Hlavní navigace

V létě uživatelů internetu neubylo, strávili zde však méně času

[Tisková zpráva] Prázdninové statistiky projektu NetMonitor letos ukázaly růst návštěvnosti i přes dříve obvyklé sezónní poklesy. S výjimkou června se nezastavily růstové tendence u počtu reálných uživatelů ani u celé internetové populace. Hodnoty ukazatelů zaznamenávajících aktivitu uživatelů na internetu v červenci 2009 sice poklesly, ale v srpnu již převážně dosahovaly dalšího nárůstu.

Sdílet

Po červnovém poklesu začala velikost české internetové populace opět růst a v srpnu dosáhla 5,18 milionu lidí. Stejně tak u ukazatele počtu reálných uživatelů zahrnujícího všechny uživatele, kteří se za měřený měsíc alespoň jednou připojili k internetu, následoval v červenci a srpnu nárůst. Druhý měsíc letních prázdnin se počet reálných uživatelů na měřených serverech letos opět přehoupl přes pětimilionovou hranici a dosáhl 5,06 milionu uživatelů. V meziročním srovnání (viz graf níže) můžeme vidět jasný rozdíl ve vývoji oproti předchozím letním měsícům. Graf

Ukazatele počtu zobrazených stránek (PV) a počtu návštěv se vyvíjely stejným směrem jako v předchozím červenci a srpnu. U počtu zobrazených stránek měl nárůst pozvolnější tempo, naopak u návštěv byl rozdíl mezi hodnotami v letních měsících roku 2009 mírně vyšší než v předchozím roce. Jednoznačně se však na obou ukazatelích podepsal vliv letních měsíců. Před prázdninami se počet zobrazených stránek pohyboval kolem hranice 7 miliard, oproti tomu v srpnu čeští internetoví uživatelé zobrazili 6,28 miliard stránek. Stejně tak i přes srpnový růst poklesl počet návštěv, a to na 786 milionů.

Opačný vývoj však nastal u hodnoty průměrně stráveného času na internetu. Ten za prázdninové měsíce pouze klesal. V srpnu 2009 strávili internetoví uživatelé v ČR surfováním 25 hodin a necelých 54 minut. Ačkoliv se v loňském létě průměrně strávený čas v srpnu již prodlužoval, v letošním srpnu ještě více poklesl. Na základě vývoje hodnot u ostatních ukazatelů návštěvnosti, můžeme předpokládat, že hezké počasí a trávení dovolených se v druhé půli letošních prázdnin projevilo především v kratším čase stráveném na internetu. Rozšiřující se možnosti přístupu na internet dovolují uživatelům získat aktuální informace a vyřídit potřebnou komunikaci přes internet relativně rychle a jednodušeji než dříve a zbylý čas poté trávit o dovolených jinak.

Graf