Hlavní navigace

V Praze se poprvé sešla pracovní skupina CSIRT.CZ

[Tisková zpráva] V pátek 16. května se v sídle sdružení CESNET v Praze konalo první jednání pracovní skupiny CSIRT.CZ, jejímiž členy jsou zástupci významných provozovatelů sítí, poskytovatelů obsahu a rizikových služeb v České republice. V průběhu jednání byla projednána základní pravidla komunikace i spolupráce a také provozní aspekty pracovní skupiny. Členové mj. stručně představili své organizace zainteresované v pracovní skupině. Jednání skupiny řídila Andrea Kropáčová ze sdružení CESNET. V závěru jednání Andrea Kropáčová definovala základní pracovní linii pro rok 2008; v následné diskusi účastníci s navrženým postupem vyjádřili souhlas.

Sdílet

CSIRT.CZ (Computer Security Incident Response Team) je název modelového bezpečnostního týmu pro koordinaci řešení bezpečnostních incidentů v počítačových sítích v České republice. Cílem CSIRT.CZ je pomáhat provozovatelům internetových sítí v České republice zřizovat jejich vlastní bezpečnostní týmy a bezpečnostní infrastrukturu, řešit bezpečnostní incidenty, a tím zlepšovat bezpečnost jejich sítí i globálního Internetu.

CSIRT.CZ také pomáhá předávat hlášení o bezpečnostních incidentech správcům těch sítí nebo domén, z nichž incidenty pocházejí, ale kde se při komunikaci mezi „původcem incidentu“ a „obětí“ vyskytnou problémy. V tomto směru tedy slouží jako jakýsi „institut poslední záchrany“ pro případ, že jiné metody selžou.

Výstavba a provoz pracoviště CSIRT.CZ je jeden z dílčích úkolů projektu Kybernetické hrozby z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky, který je financován Ministerstvem vnitra České republiky. Základní kámen CSIRT.CZ byl položen v roce 2007 a 3. dubna 2008 byl spuštěn jeho pilotní provoz.

Zakládajícími členy týmu CSIRT.CZ jsou členové bezpečnostního týmu CESNET-CERTS, který je historicky prvním oficiálním týmem CSIRT zřízeným v České republice. CESNET-CERTS byl ustanoven v lednu 2004, je provozován sdružením CESNET a jeho hlavním úkolem je řešení bezpečnostních incidentů v síti národního výzkumu CESNET2 a jeho koordinace. Členové CESNET-CERTS zajišťují v prostředí CSIRT.CZ jeho rutinní funkce, ale především fungují jako zdroj know-how a praktických zkušeností, které jsou pro chod CSIRT týmu zapotřebí. V průběhu roku 2008 by mělo dojít k zaškolení nových členů CSIRT.CZ.