Hlavní navigace

V Lyonu dnes oficiálně startuje projekt FEDERICA

[Tisková zpráva] 24. 11. 2008 - Projekt široké virtualizace síťových zdrojů, který zajistí potřebnou infrastrukturu pro výzkumníky na poli Internetu, se otevírá uživatelům

Sdílet

Lyon, Praha. Dnes odpoledne bude ve francouzském Lyonu oficiálně zahájen evropský projekt FEDERICA, který vytváří experimentální testovací prostředí pro zkoušení nových síťových technologií. Projekt je závislý na globální spolupráci mezi vědci, dodavateli, národními sítěmi výzkumu a vzdělávání (NREN) a širokopásmovou panevropskou sítí pro výzkum a vzdělávání GÉANT2. Do celoevropského projektu je zapojena i Česká republika prostřednictvím akademického sdružení CESNET, které buduje a rozvíjí národní síť pro výzkum a vzdělávání CESNET2. Česká republika je vedle Německa, Itálie a Polska jedním ze čtyř míst, kde projekt FEDERICA instaloval své klíčové prostředky.

Dnešní zahajovací akce v Hotelu de la Cité Concorde se zúčastní odborníci zapojení do projektu i představitelé Evropské komise. Spuštění projektu FEDERICA se koná v předvečer největšího letošního evropského setkání expertů z oblasti informačních a komunikačních technologií ICT 2008, které bude v Lyonu probíhat od zítřka 25. listopadu do čtvrtka 27. listopadu.

Projekt FEDERICA (Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures – Federalizovaná e-infrastruktura určená evropským výzkumníkům, kteří inovují architektury počítačových sítí) je postaven na součásti síťové infrastruktury sítě GÉANT2+. Prostředky, se kterými bude síť pracovat, bude možné přidělovat výzkumníkům dynamicky, a to na základě uplatnění principů virtualizace zdrojů na mnoha úrovních.

FEDERICA představuje 2,5letý projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je implementovat experimentální síťovou infrastrukturu pro testování nových síťových technologií. Síťoví výzkumníci z různých oborů a výzkumných skupin se dostanou k infrastruktuře experimentální sítě přes své národní výzkumné sítě (NREN). Práce na projektu započaly už v lednu letošního roku, ale nyní se FEDERICA otevírá uživatelům, kteří budou provádět experimenty zaměřené na budoucnost Internetu. Dnešní oficiální zahajovací akce zahrnuje prezentace, které dokládají pokrok, k němuž došlo od lednového spuštění projektu. Ačkoli se projekt FEDERICA nachází teprve ve třetině z celkové plánované délky 30 měsíců, týmu projektu se již podařilo definovat síťovou architekturu a konfiguraci míst PoP (points of presence).

Mezi uživatele projektu patří síťoví výzkumníci z řady různých oborů, a to napříč akademickým i soukromým sektorem, anebo z evropských síťových projektů. V jejich výzkumu nemá síť sloužit pouze jako nástroj, ale především jako předmět bádání, k experimentování s novými internetovými architekturami a protokoly. Dostupné virtuální prostředky umožní výzkumníkům provádět potenciálně rušivé experimenty bez negativních dopadů na stávající produkční sítě.

Infrastruktura projektu FEDERICA dnes umožňuje většímu počtu výzkumným skupin zkoušet nové nápady souběžně na stejných fyzických prostředcích. Každá skupina získá část infrastruktury obsahující požadované virtuální prostředky a topologii. Aby bylo zajištěno optimální a spravedlivé technické využití, přístup je udělován prostřednictvím odborné rady (User Policy Board).

Infrastruktura projektu FEDERICA v současnosti nabízí své klíčové prostředky na čtyřech místech – v České republice (CESNET), Německu (DFN), Itálii (GARR) a Polsku (PSNC). Infrastruktura je připojena gigabitovými okruhy poskytovanými sítí GÉANT2 a národními výzkumnými sítěmi. Vysoce výkonné směrovače pro ethernetové služby poskytuje společnost Juniper Networks, Inc. V nadcházejících měsících bude infrastruktura rozšířena o dalších devět míst PoP v Evropě, hostovaných partnery projektu. Projekt FEDERICA je propojen s podobnými síťovými projekty, jako je síť PlanetLab, projekt PanLab II či iniciativa americké Národní vědecké nadace (National Science Foundation) nazvaná GENI (Global Environment for Network Innovations). Na konci letošního roku bude infrastruktura k dispozici i dalším projektům Evropské komise.

Další fáze projektu bude zahrnovat implementaci „federalizačních principů“, které umožní kontrolu nad prostředky napříč různými doménami a dovolí rozšířit koncepci projektu FEDERICA na komunity za hranicemi evropského výzkumného a vzdělávacího sektoru, který je primární cílovou uživatelskou skupinou.

V případě zájmu o více informací navštivte http://www.fp7-federica.eu

Účastníci projektu FEDERICA: CESNET (Česká republika), DANTE, DFN (Německo), FCCN (Portugalsko), GARR (Itálie), GRNET (Řecko), HEAnet (Irsko), i2CAT (Španělsko), ICCS (Řecko), Juniper Networks Inc., KTH (Švédsko), Martel (Švýcarsko), NIIF/Hungarnet (Maďarsko), NORDUnet, POLITO (Itálie), PSNC (PL), Red.es/RedIRIS (Španělsko), SWITCH (Švýcarsko), TERENA, UPC (Španělsko).

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní gigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT2 a podílí se aktivně na jeho realizaci. (Více na www.cesnet.cz)