Hlavní navigace

Úspěšný výzkum společnosti Siemens: pasivní optické přístupové sítě s rychlejším přenosem dat a rozšířeným dosahem

[Tisková zpráva] V rámci inovativního projektu sponzorovaného Evropskou unií se výzkumnému týmu společnosti Siemens Networks podařil první bezchybný přenos rychlostí 10 gigabitů za sekundu přes pasivní optickou přístupovou síť, což je čtyřikrát rychleji než doposud.

Sdílet

Zároveň se poprvé podařilo překonat stokilometrovou vzdálenost mezi rozbočovačem a uživateli, tzv. poslední míli. Dnes se mohou připojovat pouze uživatelé v okruhu 20 km. Výsledky tohoto výzkumu přibližují novou generaci tecnologie uživatelských linek, které optické sítě posílí a cenově zpřístupní.

Společnost Siemens Networks nedávno ohlásila světový rekord ve spojení v optických sítích: v průběhu experimentálního nastavení došlo v optické síti operátora k přenosu rychlostí 107 Gbit/s. V současné době lze v komečním provozu přenášet v optických sítích data o rychlosti až 40 Gbit/s. Výzkumný tým společnosti Siemens tím dosáhl nového rekordu – v optické přístupové síti.

Digitální účastnická linka (DSL) je v současnosti nejznámější technologií pro přístupové sítě, nabízející rychlost přenosu až 50 Mbit/s. DSL technologie používá stávající měděné kabely telefonní sítě s kroucenými páry. Budoucí služby, například video-on-demand, video konference, triple play, Voice over IP, digitální TV a HDTV (High Definition TV), však potřebují přístupové sítě s vyšší přenosovou rychlostí šířkou pásma. Potřebnou rychlost a šířku pásma poskytuje optická účastnická linka.

Dnešní přístupové sítě GPON (Gigabit PON Pasivní Optické Network) používají přenosovou rychlost 2,5 Gbit/s od poskytovatele k uživateli (downstream) a 1,2 Gbit/s od koncového uživatele k poskytovateli dat (upstream). Centrální zařízení umožňuje připojení koncových účastníků v okruhu až 20 km. Pro větší dosah vzdálenějších účastníků je zapotřebí další centrální zařízení– a to i přesto, že první centrální zařízení nebylo plně kapacitně naplněno. Počet účastnických linek na jeden rozbočovač (splitter) je nyní 64.

Pro další optimalizaci systémů PON se společnost Siemens Networks účastní inovativního programu financovaného Evropskou unií s názvem „Multi Service Access Everywhere“. Siemens vyvinul prototyp nového systému PON jako součást podprojektu „Systémy PON s rozšířeným dosahem“. Použitím tohoto systému bylo možné zvýšit přenosovou rychlost na 10 Gbit/s (downstream) a 2,5 Gbit/s (upstream). Vzdálenost mezi rozbočovačem (splitterem) a uživateli byla zároveň prodloužena na 100 kilometrů a počet účastnických linek na jeden rozdělovač (splitter) se zvýšil na 512.

S novým systémem PON mohou operátoři poskytovat svým zákazníkům větší šířku pásma a zároveň nabízet ekonomičtější provoz svým zákazníkům, kteří bydlí v řidčeji obydlených oblastech. Vyšší dělící faktor na splitterech v městských oblastech navíc umožňuje připojení k systému mnohem většího počtu zákazníků. Systém PON zároveň odstraňuje potřebu používat agregaci, která je nyní běžně používána v lokálních sítích pro sběr a distribuci datového provozu. V budoucnosti bude možné připojit zákazníky přímo k páteřní síti.

„Trh s optickými sítěmi, který je konfrontován s požadavkem na zvýšení šířky pásma, v minulých letech zažil výrazný vzestup,“ vysvětluje Christian Unterberger, prezident oblasti Pevných sítí společnosti Siemens Networks. „Tato skutečnost posiluje význam výzkumu a vývoje. Jsme pevně přesvědčeni, že vyvíjené systémy nových generací PON budou uváděny na trh postupně do roku 2009.“

V rámci výzkumu nového systému PON použil Siemens zesilovač EDFA (erbium-doped fiber amplifier). Zvýšený dosah signálu a tím i vyšší počet koncových účastníků lze dosáhnout pouze použitím zesilovače EDFA. Vnitřní struktura optických vláken, která je buzena erbiem zesiluje optický signál systému a tím umožňuje překlenout delší přenosové vzdálenosti s větší šířkou pásma. Tento zesilovač společnost Siemens vyvinula pro tzv. čisté optické zesílení signálů. Výsledek – jediný kompaktní zesilovač dokáže posílit optické signály v obou směrech, jak směrem od koncového účastníka k operátorovi (upstream), tak i opačným směrem ke koncovému účastníku (downstream).

Další informace o pasivních optických sítích:
Pasivní optické sítě (PON) tvoří základ moderních přístupových sítí s větší šířkou pásma. Používají se pro realizaci technologie FTTH (fiber-to-the-home). Základem PON jsou optické sítě nikoliv měděné kabely, které v současnosti připojují zákazníky do přístupových sítí. Přenos signálů přes optická vlákna nabízí vyšší přenosovou rychlost a tím i širší pokrytí zákazníků. Všichni zákazníci jsou do PON sítě připojeni přes rozdělovač (splitter) a spojeni s jediným centrálním zařízenímj. PON síť používá pouze pasivní prvky,nenáročné na údržbu a energeticky efektivní. PON umožňuje nabízet nové aplikace, například video-on-demand v kvalitě HDTV.

Další informace o Systémech PON s rozšířeným dosahem:
Systémy PON s rozšířeným dosahem je podprojekt v rámci projektu „Multi Service Access Everywhere“ (MUSE). MUSE je inovativní projekt právě probíhajícího šestého rámcového programu Evropské komise FP6, který podporuje výzkum a vývoj informačních a komunikačních technologií.

Cílem podprojektu Systémy PON s rozšířeným dosahem bylo zvýšit přenosovou rychlost na 10 Gbit/s (downstream) a 2,5 Gbit/s (upstream). Dosah se měl zároveň rozšířit na 100 kilometrů a počet uživatelských linek na jeden rozdělovač zvýšit na 512. Projekt začal v roce 2006 a oficiálně bude ukončen v dubnu 2007. Kromě společnosti Siemens se projektu Systémy PON s rozšířeným dosahem účastní univerzity Eindhoven a Essex, berlínský Heinrich-Hertz-Institut Frauenhoferovy společnosti a vedoucí evropští síťoví operátoři. Univerzity zkoumají určité technologické aspekty systému, zatímco operátoři specifikují vlastnosti systému a jeho aplikace. Vývoj prototypu nového systému PON byl splněn cíl projektu. V další etapě bude systém testován společně s operátory, kteří již na vývoji prototypu PON spolupracovali..