Hlavní navigace

Uživatelé internetovou reklamu vnímají

[Tisková zpráva] Čeští internetoví uživatelé jsou přehlceni množstvím reklamy, a to zejména v televizi. Více než čtyři z pěti respondentů uvádí, že právě množství televizní reklamy je příliš vysoké. Ostatní média jsou vnímána jako méně zahlcená reklamou, zhruba jen každý třetí český internetový uživatel považuje množství reklamy v nich obsažené za příliš vysoké, zatímco pro většinu je její současný objem přijatelný. Tři pětiny internetových uživatelů uvádí, že vnímá reklamu na internetu a pětina uživatelů na reklamu klikne v případě, že je zaujme.

Sdílet

Více než třetina internetových uživatelů uvádí, že by bylo ochotno na internetu platit za obsah speciálně vybraný podle jejich požadavků. Uživatelé jsou dále nejvíce ochotni platit za přístupy do archivů a k exkluzivním materiálům. Vyplývá to z druhé vlny doplňkového marketingového výzkumu projektu NetMonitor, který pro Sdružení pro internetovou reklamu zrealizovala výzkumná agentura  MEDIARESEARCH. Výzkum je zaměřený na chování, zvyky a postoje uživatelů ve vztahu k používání médií, k e-komerci, internetové reklamě a placenému obsahu na internetu.

V hodnocení množství reklamy v jednotlivých médiích nejlépe dopadly noviny a časopisy spolu s internetem, u kterých zhruba 60% respondentů uvádí přiměřené množství reklamy a 30% uvádí příliš mnoho reklamy. Po tisku a internetu následuje rádio, kde polovina internetových uživatelů vnímá množství reklamy jako přiměřené a 35% jako příliš mnoho. Nejhůře dopadla televize, kde pouze 17% uživatelů internetu vnímá přiměřené množství reklamy a příliš mnoho reklamy vnímá celých 80%. Podle analytika Petra Koláře je to logické, velký podíl na tomto vnímaní mají reklamní formáty, kdy u televize a rádia, na rozdíl od tisku a internetu, reklama přerušuje vlastní obsah, tudíž je reklama vnímána jako více obtěžující. Navíc reklama v televizi díky různým úrovním hlasitosti působí o to agresivněji a u diváků možná způsobuje naprostý opak, než inzerenti původně zamýšleli.  
 

Více než 60 % internetových uživatelů uvádí, že vnímá internetovou reklamu a zhruba každý pátý klikne na reklamu, která ho zaujme. Internetovou reklamu nevnímá nebo se snaží ignorovat 28% internetových uživatelů a blokuje ji 7% internetových uživatelů.  

Více než třetina českých internetových uživatelů uvádí,  že by byla ochotna zaplatit za obsah speciálně vybraný  podle svých požadavků. Více jak čtvrtina uživatelů by byla ochotna platit za přístupy k archivům, exkluzivním materiálům a za předčasný přístup k informacím. Naopak nejmenší ochota platit by byla za zpravodajství a obsah bez reklamy. Online reklama je vnímána jako přijatelný kompromis za množství zdarma dostupného obsahu.

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy. Popis metodiky: Výběrový vzorek respondentů představuje reprezentativní vzorek internetové populace ČR starší 15-ti let. Analýza dat byla uskutečněna na vzorku 2500 respondentů, kteří se po celý říjen 2010 účastnili projektu NetMonitor (pop-up panel) a kteří navštívili některý z internetových serverů zapojených do projektu NetMonitor v období 7. – 8. prosince 2010. V tomto období byl uživatelům zapojených serverů do projektu NetMonitor zobrazován dotazník ve formě pop-under oken. Dotazník byl zobrazen maximálně jedenkrát na jednoho člena pop-up panelu. Data sesbíraná ve výzkumu NetMonitor Consumer byla vážena stejným způsobem jako data v hlavním projektu NetMonitor a byla propojena s daty o návštěvnosti z projektu NetMonitor za říjen 2010. 
 
 

SPIR je profesní sdru­žení působící v o­blasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 66 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, poskytuje globální odhady vývoje internetové inzerce u nás a pořádá marketingovou konferenci IAC.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).