Hlavní navigace

V Praze se jedná o experimentech zaměřených na budoucnost Internetu

[Tisková zpráva] Ode dneška do středy (1. až 3. března 2010) probíhá v Praze páté valné shromáždění evropského projektu FEDERICA, jehož cílem je budování experimentálního testovacího prostředí pro zkoušení nových síťových technologií. Hostitelem setkání je akademické sdružení CESNET, které se do projektu aktivně zapojilo ihned po jeho zahájení v listopadu 2008. Česká republika je vedle Německa, Itálie a Polska jedním ze čtyř míst, kde projekt instaloval své klíčové prostředky. Celkem se projektu účastní 23 partnerů z celé Evropy.

Sdílet

Projekt FEDERICA (Federated E-infrastructure Dedicated to European Researchers Innovating in Computing network Architectures – Federalizovaná e-infrastruktura určená evropským výzkumníkům, kteří inovují architektury počítačových sítí) je založen na globální spolupráci mezi vědci, dodavateli, národními sítěmi pro výzkum a vzdělávání a širokopásmovou panevropskou sítí GÉANT. Právě na části infrastruktury GÉANT je projekt FEDERICA postaven. Prostředky, se kterými 2,5letý projekt financovaný Evropskou unií pracuje, lze výzkumníkům přidělovat dynamicky, a to na základě uplatnění principů virtualizace zdrojů na mnoha úrovních.

Projekt FEDERICA je určen především uživatelům, kteří provádějí experimenty zaměřené na budoucnost Internetu. Síťoví výzkumníci z různých oborů a výzkumných skupin se k infrastruktuře experimentální sítě mohou připojit přes své národní výzkumné sítě, v případě České republiky tedy prostřednictvím optické gigabitové infrastruktury CESNET2. Sdružení CESNET v rámci projektu odpovídá za tvorbu monitorovacího systému, který poskytuje informace všem uživatelům i správcům pro tzv. fyzickou vrstvu i všechny virtuální úrovně. Podrobnosti naleznete na: http://www.ces­net.cz/doc/2009­/zprava/federi­ca.html.

Sdružení CESNET bylo založeno vysokými školami a Akademií věd ČR.. V současnosti je financováno především z prostředků vládní Rady pro výzkum a vývoj a z prostředků svých členů. Sdružení se zabývá výzkumem a vývojem informačních a komunikačních technologií, buduje a rozvíjí národní multigigabitovou optickou síť CESNET2 určenou pro výzkum a vzdělávání. Díky výzkumným aktivitám a dosaženým výsledkům sdružení CESNET reprezentuje Českou republiku v projektu budování panevropské sítě GÉANT a podílí se aktivně na jeho realizaci. Více na www.cesnet.cz.