podtitulem „Zvýšení konkurenceschop­nosti ČR pomocí ICT“ (dokument ke stažení zde).

ICT Unie je profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací i dalších podnikatelských a vzdělávacích subjektů, jehož cílem je zvýšit vnímání důležitosti zavádění a využívání moderních informačních technologií ve společnosti, včetně vytváření optimálních podmínek pro rozvoj veřejných sítí elektronických komunikací v České republice jako nezbytného předpokladu pro vytváření informační společnosti. Ve svých aktivitách navazuje na činnost Sdružení pro informační společnost (SPIS) a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS). ICT Unie má více než osmdesát firemních členů, jejím prezidentem je Svatoslav Novák. Podrobnější informace na www.ictu.cz