Hlavní navigace

Ústecko po zahájení digitálního vysílání

[Tisková zpráva] Sdružení DIGIMONITOR nechalo zpracovat další výzkum na téma digitalizace, tentokrát v druhé ucelené digitalizované oblasti, na Ústecku. Hlavním cílem výzkumu bylo popsat situaci v regionu po zahájení digitálního vysílání, zmapovat informovanost o přechodu na digitální vysílání, popsat vybavenost a mediální chování domácností, ověřit očekávání a zjistit náladu a postoje veřejnosti k této změně.

Sdílet

V regionu převažuje terestrický příjem (59 %), tři z deseti televizorů využívají kabelovou přípojku. Satelit využívá jen jeden televizor ze sta. Digitální signál přijímá necelá čtvrtina domácností. Set-top boxy dominují, vyskytují se 7× častěji než televizory s integrovaným zařízením pro příjem digitálního signálu. Celkově se na Ústecku používalo 25 000 set-top boxů a 3 500 digitálních televizorů.

Domácnosti obecně vědí, že digitalizace probíhá, konkrétní informace o zapojení digitálního vysílání v ústeckém regionu však chybí 40 % z dotázaných. Nejvíce jsou lidé informováni o řešení prostřednictvím set-top boxů a kabelových přípojek, nejméně o možnostech IPTV.

Celková očekávání jsou spíše pozitivní a spojují se s zlepšenou kvalitou televizního signálu a větším výběrem programů. Respondenti deklarují zájem o další televizní programy, ale s podmínkou, že budou šířeny jako volně dostupné. Za nejzávažnější negativní rys jsou považovány náklady, které průměrně činí 398 Kč.

Většina domácností (82 %) nevybavených pro příjem digitálního vysílání počítá do budoucna s nákupem set-top boxu, popř. digitálního televizoru či kabelové přípojky. Většinu změn vybavenosti plánují domácnosti ve vzdáleném časovém horizontu, což souvisí s nevyjasněným termínem odpojení.

Vysoký podíl placených kabelových přípojek svědčí o tom, že populace regionu si je vědoma propojení televizních služeb a nákladů. Diváci na Ústecku si spojují náklady a kvalitu příjmu, nicméně považují placené televizní služby za zbytečně drahé.

Výzkum pro DIGIMONITOR zpracovala agentura GfK formou osobního dotazování v 788 domácnostech (tj. 1 888 osob) v ústeckém regionu pokrytém signálem zahájeného digitálního vysílání v období 27. 8. – 12. 9. 2007.

Na základě výsledků šetření plánuje sdružení DIGIMONITOR společně s Českým telekomunikačním úřadem a Magistrátem města Ústí nad Labem uspořádání konference, která by zajistila obyvatelům města a regionu všechny potřebné informace. K vypnutí analogové televize v ústecké oblasti by mělo dojít již během příštího roku.

JUDr. Aleš Janků v. r.
předseda sdružení DIGIMONITOR

PhDr. Petra Zindulková v. r.
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikač­ního úřadu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).