Hlavní navigace

V Praze se bude jednat o dalším rozvoji evropské gridové infrastruktury

[Tisková zpráva] V Praze se zítra uskuteční tzv. EGI Policy Board Meeting – zasedání zástupců všech zemí zapojených do projektu Evropské unie EGI_DS (European Grid Initiative-Design Study), jehož cílem je dlouhodobě definovat rozvoj a provoz evropské gridové infrastruktury. Hostitelem setkání je akademické sdružení CESNET, které nejenže v projektu zastupuje Českou republiku, ale zároveň je i jeho koordinátorem. Celodenní zasedání bude probíhat v Modré posluchárně historického Karolina.

Sdílet

EGI Design Study je koncepční projekt, který přináší nový organizační model panevropské gridové infrastruktury, jenž má zajistit součinnost mezi jednotlivými národními gridovými aktivitami. V současnosti je do projektu zapojeno 38 národních gridových infrastruktur. Celý koncept EGI je postaven na existenci národních gridových iniciativ (NGI, National Grid Initiative), které podobně jako národní sítě pro výzkum a vzdělávání (NREN, National Research and Education Network) mají odpovídat za koordinaci gridů na národní úrovni.

Více na http://web.eu-egi.eu/events/wor­kshops-and-meetings/egi-policy-board-meeting-prague/

Sdružení CESNET se gridové problematice dlouhodobě věnuje v rámci svých výzkumných aktivit. Mimo jiné je zapojeno do mezinárodního projektu EGEE III (Enabling Grids for E-sciencE), jehož úkolem je vytvoření stabilní gridové infrastruktury v Evropě s významným globálním dopadem. CESNET je v rámci projektu EGEE III nejaktivnější institucí ze střední a východní Evropy. Je jedním z mála partnerů, kteří se podílejí na výzkumných aktivitách, a to konkrétně na vývoji middlewarových služeb Logging and Bookkeeping a Job Provenance (plánování a sledování úloh a jejich stavu). Významný podíl má CESNET také na provozu gridu, a to při správě středoevropské virtuální organizace. CESNET je odpovědný za Grid Incident Response Team pro střední Evropu. Sdružení CESNET se jako jediné organizaci ze střední Evropy podařilo získat přímé financované zapojení do jedné z vývojových aktivit projektu.

Více o projektu EGEE na www.eu-egee.org. Specifické informace o účasti sdružení CESNET na egee.cesnet.cz.