Hlavní navigace

V Evropě do konce roku vznikne nejrychlejší akademická internetová síť světa

[Tisková zpráva]

Sdílet

V Evropě do konce roku vznikne nejrychlejší akademická internetová síť světa, která připojí síť CESNET2 v České republice

Nejrychlejší vědeckovýzkumná internetová síť na světě bude výsledkem smluv, které minulý týden podepsalo konsorcium DANTE sdružující 27 evropských národních akademických sítí s vítězi výběrového řízení na technické zajištění datových okruhů – společnostmi COLT Telecom Group, T-Systems a Telia International Carrier. Jádro nové sítě, která nese název GÉANT, bude postaveno na rychlosti 10 Gb/s. Trasa takových parametrů je asi 160tisíckrát silnější než standardní telefonní linka a je schopna přenést několik milionů emailů za sekundu.

Nová panevropská síť (její topologie je na přiloženém schématu), která by měla být spuštěna už v listopadu letošního roku, propojí přes tři tisíce vědeckých a vzdělávacích pracovišť ve více než třiceti státech Evropy. Bezkonkurenční parametry sítě budou určeny především specialistům z technicky vysoce náročných oborů, jakými jsou například meteorologie, fyzika vysokých energií, medicína a podobně. V této souvislosti se mluví o tzv. „virtuálních laboratořích“ či „virtuálních ústavech“.

Českou republiku v konsorciu DANTE reprezentuje sdružení CESNET, díky kterému budou novou síť využívat i česká vědecká a výzkumná pracoviště. Pozici sdružení CESNET v konsorciu DANTE dokumentuje fakt, že to bude právě Česká republika, která v rámci projektu GÉANT získá nejrychlejší připojení ze všech zemí střední a východní Evropy. Do České republiky povede jeden okruh o kapacitě 10 Gb/s a další dva okruhy o rychlosti 2,5 Gb/s. Okruhy budou ústit přímo do sídla sdružení CESNET v Praze. Desetigigabitová linka bude v prostředí českého internetu zcela unikátním jevem.

Na základě uzavřených kontraktů by mělo sdružení DANTE během příštích čtyř let investovat do projektu 220 milionů eur. GÉANT, který je evropskou alternativou sítí amerického projektu Internet2 (vBNS, Abilene), kanadského projektu CA*net 3 (provozovaného konsorciem CANARIE) či japonského NII, navazuje na akademickou síť TEN-155. Oba projekty vznikly z iniciativy a za finanční podpory Evropské unie, konkrétně Evropské komise, která je zároveň spoluzakladatelem sdružení DANTE.

Všichni vítězové výběrového řízení patří ke špičkám ve svém oboru. Skupina COLT Telecom je předním evropským providerem poskytujícím vysokokapacitní přenos dat i hlasu a další telekomunikační služby, jehož klienty jsou státní správy jednotlivých zemí a velké firmy. Skupina působí ve 27 městech jedenácti evropských států. Do konce tohoto roku hodlá svou nabídku rozšířit do 32 měst. (Více na www.colt-telecom.com)

T-Systems je IT a telekomunikačním service providerem telekomunikačního gigantu – společnosti Deutsche Telekom. V současné době T-Systems zaměstnává přes 37 tisíc lidí, a to nejenom v domácím Německu, ale i dalších více než 20 státech. (Více na www.t-systems.de)

Telia International Carrier je největší skandinávskou internetovou a telekomunikační společností, která provozuje sítě o rychlostech od 34 Mb/s do 10 Gb/s. Ze své pozice lídra skandinávského telekomunikační trhu se stále více prosazuje i v dalších částech světa a ve všech svých pobočkách zaměstnává téměř 30 tisíc lidí. (Více na www.telia.com)

Sdružení DANTE vzniklo v roce 1993 s cílem vybudovat pro potřeby evropských vědců a výzkumníků vysokorychlostní internetovou infrastrukturu, která narozdíl od komerčních sítí zajistí stálou garantovanou kvalitu přenosu dat. Na projektech DANTE se dnes podílí instituce zajišťující provoz národních sítí v Belgii, Bulharsku, České republice, Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Chorvatsku, Irsku, na Islandu, v Itálii, Izraeli, na Kypru, v Litvě, Lotyšsku, Lucembursku, Maďarsku, Německu, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Slovensku, Slovinsku, Španělsku, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii. (Více na www.dante.net)

Sdružení CESNET, které v projektu zastupuje Českou republiku, bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR za účelem provozování národní sítě pro vědu a výzkum. Je podporováno z prostředků Rady vlády pro vědu a výzkum a svých členů. Sdružení je řešitelem projektu vysokorychlostní akademické sítě TEN-155 CZ. Sdružení v současné době buduje gigabitovou síť CESNET2. Právě díky této pozici a dalším aktivitám ve výzkumu v oblasti telekomunikačních a internetových technologií je sdružení CESNET zástupcem České republiky v projektu GÉANT, na jehož realizaci se aktivně podílí. (Více na www.cesnet.cz)