Hlavní navigace

V Brně proběhl první ročník konference 3IN zaměřené na elektronizaci veřejné správy

[Tisková zpráva] Diskutovalo se o datových schránkách, připravovaných základních registrech veřejné správy a tématech jako e-justice, e-školství či e-faktura

Sdílet

(Brno, 7. 10. 2009) – V Brně včera skončila dvoudenní konference 3IN e-governmentu zaměřená na elektronizaci veřejné správy. Šlo o konferenci se zcela novým konceptem, kde se diskutovalo o odborných tématech důležitých pro státní správu a samosprávu, konkrétně se zaměřením na inovace, investice a informace spojené s ICT ve veřejné správě. Na brněnské výstaviště, kde se konference 3IN konala, se sjelo kolem osmi set lidí ze státní správy a samosprávy z celé země, ale i řada zástupců velkých korporací a ICT firem. Organizátory konference byl magazín Egovernment, Veletrhy Brno a společnost Madison Public Affairs. Nad celou akcí převzali záštitu ministr vnitra Martin Pecina a brněnský primátor Roman Onderka. Konferenci podpořilo 20 klíčových ICT firem z oboru.

Jedním z hlavních témat konference 3IN byly datové schránky. Datové schránky nyní mají za sebou takřka celé náběhové období, proto byla konference ideální příležitostí vyměnit si zkušenosti z každodenního provozu schránek a zamyslet se nad dalším rozvojem tohoto systému. Konference se stala platformou, na níž se uskutečnila diskuze mezi tvůrci a aplikátory datových schránek z jednotlivých ministerstev a lidmi z úřadů, kteří se s datovými schránkami či například Czech POINTy setkávají denně v praxi. Hovořilo se ale i o tom, co může datová schránka nabídnout běžným občanům, kteří si ji mohou zřídit na dobrovolném principu. Datové schránky by totiž neměly sloužit pouze komunikaci s úřady, ale například i s bankami a dalšími subjekty.

Klíčovou otázkou konference 3IN dále byl stěžejní projekt, který odstartuje příští rok – takzvané základní registry veřejné správy. Jejich zavedení přinese zásadní ulehčení všem občanům při kontaktu z úřady. Díky základním registrům nadále nebude nutno stále znovu vyplňovat do formulářů údaje, které již občan někdy dříve úřadům poskytl. Informace budou k dispozici v některém ze základních registrů a každý úředník si je bude moci ověřit sám, aniž by tím zbytečně zatěžoval žadatele.

Kromě jmenovaných témat na konferenci 3IN nechyběly ani sekce věnované například eŠKOLSTVÍ či eJUSTICI. Zástupci firem z oboru informačních a komunikačních technologií zde představili možnosti „bezdrátových škol“ a moderní interaktivní výuky či možnosti, jak úřadovat zcela bez papíru. Zaujaly i prezentace týkající se e-faktur nebo elektronických formulářů. Sekce „ICT jako nástroj našeho bezpečí?“ se zaměřila na využití ICT technologií v integrovaném záchranném systému a při řešení mimořádných situací, jako jsou povodně.

Na konferenci 3IN nechyběla ani zábava: oba konferenční dny spojoval galavečer s volbou Miss Czech POINT a předáváním cen Zlatý eGON pro nejlepší pracoviště Czech POINT – předávání se zhostili zástupci partnerů konference: Česká pošta a společnosti Telefónica O2. „Tento večer chápali organizátoři i já jako poděkování všem lidem z veřejné správy za jejich podíl na zavádění moderních technologií,“ řekl ministr Martin Pecina.