Hlavní navigace

Valná hromada CZ.NIC

[Tisková zpráva]

Sdílet

Valná hromada CZ.NIC

Praha, 24. června 2002 – Na valné hromadě sdružení CZ.NIC dne 20. 6. 2002 byla schválena Výroční zpráva 2001, která je zveřejněna na www.nic.cz. Součástí projednání účetní závěrky bylo i schválení rozdělení zisku. Výnosy CZ.NIC za rok 2001 dosáhly výše 117 904 tis. Kč. Hospodářský výsledek po zdanění byl 3 168 tis. Kč.

Valná hromada dále schválila 2 dodatky ke smlouvě o dodávce služeb registrace domén a provozu jmenných serverů. Dodavatel – KPNQwest Czechia s.r.o. – v nich potvrzuje součinnost a detaily spolupráce při náběhu na decentralizovaný systém registrací, na kterém sdružení intenzivně pracuje.

CZ.NIC dlouhodobě zajišťuje registrace a bezproblémový provoz domén pod .cz. Pro zvýšení bezpečnosti vztahu držitelů doménových jmen ke konkrétním evidenčním záznamům přijala valná hromada opatření, které zpřísní způsob ověřování oprávněnosti vložit změnu do databáze CZ.NIC. Podrobnosti budou publikovány na www.nic.cz .

RNDr. Petr Král byl opět zvolen členem představenstva, novým členem se stal Ing. Jiří Orság, CSc. Od 20. června 2002 tak nové představenstvo tvoří: Pavel Hrdlička, Petr Král, Jiří Orság, Tomáš Maršálek a Pavel Rosendorf. Staronovým předsedou představenstva CZ.NIC byl zvolen RNDr. Petr Král, místopředsedou zůstává Ing. Pavel Rosendorf.

Na místo předsedy dozorčí rady CZ.NIC rezignoval Michal Krsek. Valná hromada zvolila novým členem Ing. Jiřího Kyselu. Dozorčí radu od 20. června tvoří: Jiří Kysela, Michael Macek a Jiří Ptáčník, předsedou je M. Macek.

Ke sdružení přistoupil nový člen – Qnet CZ s.r.o.

Sdružení tento rok věnovalo na konto PARAPLE dar ve výši 1 050 757,40 Kč. Kromě toho vyhlásí sdružení v nejbližších dnech výběrové řízení na sponzorské projekty, pro jejichž podporu má v roce 2002 připravenou částku 2 800 000 Kč. Dotační pravidla, která schválila také tato valná hromada, budou zveřejněna 1. 7. 2002 na www.nic.cz.

CZ.NIC, z. s. p. o., je zájmové sdružení právnických osob založené 24. května 1998 patnácti právnickými osobami – předními poskytovateli služeb internetu. V současné době má 23 členů a je zapsáno u Obvodního úřadu pro Prahu 6. Sdružení bylo založeno, aby převzalo vedení centrální databáze domén pod hlavní doménou *.cz a zajistilo profesionalizaci této služby.

Sdružení od 1. 9. 1999 zajišťuje registraci domén druhé úrovně pod národní doménou .cz, provoz jmenných serverů pro národní doménu .cz a související činnosti.

Kontakt: jiri.dohnal@nic.cz
informace www.nic.cz
CZ.NIC, Lužná 591, 160 00 Praha 6