Hlavní navigace

V Táboře je dostupné nové připojení k internetu – bezdrátový WiMAX Českých Radiokomunikací

[Tisková zpráva] (Praha, 29. září 2009) – České Radiokomunikace spustily do provozu novou bezdrátovou síť na bázi moderní technologie WiMAX, která poskytuje vysokorychlostní připojení k internetu, hlasové a datové služby v dalším městě. Od dnešního dne se mohou k síti WiMAX připojit také obyvatelé a firmy ve městě Tábor. Signál je šířen ze základnové stanice umístěné ve středu města a pokrývá mimo jiné Sezimovo Ústí, Měšice a ostatní menší města a obce v okolí Tábora. Zahájení provozu bezdrátové sítě WiMAX v Táboře je součástí plánu postupného rozšiřování technologie po celé České republice.

Sdílet

Tábor se tak po Českých Budějovicích stává již druhým městem Jihočeského kraje, kde se obyvatelé mohou připojit k vysokorychlos­tnímu bezdrátovému internetu, který pracuje na bázi technologie WiMAX. Třetím velkým městem Jihočeského kraje, kde by měla být síť WiMAX dostupná do konce podzimu 2009, je Písek.

Služby pod názvem Business WiMAX jsou určeny převážně menším a středním společnostem, které vyžadují vysokou spolehlivost a garantované služby. Vedle služeb pro firmy je připravena i služba pro domácnosti a živnostníky s názvem Premium WiMAX Připojení k internetu, hlasové a datové služby poskytované prostřednictvím technologie WiMAX je také ideálním řešením pro zákazníky, kteří potřebují konektivitu v místech, kde není jiná možnost připojení k internetu.

„Jednou z výhod sítě WiMAX je, že zaručuje vysoké rychlosti i na větší vzdálenosti od základnové stanice. Technologie WiMAX tak umožní lepší pokrytí i ve špatně přístupných místech,“ řekl Marcel Procházka, manažer rozvoje služeb a podnikání Českých Radiokomunikací. „Věřím, že i zákazníci v Táboře ocení výborné parametry WiMAXu a unikátní vlastnosti, které nenabízí žádná jiná technologie,“ dodal Marcel Procházka.

K dnešnímu dni je WiMAX Českých Radiokomunikací dostupný v těchto městech:

 • Praha
 • Ostrava
 • Olomouc
 • Brno
 • Liberec – Ještěd, Liberec – Nová Ruda
 • Pardubice
 • Znojmo
 • Opava
 • Prostějov
 • Plzeň
 • České Budějovice
 • Zlín
 • Ústí nad Labem
 • Karlovy Vary
 • Uherské Hradiště
 • Cheb, Františkovy Lázně
 • Tábor

Přehledové mapy s pokrytím signálem technologie WiMAX a bližší informace o službách Premium WiMAX a Business WiMAX naleznete na stránkách Českých Radiokomunikací www.radiokomu­nikace.cz.

WiMAX síť pracuje v licencovaných kmitočtových pásmech, což zaručuje vysokou kvalitu a stabilitu poskytovaných služeb. Tato nejmodernější technologie navíc umožňuje poskytovat služby i tam, kde není přímá viditelnost na základnovou stanici. V porovnání s DSL nabízí technologie WiMAX výrazně větší dosah, takže služby jsou dostupné i v oblastech, kde to v případě technologie DSL není možné z důvodu příliš dlouhého telefonního vedení nebo jeho nedostupnosti. Prostřednictvím WiMAX sítě jsou poskytovány komplexní telekomunikační služby – vysokorychlostní přístup k internetu, hlas a data, jejichž parametry jsou volitelné a je možné nabízet jak nesymetrické, tak i symetrické rychlosti. České Radiokomunikace nabízejí služby s propustností až 5 Mb/s v obou směrech.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva v celkem osmi lokalitách České republiky. Probíhající proces digitalizace vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavena digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.